ВЕЛИЧКІВСЬКИЙ Микола - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВЕЛИЧКІВСЬКИЙ Микола

 Опубліковано: 2015

ВЕЛИЧКІВСЬКИЙ Микола (псевд.: Микола Барвінський) (* 11. 01. 1889 (за ін., непідтвердженими даними — 01. 02. 1882), м. Житомир Волин. губ. (нині — однойм. обл. центр) — † 17. 07. 1976, м. Ірвінґтон, шт. Нью-Джерсі, США) — економіст, громадсько-політ. діяч. Д. чл. НТШ Америки (з 1963).

1909 закінчив Правосл. духовну семінарію в Житомирі. 1909—13 навч. на екон. відділі Київ. комерційного ін-ту. 1914 здобув наук. ступінь канд. екон. наук. 1917—19 працював у держ. структурах УНР у Києві: співробіт. відділу сільськогосп. економіки Мін-ва земельних справ, а згодом зав. підсекцією сільськогосп. економіки Сільськогосп. к­ту. У 1920-х рр. викладав екон. дисципліни в сільськогосп. і пед. технікумах у м. Білій Церкві, а також був дир. місцевої торговельно-пром. школи. Зі серед. 1927 до жовт. 1929 — проф. і зав. каф. сільськогосп. економіки та статистики Кам’янець-Подільс. сільськогосп. ін-ту, а також проф. каф. статистики Ін-ту нар. освіти в Кам’янці-Подільському. З жовт. 1929 по трав. 1930 перебував в ув’язненні у справі процесу над чл. СВУ.

1930—31 — проф. і зав. каф. статистики в Луганському кооперат. ін-ті, згодом проф. і зав. каф. сільськогосп. економіки та статистики у Житомир. сільськогосп. ін-ті тех. культур. 1932 повернувся до Кам’янця-Подільського, де 1932—34 працював проф. каф. статистики на історично-екон. ф-ті Сільськогосп. ін-ту, а також викладав сільськогосп. кооперацію і статистику в місцевому Ін-ті птахівництва.

1934 був змушений покинути Україну через загрозу політ. переслідування — виїхав у Росію, де 1934—36 працював проф. і зав. каф. сільськогосп. економіки Птахо-пром. ін-ту в м. Росоші на Воронежчині, а 1936—37 — проф. і зав. каф. організації сільс. госп-ва Новочеркаського сільськогосп. ін-ту й (одночасно) проф. каф. статистики Ростов. ун-ту (м. Ростов-на-Дону).

1938 В. М. вдруге заарештовано і 1938—40 ув’язнено у Києві як „ворога радянської Росії“. 05. 10. 1941 обраний головою Укр. нац. ради (очолював її до 06. 02. 1942), проголосив відновлення укр. державности. 1941—43 (під час нім. окупації) — ректор Київ. політех. ін-ту і проф. Київ. ун-ту, а також (за сумісництвом) дир. Наук. ін-ту економіки, статистики і географії при УАН. 1942 В. М. втретє заарештовано — цього разу гестапо, і протягом місяця (від лют. до поч. берез. 1942) перебував в ув’язненні за політ. діяльність.

Після звільнення повернувся на Волинь, згодом (у груд. 1943) виїхав до Львова, а 1944 еміґрував у Німеччину, де у верес. 1945 став співзасн. Укр. екон. високої школи (УЕВШ) у Мюнхені, в якій 1945—50 працював проф., викладаючи фінансові науки, економіку сільс. госп-ва і статистику. Також очолив в еміґрації Укр. т-во економістів, яке 1947 увійшло окр. секцією до УВАН у Європі.

1950 переїхав у США, де викладав екон. дисципліни в Ун-ті українознавства при НТШ А в Нью-Йорку (засн. 1954), а також редагував і видавав (власним коштом) екон. журн. „Український господарник“ (Нью-арк, 1954—71). Автор низки статей на екон. тематику в часоп. і газ. укр. діаспори („Розбудова держави“, „Наш клич“, „Свобода“), зокрема розширених спогадів „Сумні часи німецької окупації“ (1965).

З 1951 — д. чл. УВАН у США. 22. 07. 1951 доповідав у Детройті на засіданні Секції економіки УВАН на тему „Сільське господарство в совєтській Україні“, 15. 12. 1962 виступав у Нью-Йорку на пленарному засіданні УВАН (Правничоекон. відділ) з доповіддю „Столипінська реформа і причини її невдачі“.

Осн. наук. зацікав.— економіка України, екон. і статист. аналіз сільс. госп-ва України.

З 20. 01. 1963 — д. чл. НТШ А (від Історично-філософської секції). Декан історично-філол. ф-ту Ун-ту українознавства при НТШ А. Голова Економічної комісії НТШ А у Нью-Йорку (засн. 1952 п. н. „Підкомісія економічних дослідів“). Виступи на засіданнях Підкомісії екон. дослідів НТШ А: „Використання кредитів у сільському господарстві України“ (1952), „Сільськогосподарська політика в Україні в перші часи після звільнення її від совєтської окупації“ (01. 11. 1952), „Трагедія українського села під Совєтами“ (24. 10. 1953). Виступи на засіданнях Екон. комісії: „Сумні часи німецької окупації України в рр. 1941—44“ (04. 05. 1963), „Економічні причини московсько-комуністичного співіснування з демократичними країнами“ (02. 10. 1963), „Інтенсифікація сільсько-господарського виробництва в СССР за Хрущова“ (10. 10. 1964), „Колгоспне сільсько-господарське виробництво і перспективи його на майбутнє“ (26. 03. 1966). 20. 06. 1965 відбулося засідання Економічної комісії, присвячене 75-літтю (і 50-літтю творчої діяльности) В. М., на якому з доповідями про ювіляра виступали М. Чировський і М. Стахів.

Був співорганізатором 1-ї (04—06. 09. 1954, м. Клівленд) та 2-ї (26—27. 01. 1957, м. Нью-Йорк) конференцій укр. економістів у США, проведених під егідою НТШ А, на яких виступав із доповідями про економіку сільс. госп-ва України.

09. 09. 1961 доповідав у Нью-Йорку на Наук. з’їзді НТШ А, присвяченому 100-літтю від смерти Т. Шевченка на тему „Радянський експеримент з аґромістами“. 14. 11. 1967 виступав із доповіддю „Сучасний стан народного господарства в СССР на річницю 50-ліття революції“ в Екон. комісії 1-го Світ. конґресу укр. вільної науки у Нью-Йорку, організованого під егідою НТШ А. Автор ст. „Знищення сільськогосподарських науковців у Кам’янці-Подільському“ у „Записках НТШ“ (1962, т. CLXXIII).

Пр.: Новоград-Волынский уезд в сельсько-хозяйственном отношении. Житомир, 1912 (у співавт.); Річки Білоцерківщини та їх економічне значення в народньому господарстві округи // Праці Білоцерківського краєзнавчого товариства. Біла Церква, 1927, т. І, вип. 2, с. 25—34; Колгоспи Кам’янеччини: економічно-статистична розвідка // Записки Сільсько-господарського інституту в Кам’янці на Поділлю. Кам’янець на Поділлю, 1928, т. V, с. 167—225; Перспективи сільського господарства Поділля та колективізації. Кам’янець-Подільський, 1928; Ефективність кредиту у колгоспах наддніпрянської смуги Правобережної України у відбудовний період. Кам’янець-Подільський, 1929; Сільсько-господарська статистика: підручник. Кам’янець-Подільський, 1929; Третя позика післявоєнної п’ятирічки // Самостійна Україна (Винипег; Шикаго), 1949, ч. 3—4, с. 20—21; Совєтська економіка в третім році п’ятирічки // Там само, ч. 10, с. 17—19; The economic position of the Ukrainian farmer after World War II under the Soviets // Ukrainian Quarterly (N. Y.), 1952, vol. 8, p. 66—71; Сучасна трагедія селянства // Пороги (Буенос-Айрес), 1953, № 48—51, с. 29—31; Загальний огляд сучасного економічного стану головних демократичних країн вільного світу // Український господарник (Ньюарк), 1954, ч. 1, с. 4—12; Важкий стан українського селянина // Там само, ч. 2, с. 3—10; Сучасний стан скотарства в Україні // Там само, ч. 3, с. 1—8; Сільсько-господарська політика на Україні в перші роки після звільнення її від московсько-совєтської окупації // Там само, с. 33—44; ч. 4, с. 23—29); Заробітна платня сільськогосподарських робітників в Україні за часів московсько-совєтської окупації // Там само, с. 1—10; Участь кредиту в сільському господарстві України під час совєтсько-московської окупації // Визвольний шлях (Лондон), 1954, кн. 1, с. 63—77; Чи зайняли німці ясне становище до української визвольної справи? // Пороги (Буенос-Айрес), 1954, № 59—60, с. 23—25; До питання сучасної кризи в сільському господарстві України // Український господарник (Ньюарк), 1955, ч. 5, с. 1—9; Нова раціоналізація праці в СССР // Вільна Україна (Detroit), 1955, ч. 4, с. 26—29; Нове плянування сільсько-господарського виробництва за Совєтів // Визвольний шлях (Лондон), 1955, кн. 5, с. 53—54; Сучасне життя в Совєтському Союзі // Вісник ООЧСУ (Н.-Й.), 1955, ч. 12, с. 22—24; Чорний ринок у СССР // Визвольний шлях (Лондон), 1955, кн. 4, с. 47—49; Економічний стан працюючих у СССР // Там само, 1956, кн. 2, с. 139—43; До питання майбутньої аграрної реформи в Україні // Український господарник (Ньюарк), 1956, ч. 6, с. 11—15; Вірогідність совєтської статистики // Визвольний шлях (Лондон), 1957, кн. 6, с. 646—49; Комуністичний визиск селянства // Там само, кн. 4, с. 418—19; Сільське господарство України і колоніяльна політика Росії. Н.­Й., 1957, 46 с.; Централізоване управління народним господарством СССР // Визвольний шлях (Лондон), 1957, кн. 5, с. 510—12; Ліквідація селянського присадибного господарства за комуністичної системи, як засіб закріпачення селянства. Н.-Й., 1958, 32 с. (Визвольний шлях (Лондон), 1958, кн. 7, с. 723—31; кн. 8, с. 851—57); Наші втрати 1958 р.: Полікарп Герасименко, Павло Грицак, Іван Корноухів, Михайло Рабій. Н.-Й., 1958, 32 с.; Наші втрати в лісивництві 1959 р.: Петро Архангельський 1888—1959. Н.-Й., 1959, 28 с.; Плян урожайности за Совєтів і дійсність // Визвольний шлях (Лондон), 1959, кн. 5, с. 506—08; Чи є небезпека від надмірного зростання населення? // Там само, кн. 7, с. 771—74; З Європою чи з Москвою? // Там само, 1962, кн. 2, с. 169—74; Знищення сільськогосподарських науковців у Кам’янці Подільському // Записки НТШ. Праці Історично-філос. секції. Париж; Чікаґо, 1962, т. CLXXIII, с. 347—54; Новий експеримент в сільському господарстві СССР // Вісник ООЧСУ [Н.-Й.], 1962, ч. 4, с. 27—29; Совєтські експерименти // Український господарник (Ньюарк), 1962, ч. 7, с. 3—12; Чергова реорганізація сільсько-господарського виробництва в СССР // Вісник ООЧСУ [Н.-Й.], 1962, ч. 5, с. 22—25; Занепад сільсько-господарського виробництва в поневоленій Україні // Український господарник (Ньюарк), 1963, ч. 8, с. 3—8; Столипінська земельна реформа і причини її невдачі // Визвольний шлях (Лондон), 1963, кн. 8, с. 859—71; Криза в сільському господарстві СССР // Вісник ООЧСУ [Н.­Й.], 1964, ч. 3, с. 23—24; Причини занепаду сільського господарства в СССР, зокрема в Україні // Визвольний шлях (Лондон), 1964, кн. 11, с. 1157—60; Хрущов і совєтське сільське господарство // Вісник ООЧСУ [Н.-Й.], 1964, ч. 8, с. 18—19; Сумні часи німецької окупації (1941—1944 роки) // Визвольний шлях (Лондон), 1965, кн. 1, с. 40—54; кн. 2, с. 152—62; кн. 3, с. 295—306; кн. 4, с. 392—401; кн. 5, с. 517—23; кн. 7—8, с. 801—06; кн. 10, с. 1073—81; Колгоспне сільсько-господарське виробництво в СССР і зокрема на Україні на сьогодні // Наукові записки Українського технічно-господарського інституту. Мюнхен, 1967, т. XІІ (XV), с. 19—29; Сучасний стан народнього господарства в СССР на річницю 50-ти річчя революції // Український господарник (Ньюарк), 1969, ч. 9, с. 3—6; Новий етап колгоспної системи // Там само, 1971, ч. 10, с. 2—13.

Літ.: УВЕШ. Шість років Української Економічної Високої Школи в Мюнхені (1945—1951). Мюнхен, 1951, c. 6; Хроніка НТШ. Париж; Н.-Й.; Торонто; Сидней, 1954, ч. 77, с. 28—29; Торонто; Н.-Й.; Сидней; Париж, 1963, ч. 79, с. 20, 52, 58; 1966, ч. 80, с. 26, 53; Український технічно-господарський інститут, 1932—1952 (Українська висока політехнічна школа на чужині, т. ІІ). Н.­Й., 1962, с. 67—68; Винар Б. Професор Микола Величківський // Визвольний шлях (Лондон), 1964, кн. 12, с. 1288—91; його ж. Матеріали до історії економічних дослідів на еміграції (1919—1964). Мюнхен, 1965, с. 88; його ж. Економічний колоніялізм в Україні та інші праці. Н.-Й.; Львів; Париж, 2005, с. 216, 217, 243—44, 248; [б. а.] Відгуки і критичні зауваження до споминів „Сумні часи німецької окупації“ М. Величківського // Визвольний шлях (Лондон), 1965, кн. 7—8, с. 878—88; Паньківський К. Роки німецької окупації. Н.-Й.; Торонто, 1965, с. 420—22; Дудра М. 80­ліття професора Миколи Величківського // Український господарник (Ньюарк), 1969, ч. 9, с. 25—27; Біда М. Пам’яті проф. Миколи Величківського // Свобода (Джерсі Ситі; Н.-Й.), 1976, 2 верес., рік LXXXIII, ч. 162, с. 4; [б. а.] Некролог // Визвольний шлях (Лондон), 1976, ч. 11, с. 1340; Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по другій світовій війні. Мюнхен, 1985, т. 1, с. 172, 173; Константинов В. О. Професор Величківський і українська інтелігенція за фашистської окупації та на еміграції // Посвіт (К.), 1995, ч. 4, с. 34—35; його ж. Діячі науки і техніки — уродженці Житомирщини // Історія міст і сіл Великої Волині (Наук. зб. „Велика Волинь“, т. 25, ч. 2). Житомир, 2002, с. 50—52; Алещенко М. І., Нестеренко В. А. Репресовані викладачі Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський, 2002, т. 2, с. 208—10; їх же. Забуті імена (маловідомі факти з історії Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту) // Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. Кам’янець-Подільський, 2004, с. 518—20; Сліпушко О. Повернення з забуття // Свобода [Джерсі Ситі; Н.-Й.], 2003, 17 жовт., рік СХ, ч. 42, с. 19.

Юрій Ковалів

Покликання на статтю (IEEE)
Юрій Ковалів . "ВЕЛИЧКІВСЬКИЙ Микола", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=538 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я