AMERICAN CONFERENCE OF SLAVIC LEARNED SOCIETES - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
AMERICAN CONFERENCE OF SLAVIC LEARNED SOCIETES
AMERICAN CONFERENCE OF SLAVIC LEARNED SOCIETES (Американська конференцiя слов’янських наукових товариств). Створ. на поч. 1960­х рр. у США з iнiцiативи Р. Смаль-Стоцького як науково-орг. захід НТШ. До неї належали, крім укр. наук. т-в і орг-цій, також т­ва бiлорусiв, полякiв, словакiв, словенцiв, хорватiв, чехiв. Мета цiєї орг­цiї — пропаґувати наук. студiї зі славiстики в США, органiзовувати американсько-слов’ян. конґреси, боротися за свободу академ. науки в комунiстичних країнах. Дiяльність спиралася на статут. Конференція підготовляла наук. доповiдi та систематично органiзовувала збори представникiв різних т-в, дiяла до поч. 1970-х рр.

Лiт.: Наукове товариство iм. Шевченка в ЗДА. Н.-Й., 1960, с. 14; 1963, с. 22; [Огляд праці у США за 1963 р.] // Хронiка НТШ. Торонто; Н.­Й; Сідней; Париж, 1963, ч. 79, с. 29.

Мирослав Мороз

Стаття створена: 2015