БІЛЕНЬКИЙ Богдан | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІЛЕНЬКИЙ Богдан

БІЛЕНЬКИЙ Богдан (* 05. 01. 1931, м. Галич Станіславів. воєв. (нині — Івано-Франк. обл.— † 23. 04. 1999, м. Львів) — фізик. Чл. НТШ (з 1989).

1949 закінчив Калуську серед. школу № 1. 1949—54 навч. на фізико-матем. ф-ті Львів. ун-ту. 1967 захистив канд. дис. на тему „Оптичні властивості сірчистої ртуті та деяких твердих розчинів на її основі“. Після закінчення ун-ту майже 2 р. працював у Москві одним із наук. ред. реферативного журн. „Физика“ Ін-ту науково-тех. інформації АН СРСР. 1955—56 обіймав посаду ст. лаборанта, 1956—60 — асистента каф. заг. фізики Львів. ун-ту, 1963—65 — ст. інженера, 1965—68 — ст. наук. співробіт. науково-дослід. лабораторії росту і дослідження фіз. властивостей кристалів. 1969—91 — доц., 1991—95 — в. о. проф., 1996—99 — проф. каф. фізики напівпровідників Львів. ун-ту.

Осн. наук. зацікав. Б. Б.— оптика напівпровідників, оптоелектроніка, фотоніка, оптичні середовища фотоелектроніки. Автор понад 200 наук. праць.

Б. Б. належать новатор. підходи до розв’язання складних проблем оптики та інфрачервоної спектроскопії вузькозонних напівпровідникових мат-лів. Значну науково-метод. цінність має цикл його праць, присвячених використанню дифузних спектрів для визначення параметрів енергетичної структури напівпровідників і діелектриків. Вагомим доробком Б. Б. є його монографія у співавт. з А. Філатовою „Сульфід ртуті: синтез і застосування“.

Б. Б. був відп. секретарем редакції „Вісника Львівського університету. Серія фізична“, ред. уперше вид. укр. мовою книжки А. Глаубермана „Квантова механіка“, багаторічним і незмінним ред. вид. „Вісник ЛНУ. Серія фізична“ (1964—98, з перервами).

Був ініціатором створення Лабораторії оптики напівпровідників, розроблення низки лекційних курсів, лабораторних практикумів та метод. посібників. 1989 Б. Б. обрано чл. НТШ. Від часу заснування „Фізичного збірника“ як наук. вид. новоствор. у структурі відродженого в Україні НТШ Фізичної комісії НТШ 1980—99 був незмінним відп. секретарем редколегії цього вид.

Пр.: Исследование края собственного поглощения монокристаллов красной сернистой ртути // УФЖ, 1966, т. 11, № 10, с. 1109—13 (у співавт.); Дослідження оптичних властивостей твердих розчинів HgS-HgSe // Там само, 1967, т. 12, № 7, с. 1198—200 (у співавт.); Struktur und optische Eigenschaften von epitaxialen SnTe-, SnSe- und SnS-Schichten // Physica Status Solidi, 1968, vol. 28, N 1. K5—K7 (у співавт.); До методики калібрування призмових інфрачервоних спектрометрів в області 25—50 мкм. // Вісник Львівського університету. Серія фіз., 1971, вип. 6 (14), с. 97—103 (у співавт.); Інфрачервоне поглинання комплексами з двовалентних домішок в CsJ // УФЖ, 1971, т. 16, № 8, с. 1343—47 (у співавт.); Изучение формы края собственного поглощения тригонального HgS по спектру диффузного отражения // Журнал прикладной спектроскопии, 1972, т. 17, № 4, с.731—34 (у співавт.); Оптическое поглощение в монокристаллах Y3Al5O12:Nd3+ // Известия вузов. Физика, 1973, № 7, с. 138—39 (у співавт.); Выращивание, симметрия, параметры решетки и оптические свойства монокристаллов молибдата лития // Кристаллография, 1974, т. 19, № 4, с. 876—77 (у співавт.); Плазмове відбивання кристалів HgSe1-xSx // Вісник Львівського університету. Серія фіз., 1974, вип. 9, с. 55—62 (у співавт.); Деякі оптичні властивості селеніду срібла // Там само, 1975, вип. 10, с. 66—70 (у співавт.); Оптические свойства a-HgS // Физика и химия сложных полупроводников. Кишенев, 1975, с. 230—38; Про структуру зонного спектра b-HgS // Вісник Львівського університету. Серія фіз., 1979, вип. 14, с. 27—31 (у співавт.); Функція Гуревича-Кубелки-Мунка і край власного поглинання дрібнокристалічних напівпровідникових матеріалів // Там само, 1980, вип. 15, с. 47—52 (у співавт.); Про енергетичну зонну структуру b­HgS // Там само, 1984, вип. 18, с. 71—77 (у співавт.); Дисперсия показателя преломления света в полупроводниковых твердых растворах с двухмодовым характером спектров отражения // УФЖ, 1986, т. 31, № 12, с. 1811—16 (у співавт.); Сульфид ртути: получение и применение. Львов, 1988, 192 с. (у співавт.); О применимости методик расчета оптических параметров тонких полупроводниковых пленок на прозрачных подложках // Оптика и спектроскопия, 1989, т. 67, № 5, с. 1150—53 (у співавт.); Оптичні середовища фотоелектроніки. К., 1990, 64 с.; Теория краевого поглощения и определение зонных параметров полупроводников системы Hg1-xCdxTe. Препр. АН Украины / Физ.-мех. ин-т: № 181. Львов, 1991, 31 с. (у співавт.); Оптичні дослідження кейнівського напівпровідника Hg1-xCdxTe // Фізичний збірник НТШ. Львів, 1993, т. 1, с. 304—20; (у співавт.); Оптика напівпровідників. Част. 1: Оптичні функції. Львів, 1994, 100 с. (у співавт.); Част. 2: Методи дослідження, 1998, 88 с. (у співавт.); Вплив фотополімеризації систем полівініловий спирт-мономер-фотоініціатор на оптичні параметри полімерних матеріалів // Вісник Львівського університету. Серія фіз., 1995, вип. 27, с. 116—21 (у співавт.); Вузькозонні напівпровідники. Оптика // Фізичний збірник НТШ. Львів, 1996, т. 2, с. 74—75; Слово про вчителя // Там само, 2001, т. 4, с. 479—80.

Літ.: Романюк М. Педагог, вчений та інтелігент (Пам’яті Б. Ф. Біленького) // Вісник Львівського університету. Серія фіз. Львів, 1999, вип. 32, с. 145—46; Довгий Я., Романюк М., Стахіра Й. 70­річчя незмінного відповідального секретаря редакційної колегії „Фізичного збірника НТШ“, професора Богдана Біленького // Фізичний збірник НТШ. Львів, 2001, т. 4, с. 509—10; Галій П. Біленький Богдан Филимонович // Матеріали до енциклопедії Львівського університету. Фізичний факультет. Факультет електроніки. Астрономічна обсерваторія. Львів, 2007, с. 21.

Ярослав Довгий

Інформація про статтю

 Автор:

Ярослав Довгий

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БІЛЕНЬКИЙ Богдан / Ярослав Довгий // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-304

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я