АЛЕШО Олександр - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АЛЕШО Олександр

 Опубліковано: 2015

АЛЕШО Олександр (* 09. 02. 1890, с. Грушки Балтського пов. Подільської губ. (нині — м. Ульянівка Кіровоград. обл.) — † 04. 04. 1922, м. Київ) — антрополог, етнограф. Закінчив Уман. класич. г­зію (1910). Вищу освіту спершу здобував у Київ. ун­ті, відтак — у С.-Петерб. ун-ті на природн. відділі фізико-матем. ф­ту за спеціальністю „Географія та етнографія“. Учень Ф. Вовка, який вплинув на формування світогляду та наук. зацікав. ученого. Співробіт. Рос. музею Олександра III (1916—18), д. чл. Комісії з дослідження племінного складу Росії при РАН, Всерос. географ. т-ва, Рос. антропол. т-ва при С.­Петерб. ун-ті. Осн. наук. зацікав. А. О.— дослідження антропол. рис українців Київ. (1911) і Херсон. (1913—14) губ. Брав участь у підгот. антропол. та етнограф. карт України для праць Ф. Вовка „Антропологическия особенности украинского народа“ та „Этнографическия особенности украинского народа“ (1916), написав наук. розвідку „Антропометричні досліди українського населення Уманського і Таращанського повітів на Київщині“ (1919, рукоп. якої нині не знайдено). Досліджував також автохтонне населення Перм., Уфим. та Оренбур. губ. (1912), Малої Азії в околицях о. Ван (весна—літо 1916).

Паралельно з антропол. дослідженнями збирав етнограф. відомості про садибу і житло, господарські та пром. будівлі, традиційний одяг, нар. ремесла і промисли українців тощо, пам’ятки культури для колекцій етнограф. відділу Рос. музею Олександра III. Переклав укр. мовою праці нім. етнолога К. Вейле „Культура безкультурних [народів]: Нарис початків психічної діяльності людини“ і „Первісники людської культури: Початки та найдавніші форми матеріальної культури“, статтю польс. фольклориста В. Клінґера „З історії казкових мотивів античного походження“. Після переїзду в Україну (1918) організував курси природн. ф­ту, вечірні курси Укр. робітничого клубу, співпрацював із кооперативним вид­вом „Культура“, очолював редакцію „Книгоспілки“, був д. чл.-секретарем Укр. наук. т-ва, головою Секції cільськогосп. нар. побуту, головою Етнограф. секції Губкопису, ред. „Крайвидаву“ з антропології, етнографії та історії первісного сусп-ва, головою Музейної секції художньо-пром. відділу мін-ва освіти (1918—19). Засн. і перший кер. Музею антропології та етнології ім. Ф. Вовка УАН (29. 03. 1921; з 1922 — Кабінет антропології та етнології ім. Ф. Вовка ВУАН), автор тимчасового статуту цього музею. Очолював Секцію матеріальної етнографії Археол. комісії ВУАН (1921). Перевіз в Україну антропол., етнограф. та палеоетнол. колекції, архів і наук. б-ку Ф. Вовка (1921), опубл. розвідку „Хведір Кіндратович Вовк як антрополог“ (1919). На рекомендацію Ф. Вовка 25. 06. 1914 Етнограф. комісія призначила А. О. відп. ред. із підгот. збірника веснянок, однак з різних причин цей проект не був реалізований. В одному з листів до В. Гнатюка Ф. Вовк зазначив: „Фольклорист мій Олександр Алешо (молодий ще, правда, але дуже завзятий і досить розумний) дуже береться за веснянки і особливо за весняні обряди тощо“.

Пр.: Хведір Кіндратович Вовк як антрополог // Збірник пам’яти Вовка. [К.], 1919, с. 25—30 (окр. відбиток).

Арх. дж.: ІМФЕ НАН України, від. рукопис. фондів, ф. 44 (О. Г. Алешо), спр. 1—11; спр. 7, арк. 1—107.

Літ.: Украинский народ в его прошлом и настоящем / Под ред. Ф. К. Волкова, М. С. Грушевскаго и др. Пг., 1914, т. І, 360 с., 6 л.; 1916, т. ІІ, 220 с.; Хроніка НТШ. Львів, 1914, ч. 58—59, вип. II—III, с. 22; [б. а.] Олександер Алешо // Письмо з „Просвіти“. [Львів], 1922, р. 9, ч. 21—22, с. 177; Носів А. О. О. Г. Алешо (9. II. 1890—4. IV. 1922) // Вісник сільськогосподарської науки. К., 1922, т. I, вип. 1, с. 40; його ж. Алешо Олександр Гаврилович / Некрологи: Заслужені для української науки і українознавства діячі, що померли в рр. 1918—1923 // Україна (К.), 1924, кн. 3, с. 180—81;Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України: Становлення та розвиток. К., 1989, с. 111—14; Борисенко В. К., Франко О. О. Народознавчі студії О. Г. Алеші // Народна творчість та етнографія, 1990, № 4, с. 20—23; Борисенко В. Олександр Алешо — організатор Музею антропології та етнології імені Хведора Вовка // Борисенко В. Нариси з історії української етнології 1920—1930-х років. К., 2002, с. 38—41; Нестуля С. Археологічний комітет Всеукраїнської Академії наук: етапи становлення. Полтава, 1997, с. 43, 47; Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком / Упоряд. та коментарі В. Наулка, Н. Руденко, О. Франко. Львів; К., 2000, с. 154, 160, 163.

Михайло Глушко

Покликання на статтю (IEEE)
Михайло Глушко . "АЛЕШО Олександр", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=57 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я