АКЦІЯ ВІСЛА - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АКЦІЯ ВІСЛА

 Опубліковано: 2015

„АКЦІЯ „ВІСЛА“ („AKCJA „WIS?A“) — збірник док-тів і мат-лів про військ. діяльність, пов’язану з примусовим виселенням українців і ліквідацією структур ОУН та підрозділів УПА. Акцію „Вісла“ впродовж квіт.—серп. 1947 проводили Військо Польське (Оперативна група „Вісла“ під командуванням генерала С. Моссора), міліція і Корпус безпеки на теренах Лемківщини, Надсяння, Холмщини й Підляшшя. Перебігу цих подій присвячений зб. док-тів „Akcja „Wis?a“. Dokumenty“, що підгот. укр. історик із Польщі Євген Місило і вид. 1993 Укр. архів у Варшаві.

Збірник складається з передмови Є. Місила, у якій висвітлено передумови, перебіг та наслідки акції „Вісла“, проаналізовано політ. рішення держ., парт. та військ. кер. Польщі з цього питання і показано безпідставність арґументів про причинно-наслідковий зв’язок між убивством генерала К. Свєрчевського й депортацією українців. Далі вміщено тексти док-тів, додатки, ілюстрації й науково-довідк. апарат. Збірник складається з 241 док-та, які охоплюють період від кін. січ. до кін. верес. 1947. Вони походять із Центр. військ. архіву Польщі в Рембертові (140 док-тів), кол. Центр. архіву ЦК ПОРП (23), Архіву нових актів (16), Архіву МЗС Польщі (7), Архіву мех. документації (2), Архіву управління охорони держави й ЦДАЖР УРСР (нині — ЦДАВОДВУ) і стосуються ост. етапу депортації укр. населення з т. зв. Закерзоння й розпорошеного поселення для якнайшвидшої асиміляції на „повернутих землях“ Пн.-Зх. Польщі. Цінність док-тів у їх комплексності та автентичності походження. Серед додатків — табл. з переліками укр. сіл, з датами виселення й кількістю виселених, із відомостями про оселення українців у Пн.-Зх. Польщі (за повітами), їх майновий стан, схеми організації опергрупи „Вісла“, ОУН і УПА, перелік українців, засуджених на смерть. Серед ілюстрацій — фото кер. опергрупи „Вісла“, ОУН і УПА на Закерзонні, взірці док­тів, світлини концтабору в Явожні. Науково-довідк. апарат складається з переліку док­тів, додатків, ілюстрацій, іменного і географ. покажчиків, бібліографії. 1997 НТШ за фінансової підтримки Фундації УВУ в CША та Фундації досліджень Лемківщини в Америці видало укр. перекл. збірника (перекл. І. Сварника) як 8-ме ч. „Українознавчої бібліотеки НТШ“.

Літ.: Романів О., Сварник І. [Рец. на:] Akcja „Wis?a“: Dokumenty opracowa? Eugeniusz Misi?o. Warszawa, 1993, 524 s., il. // Записки НТШ. Праці Історично-філос. секції. Львів, 1994, т. ССХХVІІІ, с. 527—42; Акція „Вісла“. Документи / Упоряд. і ред. Є. Місила. Львів; Н.-Й., 1997; Drozd R. Droga na Zach?d. Warszawa, 1997.

Іван Сварник

Покликання на статтю (IEEE)
Іван Сварник . "АКЦІЯ ВІСЛА", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=54 [дата звернення: 27.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я