ВЕРИГА Василь - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВЕРИГА Василь

 Опубліковано: 2015

ВЕРИГА Василь (Veryha Vasyl; псевд.: Журбенко Василь, Цікавий Василь) (* 03. 01. 1922, с. Колодрібка Заліщицького пов., Галичина (нині — Заліщицький р-н Терноп. обл.) — † 30. 12. 2008, м. Торонто, Канада) — історик, бібліотекознавець, публіцист, громад. діяч. Д. (з 1996) та почес. (з 2008) чл. НТШ Канади.

Н. у селян. родині Івана та Ірини (Слободян). Закінчив нар. школу в рідному селі. 1936—38 навч. у Заліщицькій, 1938—39 — у Коломийській г-зіях; 1939—40 — в серед. школах с. Колодрібки і 1940—41 — м-ка Товстого, 1942 — на пед. курсах у Тернополі, 1943 — у Рогатині. 1940—43 учителював у с. Рожанівцях, 1941—42 — у с. Королівцях Товстенського р-ну Терноп. обл. Учасник Другої світової війни. Чл. похідної групи ОУН в Кам’янці-Подільському (черв.—серп. 1941), вояк дивізії СС „Галичина“ (1943—45), учасник битви під Бродами (1944), боїв у Словаччині, Словенії, Австрії. 1945—47 перебував у таборі для військовополонених в Італії, 1947—48 — в Англії. Добровільний робітник у текстильній промисловості графства Йоркшир (1948—51). 1951 еміґрував у Канаду (Торонто), де 1956 отримав громадянство. Працював на фабриці та пошті. 1955—59 навч. у Торонтському ун-ті, де 1959 здобув ступінь бакалавра з історії та 1961 — з бібліотекознавства. 1968 в Оттавському ун-ті за роботу „Українська громада Канади: її початки і воєнна діяльність 1939—45“ (наук. кер. П. Юзик) отримав ступінь маґістра історії. 1990 в Українському вільному університеті захистив докт. дис. „Конфіскація церковних цінностей в Україні 1922 року“ (наук. кер. А. Жуковський).

У 1961—87 — бібліотекар, наук. співробіт. і голова Слов’ян. секції відділу каталогізації б-ки Торонтського ун-ту. Отримав ступінь бібліотекаря IV ранґу, що прирівнюється до звання проф. Неодноразово виступав із доповідями на конференціях < span class="text114">Американської асоціації для поширення слов’янських студій, Амер. бібліот. асоціації (ALA) та публ. статті в амер. фахових журн. „College and Research Libraries“, „Library Resources and Technical Services“ на тему класифікації слов’ян. книжок за класифікаційною системою Б-ки Конґресу США. Учасник Міжнар. конґресів славістів (Варшава, 1973; Заґреб, 1978) та багатьох ін. славіст. наук. форумів. Заст. голови Амер. бібліот. асоціації (1974—76) та голова її Слов’ян. секції. Чл. Комісії каталогування та класифікації слов’ян. мат-лів за системою Б­ки Конґресу США. Завдяки його фаховим порадам значно удосконалено схему класифікації слов’ян. книг конґресової б-­ки.

Акт. громад. діяч укр. діаспори Канади, чл. наук., культурно-осв., комбатантських т-в. У 1961—78 викладав історію України на курсах українознавства ім. Г. Сковороди. Чл. (1967), генеральний секретар Президії (1988—93), скарбник (1993—96), перший заст. (1996—98) та заст. (1998—2003) президента СКУ, чл. Президії та Управи Світ. наук. ради при СКУ (1998—2008). Голова Крайової управи Братства кол. вояків 1-ї Укр. дивізії УНА Канади (1976—80), заст. голови (1980—2008), редагував період. орган т­ва — „Вісті комбатанта“ (1966—72), чл. Комісії оборони доброго імені Дивізії (1980—87), яка перед держ. комісією із розслідування у справах воєнних злочинців у Канаді (Комісія Дешена) успішно обґрунтувала непричетність вояків дивізії „Галичина“ до нацистських злочинів. Заст. голови Укр. нац. об’єднання Канади (1975—82), чл. дирекції Укр. кредитової спілки (1970—92). 1969 організував збірку пожертв у Торонто на вид. журн. „Український історик“, до 1978 — гол. представник цього журн. в Канаді. У берез. 1971 заснував й очолив осередок УІТ у Торонто. У 1975—81 — чл. управи УІТ. Чл. УВАН в Канаді, об’єднання укр. письменників „Слово“, Т-ва укр. бібліотекарів Канади, Канадської асоціації славістів (CAS), Канад. бібліот. асоціації (CLA), Амер. бібліот. асоціації (ALA), AAASS, Т-ва наук. викладів ім. П. Могили у Львові, Спілки письменників України. Меценат Заліщицького краєзн. музею та районної б-ки. За багаторічну наук. та громадсько-культ. діяльність нагороджений відзнаками держ. установ та громад. т-в Канади й України: Шевченківською медаллю КУК, 1986; грамотами мін-в ба-гатокультурности федерального та провінційного урядів, 1988; хрестом заслуги від Гол. управи Братства кол. вояків 1-ї УНА, 1989; орденом Хреста Спасителя УПЦ КП, 2000; грамотою Верховної Ради України, 2003; почес. відзнакою Т-ва „Україна-Світ“, 2003; медаллю СВУ, 2003; почес. відзнакою за досягнення в розвитку культури і мист-ва Мін-ва культури України, 2005.

Осн. зацікав. В. В.— історія України, бібліотекознавство, публіцист. та громад. діяльність.

Протягом 1946—2008 написав 17 кн., кілька сотень статей, нарисів, оглядів, есеїв, рец. з історії України та українців ХІХ—ХХ ст., головно про національно-визвольні змагання першої пол. ХХ ст., громад. і культ. життя діаспори в другій пол. ХХ ст., нац. свідомість, рад. політику стосовно нац. мов, загалом про політику русифікації та міжнац. відносин у СРСР. Друк. у журн. „Вісті комбатанта“, „Самостійна Україна“, „Canadian Slavonic Papers“, „Ukrainian Quarterly“, газ. „Вільне слово“, „Гомін України“, „Наша мета“, „Новий шлях“, „Свобода“, „Українське слово“, „Український голос“ та ін. Ред. і співред. книжок, серед них ювілейного вид. з нагоди 25-річчя Укр. кредитової спілки в Канаді „До ваших послуг“ (Торонто, 1969); спогадів Романа Крохмалюка „Заграва на сході“ (Торонто, 1978); зб. „На зов Києва“ (Торонто, 1985), „Зборівщина“ (Торонто, 1985); мат-лів ІІІ—VІ Світових конґресів вільних українців (1978, 1988, 1993), трьох „Вісників СКВУ“ — ч. 18 (1990), 19 (1991) і 20 (1992); спогадів перекладача Комісії досліджень злочинів НКВС у 1937—38 Михайла Селешка „Вінниця, спогади перекладача“ (Торонто, 1991); книжки на пошану композитора Павла Маценка „Павло Маценко: музиколог, композитор і громадський діяч“ (Торонто, 1992); публіцистики Дениса Квітковського „Боротьба за українську ідею“ (Детройт; Нью-Йорк, 1993) та „Мої міркування“ (1—2 т. Київ, 1995—96).

На Загальних зборах НТШ Канади 10. 09. 1970 В. В. затверджено чл. Т-ва, 1982 — чл.-кор., а 22. 11. 1996 на Заг. зборах Світової ради НТШ В. В. обрано д. чл. Т­ва за рекомендацією Історично-філософської секції НТШ Канади. Від 05. 04. 2008 — почес. чл. Т-ва. Чл. Комісії дослідів наук. проблематики. Чл. управи НТШ Канади (1978—2004) — з обов’язками референта наук. конференцій (1978—96), організатора імпрез та видань / наук. референта (1996—2000). Другий заст. голови НТШ Канади (1996—2004).

Ред. та упоряд. вид., які надрук. під егідою НТШ Канади: книжки спогадів „Українці в Берліні 1919—45“ (Торонто, 1996), „Ювілейного збірника наукових праць із нагоди 125-ліття Наукового товариства ім. Шевченка і 50­ліття Наукового товариства ім. Шевченка в Канаді“ (Торонто, 1999, спільно з д. чл. НТШ Канади І. Гузар та Д. Даревич). Автор статей про НТШ в укр. пресі, серед них — „Канадське НТШ відзначило 30-ліття своєї діяльности“ (1979), „Наукова конференція НТШ в Торонто“ (1982), „Проф. Володимир Кубійович у Канаді“ (1985). Виступав із доповідями на конференціях, організованих НТШ Канади: „Життєвий шлях бл. п. проф. д-ра Я. Пастернака“ (29. 11. 1970, наук. сесія, присвячена пам’яті Я. Пастернака), „Животворні ідеї Шевченка в минулому та сучасному“ (28. 03. 1971, Шевченківська сесія), „Григорій Сковорода та його доба“ (29. 10. 1972, наук. конференція у 250-річчя народження Григорія Сковороди), „Голод в Україні 1921—22“ (03. 12. 1972, заг. наук. конференція), „ Михайло Грушевський — голова НТШ“ (16. 12. 1973, ювілейна конференція Комісії наук. проблематики), „Міжнародний конґрес славістів у Варшаві“, „Міжнародний конґрес славістів у Бенфі“ (14. 12. 1974, наук. конференція „Українські науковці на міжнародних конґресах“), „Українське історичне товариство“ (14. 12. 1975, наук. конференція, присвячена укр. наук. інституціям), „Враження з VIII Міжнародного конґресу славістів у Загребі“ (12. 11. 1978, наук. осіння конференція), „Голод в Україні 1921—23 та урядові заходи“ (25—29. 11. 1983, наук. конференція для відзначення 50-річчя штучного голоду в Україні), „Українські матеріяли в Конґресовій бібліотеці“ (20. 04. 1986, наук. Шевченківська конференція), „Політика совєтської влади відносно Церкви в часі голоду 1922“ (28. 04. 1988, наук. Шевченківська конференція), „40 років праці НТШ у Канаді“ (18. 11. 1989, наук. Шевченківська конференція). Провадив наук. конференції, організовані НТШ Канади: Шевченківську наук. конференцію 21. 03. 1976, Наук. осінню сесію 28. 11. 1976, Шевченківську наук. конференцію 22. 03. 1981, 3­тю сесію Наук. конференції до 1000-річчя християнства в Україні 14. 11. 1987. Окр. праці В. В. видано під егідою НТШ. Підтримував тісні наук. контакти з НТШ в Україні, зокрема з Я. Дашкевичем та О. Купчинським.

Пр.: Communication Media and Soviet Nationality Policy: status of national languages in Soviet T. V. broadcasting. N. Y., 1972; Там, де Дністер круто в’ється: Історичний нарис виховно-освітньої політики в Галичині на прикладі учительської семінарії та гімназії в Заліщиках 1899—1939. Торонто, 1974 (Канадське Наукове Товариство ім. Шевченка, ч. 14) (2-ге вид., виправ. Львів, 1993); Дорогами Другої світової війни: Леґенди про участь українців у Варшавському повстанні 1944 р. та про українську дивізію „Галичина“. Торонто, 1980 (Канадське НТШ, ч. 21) (2-е, вид. виправ. Торонто, 1981; Під сонцем Італії: Вояки Дивізії „Галичина“ — Першої Української Дивізії Української Національної Армії в Британському таборі полонених „5Ц“ у Беллярії, Італія, червень—жовтень 1945. Торонто; Н.-Й.; Париж; Сидней, 1984 (Бібліотека українознавства НТШ, т. 50); Галицька Соціялістична Совєтська Республіка (1920 р.). Перша большевицька окупація Галичини // Записки НТШ. Н.-Й.; Торонто; Париж; Мельбурн, 1986, т. ССІІІ, 203 с.; Втрати ОУН в часі Другої Світової війни, або „Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї“. Торонто, 1991; Листопадовий рейд. К., 1995 (2-ге вид. К., 2011); Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922 році. К., 1996; Нариси з історії України (кінець XVIII — початок ХХ ст.). Львів, 1996; Визвольні змагання в Україні 1914—1923 рр. Львів, 1998, т. 1—2 (2-ге вид., доп. Львів, 2005); Слово і чин: Вибрані статті, доповіді, розвідки, життєписи, 1946—1988 / Упоряд. і автор передм. М. Литвин. Львів, 2001; Животворні ідеї Шевченка в минулому й сучасному (Доповідь на Шевченківській конференції НТШ Канади в Торонто, дня 16 березня 1971 р.) // За межами Батьківщини: Збірник наукових статей і доповідей / Упоряд. і автор передмови М. Литвин. Львів, 2002, с. 170—81; Наукове товариство ім. Шевченка в добі Грушевського (З нагоди 40-річчя смерти Михайла Грушевського) // Там само, с. 182—96; Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді // Там само, с. 197—206; Слідами батьків: Нариси історії 30 полку дивізії „Галичина“ — 1-ої дивізії Української Національної Армії. Львів, 2002; За рідний Край, за нарід свій, або Хто такі дивізійники? К., 2006; A Case Study of Genocide in the Ukrainian Famine of 1921—1923: Famine as a Weapon. N. Y., 2007; На службі народній... Визначні постаті української діяспори. Львів; Торонто, 2007 (Українознавча наукова бібліотека НТШ, ч. 21); Під крилами визвольних дум: Спомини підхорунжого дивізії „Галичина“. К., 2007.

Літ.: Veryha Wasyl // Ukrainian in North America: A Biographical Directory of Noteworthy Men and Women of Ukrainian Origin in the United States and Canada / Ed. D. M. Shtohryn. Champaign, 1975, p. 353; Кедрин І. Вступ до другого видання // Верига В. Дорогами Другої світової війни: Леґенди про участь українців у Варшавському повстанні 1944 р. та про українську дивізію „Галичина“. 2-ге, виправ. вид. Торонто, 1981, с. І—V; Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпеґ, 1986, с. 108; Верига Василь: „Нова еміграція влила б свіжу кров в українську громаду Канади, але...“ / Розмову вів О. Стецишин // Львівське віче (Львів), 1993, № 6, черв., с. 8; Veryha Vasyl // Encyclopedia of Ukraine / Ed. by D. Husar Struk. Toronto; Buffalo; London, [1993], vol. V: St—Z, p. 590; Зінець Н. „Гріха за собою не чую“ // Україна (К.), 1993, ч. 16, с. 20—21; Зустріч з Василем Веригою // Народна газета (К.), 1993, № 21, черв., с. 6; Личук О. Тільки рідне є назавше... // Колос (Заліщики), 1993, № 39, 22 трав., с. 2; його ж. Моя Україна починалася з Колодрібки // Колос (Заліщики), 2003, № 43—44, 20 верес., с. 5; його ж. З Україною в серці // Там само, 2007, 27 січ., № 6—7, с. 4; Бедриківський В. Сумної слави епізод (Рецензія на книгу Василя Вериги „Галицька Соціалістична Совєцька Республіка 1920 р.“) // Там само, 1994, № 25, 21 трав., с. 3; № 26, 28 трав., с. 3; Карпенко Б. Екзамен долі витримали // Українська культура (К.), 1994, № 11—12, с. 24—25; Ониськів М. Василь Верига // Тернопіль (Тернопіль), 1994, № 5—6, с. 40; Портрет гімназиста // Колос (Заліщики), 1994, № 44, 17 верес., с. 3; Сюсяйло С. Монографії і книги Василя Вериги // Вільне життя (Тернопіль), 1994, № 100, 30 серп., с. 3; Дутчак В. Над чистою криницею дитинства (Штрихи до портрета громадсько-політичного діяча, історика і публіциста Василя Вериги) // Тернове поле (Тернопіль), 1995, № 16, 2 верес., с. 4—5; Хроніка НТШ. Львів; Н.­Й., 1995, ч. 86, с. 119; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 99—100, 102—05, 110—13, 115—16, 119—20, 124—27, 170; Львів, 1996, ч. 87, с. 117—18; Львів; Н.-Й.; Торонто, 1997, ч. 88, с. 121, 123—24, 127, 129; 1999, ч. 90, с. 171—72; 2000, ч. 91, с. 162; 2001, ч. 92, с. 193, 198, 200; Львів; Н.­Й., 2002, ч. 93, с. 198; 2004, ч. 95, с. 236, 238, 250; Історик Василь Верига обґрунтовує історичну єдність українських земель // Вісті комбатанта. Торонто; Н.-Й., 1996, № 5—6, с. 104; Скочиляс І. Передмова // Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII — початок ХХ ст.). Львів, 1996, с. 3—11; Василь Верига // З любов’ю до краю: Бібліографічний посібник. Заліщики, 1998, с. 57—60; Світова наукова рада при СКВУ // Укр. історик. Н.-Й.; Торонто; К.; Львів; Мюнхен, 1998, № 1—4 (136—39), с. 364—65; Верига Василь // „Журавлина“ книга. Тернопільська українська західна діаспора: словник імен / Упоряд.-ред. Б. Мельничук, Х. Мельничук. Тернопіль, 1999, ч. 1: А—Ї, с. 91—92; Василь Верига // Енциклопедія Коломийщини. Коломия, 2000, зшиток 3 (літера В), с. 53; Закидальський Т. Історичні праці Василя Вериги // На службі Кліо: Зб. наук. пр. на пошану Любомира Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. К.; Н.-Й.; Торонто; Париж; Львів, 2000, с. 429—38; Романюк М. Верига Василь // Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника. Львів, 2000, вип. 7, с. 51—52; Ліберний О. Василь Верига відвідав Тернопіль // Свобода (Тернопіль), 2002, № 100, 1 жовт., с. 4; Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік: бібліографічний список / Укл. М. В. Друневич. Тернопіль, 2002, с. 8—9; Олійник В., Дубецький І. Василю Веризі 80! // Колос (Заліщики), 2002, № 3, 12 січ., с. 3; Тракало О. Василь Верига у Заліщиках // Там само, 2002, № 42, 14 верес., с. 2; Чировський М. „Визвольні змагання в Україні 1914—1923 рр.“: Огляд праці д-р Василя Вериги // Гомін України (Торонто), 2002, №11, 18 берез., с. 8; Ковальчук О., Литвин М. Верига Василь Іванович // Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник. К.; Львів, 2003, вип. 2, ч. 1, с. 50—51; Матеріяли до історії Українського історичного товариства / Ред. А. Атаманенко. Н.­Й.; Остріг, 2006, с. 31, 63, 87, 160, 207, 218, 229, 247, 278, 288, 298, 314; Купчинський О. Правдивим пером — про минуле (Василь Верига — дослідник українських новітніх історій та еміґрацій) // Верига В. На службі народній... Визначні постаті української діяспори. Львів; Торонто, 2007, с. І—ХІІ; Слабошпицький М. Пам’яті Василя Вериги // Літературна Україна (К.), 2009, 15 січ., № 2, с. 2; Тракало О. Він поширював правду про Україну // Свобода (Тернопіль), 2009, 30 січ., № 8, с. 6; Чолій Є., Романів С. Помер Василь Верига // Свобода (Н.­Й.), 2009, ч. 2, 9 січ., с. 3; Атаманенко А. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність (1965—1991). Острог, 2010, с. 154, 159, 161—62, 167—68, 295, 320, 328, 334, 350, 452, 493; З Україною в серці: Біобібліографічний нарис. Життя і творчість Василя Вериги / Підгот. М. Л. Ковальчук, Л. І. Вонс, С. І. Пукіш. [Заліщики, 2010]; Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2012 рік: бібліографічний покажчик / Укл. М. В. Друневич. Тернопіль, 2011, с. 8; Universitas Libera Ucrainensis: 1921—2011 / Упоряд.: У. Пацке, М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2011, с. 362.

Андрій Фелонюк

Покликання на статтю (IEEE)
Андрій Фелонюк . "ВЕРИГА Василь", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=554 [дата звернення: 09.05.2021].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я