АНТОНІ Рауль - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
АНТОНІ Рауль

АНТОНІ Рауль (Anthony Raoul) (* 12. 10. 1874, м. Шатолен (Châteaulin), Франція— † 01. 09. 1941, м. Кемпер (Quimper), Франція) — франц. антрополог, біолог, етнолог. Д. чл. НТШ (з 1914). Закінчив військово-мед. коледж у м.Ліоні. 1896 здобув вищу мед. освіту у Ліон. ун-ті, захистивши дис. роботу п. н. „Du sternum et de ses connexions avec le membre thoracique dans la serie des mammif`еres“. Мед. кар’єру А. Р. розпочав військ. лікарем; з 1903— асистент лабораторії порівн. анатомії Нац. музею історії природознавства Франції. У цій лабораторії А.Р. працював усе життя: з 1910 — заст. дир., з 1921 — дир. З 1907 — викладач школи антропології Паризького ун-ту, з1911 (після П.Брока) — зав. школи анатом. антропології. З 1934 — зав. лабораторії антропології у Паризькій вищій практ. школі (L’École Pratique des Hautes Études) після д. чл. НТШ Л. Манувріє, одночасно керував (до 1937) лабораторією порівн. анатомії. З 1899 — чл., 1926—37 — генеральний секретар Паризького антропол. т­-ва. Осн. наук. зацікав.: антропологія, анатомія та ембріологія людини, етнологія, психологія і системат. зоологія. Із 265 праць 90 присвятив антропології. У центрі досліджень А. Р.— головний мозок та його еволюція від мавпи до людини. Як переконаний неоламаркіанець, А. Р. у своїх працях про арбореальних приматів намагався пояснити еволюцію людини адаптаційними факторами. Він також провів дослідження у галузі порівн. антропології нелюдинопод. приматів, особливо еволюції їх опорно-рухового апарату. Водночас досліджував майже всі класи тварин (як хребетних, так і безхребетних), а також вивчав різні анатом. відділи їхнього скелета. За висловом відомого антрополога А.Кейта, А. Р. був „останнім із анатомів-універсалістів“. У 1920-х рр. разом із Е.Лотом ( Варшава) та А. Кейтом (Лондон) досліджував м’які тканини, що дало поштовх для створення 1926 міжнар. центру з вивчення м’яких тканин в антропології.

А. Р. знав багато мов, цікавився середньовічною історією і культурою. Опубл. низку загальнонаук. статей із прадавньої історії людини, етнографії та філософії. Автор монографій „Du sternum et de ses connexions avec le membre thoracique dans la serie des mammif`еres“ (1898), „Les organes de locomotion aerienne chez les vertebres volants“ (1913), „Anatomie comparé du cerveau“ (1928) і „Leçons sur le cerveau“ (1928), низки статей у наук. журн., зокрема „L’encephale de l’homme fossile de la Quina“ (Bulletins et Mémoires de la Societé d’Anthropologie de Paris, 1913), „Ceinture scapulaire chez les batraciens“ (Bibliographie Anatomique, 1914, у співавт.), „La lobation du rein foetal chez les Primates“ (Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences (1923), „Les affinites de cetaces“ (Annales d’Institut Oceanographique de Monaco, 1926) та 3­томного дослідження „Théorie de la dentition jugale mammalienne“ (1935—37).

З 18. 03. 1914 за поданням Математично-природописно-лікарської секції НТШ отримав звання д. чл. Т-ва. Разом із франц. антропологом Л. Манувріє належав до групи вчених, обраних в одному зперших корпусів інозем. д. чл. НТШ уЛьвові, рекомендованих МПЛС. Постійно контактував із Ф. Вовком. 1902 А. Р. був офіційним опонентом від Паризького т-ва антропологів на захисті наук. дис. Ф.Вовка в Парижі і 02. 04. 1902 опубл. рец. на його дис. з порівн. анатомії у „Bulletins et Mémoires de la Societé d’Anthropologie de Paris“. Праці А. Р. використовували І. Раковський, С.Руденко, Р. Єндик, а засади досліджень лягли в основу львів. антропол. школи. Автор публікації „Le cerveau de l’ours nouveau né“ у „Збірнику Математично-природописно-лікарської секції НТШ“ (1925, т. ХХІІІ—ХХIV).

Пр.: Rapport sur le concours du prix Godard 1901 // Bulletins et Mémoires de la Societé d’Anthropologie de Paris, 1901, vol. 2, p. 705—08; Introduction á l’étude expérimentale de la morphogénie // Там само, 1903, vol. 4, p. 119; L’encephale de l’homme fossile de la Chapelle-aux-Saints // Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences (Paris), 1910, vol. 150, p.1458—11; L’Anthropologie, 1911, vol. 22, p. 129 (у співавт.); Contribution á l’étude morphologique générale des caract`еres d’adaptation á la vie arboricole chez les vertebres // Annales des Sciences Naturelles (Zoologie), 1912, p. 1—141; Étude expérimentale des facteurs determinant la morphologie crânienne des mammif`еres dépourvus de dents // Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences (Paris), 1913, vol. 159, p.649; Les restes humains fossiles de Piltdown (Sussex) // Revue Anthropologique, 1913, vol. 23, p.293—306; Le développement du cerveau chez les singes// Annales des Sciences Naturelles (Zoologie), 1916, vol. 2, p. 1—118; Neopallial morphology of fossil men as studied from endocranial casts // Journal of Anatomy (London), 1917, vol. 51, p. 95 (успівавт.); Second ezposé des titus et travaux scientifiques de M. R. Anthony, 1898—1921. Paris, 1921, 80 p.; Data collected by R. Anthony // MartinH. L’homme fossile de la Quina. Paris, 1923, p.108—14; Le cerveau de l’ours nouveau né// ЗМПЛС, 1925, т.ХХІІІ—ХХІV, c.1—35 (успівавт.); Le gyrus transversus areae piriformis du cerveau des carnassiers // Journal of Anatomy (London), 1925, vol.59, p. 113—19 (у співавт.); L’indice de valeur cérébrale // Revue Anthropologique, 1925, vol. 35, p.145 (у співавт.); Contribution á l’étude du développement du cerveau de l’ours brun (Ursus arctos L.) // Journal of Anatomy (London), 1926, vol.60, p.449—59; Le neopallium des équidés: étude du développement de ses plissements // Там само, 1930, vol. 64, p. 147—69 (у співавт.); De la valeur en tant que théories des théories de l’évolution// Archives du Museum National d’Histoire Naturelle, 1930, vol. 6, p. 11—24; Identification et étude des ossements des rois de Navarre inhumés dans la Cathédrale de Lescar // Там само, 1931, vol.7, p. 1—101; Le neopallium du boeuf. Etude de son developpement et interpretation de ses plissements // Journal of Anatomy (London), 1934, vol.68, p.558—70; Le neopallium du mouton. Étude de son développement et interpretation de ses plissements // Там само, 1936, vol. 71, p. 41—53.

Арх. дж.: ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп.1, спр. 372, арк. 2.

Літ.:Хроніка НТШ. Львів, 1918, ч. 60—62, с. 33; Париж; Н.-Й.; Торонто; Сідней, 1954, ч. 77, с. 13; Vallois H. V. Le Laboratoire Broca. Laboratoire d’Anthropologie de l’École pratique des Hautes Études // Bulletins et Mémoires de la Societé d’Anthropologie de Paris, 1940, vol. 1, p. 1—18; йогож. R. Anthony (1874—1941) // Там само, 1941, vol. 2, p. 1—12; Bourdelle E. Le professeur Raoul Anthony (1874—1941) // Mammalia, 1941, vol. 5, N3, p. 76—81; Briand H. Hommage au Professeur Anthony // Revue Anthropologique, 1941, vol. 10—12, p.125—28; Germain L. Discours pronounce par M.Louis Germain, Directeur du Museum National d’Histoire Naturelle aux obs`еques du Professeur R.Anthony // Там само, p. 129—30; Friant M. Le professeur Raoul Anthony, sa vie et son oeuvre // Там само, p. 131—34; його ж. Le professeur Raoul Anthony (1874—1941) // Anatomischer Anzeiger, 1942, vol.93, p.257—88; In memoriam. Raoul Anthony, 1874—1941 // Journal of Anatomy, 1946, vol. 80, p.167; Ferembach D. Raoul Anthony (1874—1941) / Ed. F. Spencer. History of physical anthropology. N.­Y.; London, 1997, vol. 1, p. 78—79; Ф. К. Вовк (1847—1918): дослідження, спогади, бібліографія/ Ред. М. Антонович. Н.-Й., 1997, с. 149, 259.

Юрій Ковалів

Стаття створена: 2015