БОБКІВ Григорій | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОБКІВ Григорій

БОБКІВ Григорій (Bobkov Gregory) (* 18. 11. 1910, м. Львів — † 09. 03. 1983, м. Лейквуд побл. Клівленда, штат Огайо, США) — інженер, освітянин, громад. діяч. Чл. НТШ Америки (з 1953).

Серед. освіту здобув в Академічній гімназії у Львові. Акт. чл. „Пласту“, 1928—30 — курінний 1­го Куреня ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Згодом приєднався до нац. руху, вступив в ОУН, був чл. Проводу цієї орг-ції, чл. „Юнацтва ОУН“ та провідником підпілля Бібрецького пов. (м. Бібрка, нині — Перемишлян. р-ну Львів. обл.). 1934—39 навч. на інженерному ф-ті Львів. політех. ін­ту. У 1937—39, 1940—45 працював інженером-будівельником у Тернополі.

1944 еміґрував у Німеччину, де продовжив свою діяльність у „Пласті“, 1945 його обрано віце-президентом цієї орг-ції. Був чл. проводу Пласт. станиці в м. Ляндек (Австрія). 1948 переїхав у США, де з 1955 і до виходу на пенсію (1976) працював інженером-будівельником у м. Клівленді.

Осн. зацікав.— інженерна справа, громад. діяльність.

Б. Г.— акт. діяч в укр. громад. орг­ціях Огайо: довголітній — чл. старшини, суддя і в. о. курінного 1-го Куреня Укр. пласт. сеньйорату ім. Тисовських, станичний Пласт. станиці у Клівленді, голова Уладу пластунів-сеньйорів у США, з 1961 — голова Укр. пласт. сеньйорату. Нагороджений відзнакою „Пласту“ 1-го ступеня — золотою медаллю Св. Юрія. Чл.-засн. „Скобиного кругу“ (створ. у верес. 1973 під час зборів Крайової управи пласт. орг-цій у м. Детройті). Дописував у період. видання „Пласту“ (з 1948). Голова т-ва „Просвіта“ у Клівленді (створ. у груд. 1949), ініціатор і голова к­ту зі створення Курсів українознавства при т-ві „Рідна школа“ (засн. у жовт. 1950). Листувався з У. Самчуком (лист У. Самчука з Торонто від 14. 10. 1955 до Б. Г. у Клівленді про наміри „влаштувати у Клівленді відчит 04—06. 11. 1955 на тему „До проблеми Сходу Европи“ або „Роля української літератури у відродженні нашої нації“). 15. 12. 1957 обраний касиром місцевого к-ту у Клівленді для збірки фондів на Енциклопедії українознавства за ред. В. Кубійовича, згодом — голова цього к-ту. 1959 — співзасн. Укр. музею-архіву у Клівленді (зареєстрованого 15. 08. 1959 у м. Коламбус, шт. Огайо).

1953 Б. Г. обрано чл. НТШ у США, а 15. 03. 1958 — скарбником осередку Т-ва у Клівленді (засн. 31. 03. 1956 п. н. „Бібліографічна комісія НТШ“). 1966 Б. Г.— чл. редколегії з підгот. ювілейного збірника до 80-річчя проф. В. Радзикевича (голови осередку НТШ у Клівленді з 1956 по 1962), де опубл. свою ст. „Наш професор“. 06. 03. 1966 обраний головою к-ту з відзначення в осередку 70-літнього ювілею і 50-ліття громад. діяльности Л. Бачинського. 23. 04. 1966 був офіц. представником В. Радзикевича на урочистій зустрічі у Клівленді з відзначення 70-ліття композитора Я. Барнича і передав привітання від голови НТШ А, д. чл. НТШ Р. Смаль-Стоцького.

09. 09. 1967 на чергових Заг. зборах осередку Б. Г. переобрано скарбником Т­ва, а 1968 він очолив Діловий к-т із організації зустрічі з ген. секретарем Головної ради НТШ, головою НТШ Є В. Кубійовичем (24. 11. 1968). 05. 04. 1969 на наук. засіданні осередку Б. Г. виступив із доповіддю про Олександра Тисовського (засн. „Пласту“, д. чл. НТШ), а 26. 04. 1969 доповідав на тему „Іспанія і Рим — туристичний екскурс“. 1973 Б. Г. склав повноваження скарбника НТШ і став секретарем (1973—74), а згодом — головою осередку НТШ у м. Клівленді (1974—81). 1973 був чл. комісії зі зв’язків Ювілейного к-ту НТШ А ( Нью-Йорк) для відзначення 100­річчя НТШ, а також головою к-ту з організації ювілейного шевченківського концерту у Клівленді до 100-річчя заснування НТШ.

Пр.: Наш професор (спомин) // Володимир Радзикевич: Ювілейний збірник Українського музею-архіву у Клівленді / За ред. Л. Бачинського та ін. Клівленд, 1966, с. 92—95.

Арх. дж.: ІЛ НАН України, від. рукопис. фондів і текстології, ф. 195 (У. Самчук), спр. 618 (1929—87), док. 350; Нац. архів Канади (м. Оттава), ф. В. Кубійовича (листування Б. Г. з В. Кубійовичем за 1959 і 1966).

Літ.: Пластова варта (рік ІІ, ч. 10) // Ukrainian Weekly, 1955, 3 Dec., vol. 62, N 233, p. 4; (рік VІІ, ч. 1) // Там само, 1960, 16 Feb., vol. 67, N 30, p. 4; Пластовий листок, 1962, ч. 3 (82), с. 6; Composer Barnych honored at testimonial dinner // Ukrainian Weekly, 1966, 14 May, vol. 73, N 89, p. 7; Старосольський Ю. Пласт // Енциклопедія українознавства / За ред. В. Кубійовича. Париж; Н.-Й., 1970, т. 6, с. 2105; Гнатишак М. Державні гроші України 1917—1920 рр. Клівленд, 1973, с. 291, 297; Ювілейний науковий конґрес для відзначення 100-ліття НТШ. Програма і тези доповідей. Н.-Й.; Париж; Сідней; Торонто, 1973, с. 8; Ukrainians in North America / Ed. D. M. Shtohryn. Champaign (IL), 1975, p. 24; Матла З. Націоналістичне підпілля в Академічній гімназії в 1929—30 рр. // Ювілейна книга І Української академічної гімназії у Львові (на 100-річчя першого українського іспиту зрілості, 1878—1978) / Упоряд. Б. Романенчук. Філадельфія; Мюнхен, 1978, [т. 1], с. 297; Свобода (Джерсі Ситі; Н.-Й.), 1983, 17 берез., рік XC, ч. 50, с. 3; Kuzmowycz O. The story of Plast in America // The Ukrainian heritage in America / Eds. W. Dushnyck, N. L. Fr.-Chirovsky. N. Y., 1991, p. 550; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 77—81; Василенко Р. Життя в гримі та без (шляхами діаспори). Торонто; К., 1999, с. 390; Антонович О. М. Спогади. К., 2003, ч. 2, с. 120; Пропам’ятна книга з нагоди 50-ліття Школи українознавства товариства „Рідна школа“ у Клівленді, Огайо (1953—2003). Клівленд, 2003, с. 28—29.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БОБКІВ Григорій / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-341

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я