ВЕЛИЧКІВСЬКИЙ Микола - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
ВЕЛИЧКІВСЬКИЙ Микола

ВЕЛИЧКІВСЬКИЙ Микола (псевд.: Микола Барвінський) (* 11. 01. 1889 (за ін., непідтвердженими даними — 01. 02. 1882), м. Житомир Волин. губ. (нині — однойм. обл. центр) — † 17. 07. 1976, м.Ірвінґтон, шт. Нью-Джерсі, США) — економіст, громадсько-політ. діяч. Д. чл. НТШ Америки (з 1963).

1909 закінчив Правосл. духовну семінарію в Житомирі. 1909—13 навч. на екон. відділі Київ. комерційного ін-ту. 1914 здобув наук. ступінь канд. екон. наук. 1917—19 працював у держ. структурах УНР у Києві: співробіт. відділу сільськогосп. економіки Мін-ва земельних справ, а згодом зав. підсекцією сільськогосп. економіки Сільськогосп. к­ту. У 1920-х рр. викладав екон. дисципліни в сільськогосп. і пед. технікумах у м.Білій Церкві, а також був дир. місцевої торговельно-пром. школи. Зі серед. 1927 до жовт. 1929 — проф. і зав. каф. сільськогосп. економіки та статистики Кам’янець-Подільс. сільськогосп. ін-ту, а також проф. каф. статистики Ін-ту нар. освіти в Кам’янці-Подільському. З жовт. 1929 по трав. 1930 перебував в ув’язненні у справі процесу над чл. СВУ.

1930—31 — проф. і зав. каф. статистики в Луганському кооперат. ін-ті, згодом проф. і зав. каф. сільськогосп. економіки та статистики у Житомир. сільськогосп. ін-ті тех. культур. 1932 повернувся до Кам’янця-Подільського, де 1932—34 працював проф. каф. статистики на історично-екон. ф-ті Сільськогосп. ін-ту, а також викладав сільськогосп. кооперацію і статистику в місцевому Ін-ті птахівництва.

1934 був змушений покинути Україну через загрозу політ. переслідування — виїхав у Росію, де 1934—36 працював проф. і зав. каф. сільськогосп. економіки Птахо-пром. ін-ту в м. Росоші на Воронежчині, а 1936—37 — проф. і зав. каф. організації сільс. госп-ва Новочеркаського сільськогосп. ін-ту й (одночасно) проф. каф. статистики Ростов. ун-ту (м. Ростов-на-Дону).

1938 В. М. вдруге заарештовано і 1938—40 ув’язнено у Києві як „ворога радянської Росії“. 05. 10. 1941 обраний головою Укр. нац. ради (очолював її до 06. 02. 1942), проголосив відновлення укр. державности. 1941—43 (під час нім. окупації)— ректор Київ. політех. ін-ту і проф. Київ. ун-ту, а також (за сумісництвом) дир. Наук. ін-ту економіки, статистики і географії при УАН. 1942 В. М. втретє заарештовано — цього разу гестапо, і протягом місяця (від лют. до поч. берез. 1942) перебував в ув’язненні за політ. діяльність.

Після звільнення повернувся на Волинь, згодом (у груд. 1943) виїхав до Львова, а 1944 еміґрував у Німеччину, де у верес. 1945 став співзасн. Укр. екон. високої школи (УЕВШ) у Мюнхені, в якій 1945—50 працював проф., викладаючи фінансові науки, економіку сільс. госп-ва і статистику. Також очолив в еміґрації Укр. т-во економістів, яке 1947 увійшло окр. секцією до УВАН у Європі.

1950 переїхав у США, де викладав екон. дисципліни в Ун-ті українознавства при НТШ А в Нью-Йорку (засн. 1954), а також редагував і видавав (власним коштом) екон. журн. „Український господарник“ (Нью-арк, 1954—71). Автор низки статей на екон. тематику в часоп. і газ. укр. діаспори („Розбудова держави“, „Наш клич“, „Свобода“), зокрема розширених спогадів „Сумні часи німецької окупації“ (1965).

З 1951 — д. чл. УВАН у США. 22. 07. 1951 доповідав у Детройті на засіданні Секції економіки УВАН на тему „Сільське господарство в совєтській Україні“, 15. 12. 1962 виступав у Нью-Йорку на пленарному засіданні УВАН (Правничоекон. відділ) з доповіддю „Столипінська реформа і причини її невдачі“.

Осн. наук. зацікав.— економіка України, екон. і статист. аналіз сільс. госп-ва України.

З 20. 01. 1963 — д. чл. НТШ А (від Історично-філософської секції). Декан історично-філол. ф-ту Ун-ту українознавства при НТШ А. Голова Економічної комісії НТШ А у Нью-Йорку (засн. 1952 п. н. „Підкомісія економічних дослідів“). Виступи на засіданнях Підкомісії екон. дослідів НТШ А: „Використання кредитів у сільському господарстві України“ (1952), „Сільськогосподарська політика в Україні в перші часи після звільнення її від совєтської окупації“ (01. 11. 1952), „Трагедія українського села під Совєтами“ (24. 10. 1953). Виступи на засіданнях Екон. комісії: „Сумні часи німецької окупації України в рр. 1941—44“ (04. 05. 1963), „Економічні причини московсько-комуністичного співіснування з демократичними країнами“ (02. 10. 1963), „Інтенсифікація сільсько-господарського виробництва в СССР за Хрущова“ (10. 10. 1964), „Колгоспне сільсько-господарське виробництво і перспективи його на майбутнє“ (26. 03. 1966). 20. 06. 1965 відбулося засідання Економічної комісії, присвячене 75-літтю (і 50-літтю творчої діяльности) В. М., на якому з доповідями про ювіляра виступали М. Чировський і М. Стахів.

Був співорганізатором 1-ї (04—06. 09. 1954, м. Клівленд) та 2-ї (26—27. 01. 1957, м. Нью-Йорк) конференцій укр. економістів у США, проведених під егідою НТША, на яких виступав із доповідями про економіку сільс. госп-ва України.

09. 09. 1961 доповідав у Нью-Йорку на Наук. з’їзді НТШ А, присвяченому 100-літтю від смерти Т. Шевченка на тему „Радянський експеримент з аґромістами“. 14. 11. 1967 виступав із доповіддю „Сучасний стан народного господарства в СССР на річницю 50-ліття революції“ в Екон. комісії 1-го Світ. конґресу укр. вільної науки у Нью-Йорку, організованого під егідою НТШ А. Автор ст. „Знищення сільськогосподарських науковців у Кам’янці-Подільському“ у „Записках НТШ“ (1962, т. CLXXIII).

Пр.: Новоград-Волынский уезд в сельсько-хозяйственном отношении. Житомир, 1912 (успівавт.); Річки Білоцерківщини та їх економічне значення в народньому господарстві округи // Праці Білоцерківського краєзнавчого товариства. Біла Церква, 1927, т. І, вип. 2, с. 25—34; Колгоспи Кам’янеччини: економічно-статистична розвідка // Записки Сільсько-господарського інституту в Кам’янці на Поділлю. Кам’янець на Поділлю, 1928, т. V, с. 167—225; Перспективи сільського господарства Поділля та колективізації. Кам’янець-Подільський, 1928; Ефективність кредиту у колгоспах наддніпрянської смуги Правобережної України у відбудовний період. Кам’янець-Подільський, 1929; Сільсько-господарська статистика: підручник. Кам’янець-Подільський, 1929; Третя позика післявоєнної п’ятирічки // Самостійна Україна (Винипег; Шикаго), 1949, ч. 3—4, с. 20—21; Совєтська економіка в третім році п’ятирічки // Там само, ч. 10, с. 17—19; The economic position of the Ukrainian farmer after World War II under the Soviets // Ukrainian Quarterly (N.Y.), 1952, vol. 8, p. 66—71; Сучасна трагедія селянства // Пороги (Буенос-Айрес), 1953, № 48—51, с. 29—31; Загальний огляд сучасного економічного стану головних демократичних країн вільного світу // Український господарник (Ньюарк), 1954, ч. 1, с. 4—12; Важкий стан українського селянина // Там само, ч. 2, с. 3—10; Сучасний стан скотарства в Україні // Там само, ч. 3, с. 1—8; Сільсько-господарська політика на Україні в перші роки після звільнення її від московсько-совєтської окупації // Там само, с. 33—44; ч. 4, с.23—29); Заробітна платня сільськогосподарських робітників в Україні за часів московсько-совєтської окупації // Там само, с. 1—10; Участь кредиту в сільському господарстві України під час совєтсько-московської окупації // Визвольний шлях (Лондон), 1954, кн. 1, с. 63—77; Чи зайняли німці ясне становище до української визвольної справи? // Пороги (Буенос-Айрес), 1954, № 59—60, с. 23—25; До питання сучасної кризи в сільському господарстві України // Український господарник (Ньюарк), 1955, ч. 5, с. 1—9; Нова раціоналізація праці в СССР // Вільна Україна (Detroit), 1955, ч. 4, с. 26—29; Нове плянування сільсько-господарського виробництва за Совєтів// Визвольний шлях (Лондон), 1955, кн. 5, с.53—54; Сучасне життя в Совєтському Союзі // Вісник ООЧСУ (Н.-Й.), 1955, ч. 12, с. 22—24; Чорний ринок у СССР // Визвольний шлях (Лондон), 1955, кн. 4, с. 47—49; Економічний стан працюючих у СССР // Там само, 1956, кн. 2, с. 139—43; До питання майбутньої аграрної реформи в Україні// Український господарник (Ньюарк), 1956, ч.6, с. 11—15; Вірогідність совєтської статистики// Визвольний шлях (Лондон), 1957, кн.6, с.646—49; Комуністичний визиск селянства // Там само, кн. 4, с. 418—19; Сільське господарство України і колоніяльна політика Росії. Н.­Й., 1957, 46 с.; Централізоване управління народним господарством СССР // Визвольний шлях (Лондон), 1957, кн. 5, с. 510—12; Ліквідація селянського присадибного господарства за комуністичної системи, як засіб закріпачення селянства. Н.-Й., 1958, 32 с. (Визвольний шлях (Лондон), 1958, кн. 7, с. 723—31; кн. 8, с.851—57); Наші втрати 1958 р.: Полікарп Герасименко, Павло Грицак, Іван Корноухів, Михайло Рабій. Н.-Й., 1958, 32 с.; Наші втрати в лісивництві 1959 р.: Петро Архангельський 1888—1959. Н.-Й., 1959, 28 с.; Плян урожайности за Совєтів і дійсність // Визвольний шлях (Лондон), 1959, кн. 5, с. 506—08; Чи є небезпека від надмірного зростання населення? // Там само, кн. 7, с.771—74; З Європою чи з Москвою? // Там само, 1962, кн. 2, с. 169—74; Знищення сільськогосподарських науковців у Кам’янці Подільському // Записки НТШ. Праці Історично-філос. секції. Париж; Чікаґо, 1962, т.CLXXIII, с. 347—54; Новий експеримент в сільському господарстві СССР // Вісник ООЧСУ [Н.-Й.], 1962, ч. 4, с. 27—29; Совєтські експерименти // Український господарник (Ньюарк), 1962, ч.7, с. 3—12; Чергова реорганізація сільсько-господарського виробництва в СССР // Вісник ООЧСУ [Н.-Й.], 1962, ч. 5, с.22—25; Занепад сільсько-господарського виробництва в поневоленій Україні // Український господарник (Ньюарк), 1963, ч. 8, с. 3—8; Столипінська земельна реформа і причини її невдачі // Визвольний шлях (Лондон), 1963, кн. 8, с. 859—71; Криза в сільському господарстві СССР // Вісник ООЧСУ [Н.­Й.], 1964, ч. 3, с. 23—24; Причини занепаду сільського господарства в СССР, зокрема в Україні // Визвольний шлях (Лондон), 1964, кн.11, с. 1157—60; Хрущов і совєтське сільське господарство // Вісник ООЧСУ [Н.-Й.], 1964, ч. 8, с. 18—19; Сумні часи німецької окупації (1941—1944 роки) // Визвольний шлях (Лондон), 1965, кн. 1, с. 40—54; кн. 2, с. 152—62; кн. 3, с.295—306; кн. 4, с. 392—401; кн. 5, с. 517—23; кн.7—8, с.801—06; кн. 10, с. 1073—81; Колгоспне сільсько-господарське виробництво в СССР і зокрема на Україні на сьогодні // Наукові записки Українського технічно-господарського інституту. Мюнхен, 1967, т. XІІ (XV), с. 19—29; Сучасний стан народнього господарства в СССР на річницю 50-ти річчя революції // Український господарник (Ньюарк), 1969, ч. 9, с. 3—6; Новий етап колгоспної системи // Там само, 1971, ч. 10, с.2—13.

Літ.: УВЕШ. Шість років Української Економічної Високої Школи в Мюнхені (1945—1951). Мюнхен, 1951, c. 6; Хроніка НТШ. Париж; Н.-Й.; Торонто; Сидней, 1954, ч. 77, с. 28—29; Торонто; Н.-Й.; Сидней; Париж, 1963, ч. 79, с. 20, 52, 58; 1966, ч. 80, с. 26, 53; Український технічно-господарський інститут, 1932—1952 (Українська висока політехнічна школа на чужині, т. ІІ). Н.­Й., 1962, с. 67—68; Винар Б. Професор Микола Величківський // Визвольний шлях (Лондон), 1964, кн. 12, с. 1288—91; його ж. Матеріали до історії економічних дослідів на еміграції (1919—1964). Мюнхен, 1965, с. 88; його ж. Економічний колоніялізм в Україні та інші праці. Н.-Й.; Львів; Париж, 2005, с. 216, 217, 243—44, 248; [б. а.] Відгуки і критичні зауваження до споминів „Сумні часи німецької окупації“ М. Величківського // Визвольний шлях (Лондон), 1965, кн. 7—8, с.878—88; ПаньківськийК. Роки німецької окупації. Н.-Й.; Торонто, 1965, с. 420—22; Дудра М. 80­ліття професора Миколи Величківського // Український господарник (Ньюарк), 1969, ч. 9, с.25—27; Біда М. Пам’яті проф. Миколи Величківського // Свобода (Джерсі Ситі; Н.-Й.), 1976, 2верес., рік LXXXIII, ч. 162, с. 4; [б. а.] Некролог// Визвольний шлях (Лондон), 1976, ч. 11, с.1340; Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по другій світовій війні. Мюнхен, 1985, т.1, с. 172, 173; Константинов В. О. Професор Величківський і українська інтелігенція за фашистської окупації та на еміграції // Посвіт (К.), 1995, ч. 4, с. 34—35; його ж. Діячі науки і техніки — уродженці Житомирщини // Історія міст і сіл Великої Волині (Наук. зб. „Велика Волинь“, т.25, ч.2). Житомир, 2002, с. 50—52; АлещенкоМ.І., НестеренкоВ. А. Репресовані викладачі Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб.наук. пр. Кам’янець-Подільський, 2002, т.2, с.208—10; їх же. Забуті імена (маловідомі факти з історії Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту) // Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. Кам’янець-Подільський, 2004, с. 518—20; Сліпушко О. Повернення з забуття // Свобода [Джерсі Ситі; Н.-Й.], 2003, 17 жовт., рік СХ, ч. 42, с. 19.

Юрій Ковалів

Стаття створена: 2015