АРХЕОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АРХЕОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 Опубліковано: 2015

АРХЕОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ — львів. відділ Ін-ту археології АН УРСР. Діяв на базі ліквідованого Археологічного відділу Музею НТШ з участю працівників кол. каф. класич. археології та праісторії Ун-ту ім. Яна Казимира (лют. 1940 — черв. 1941, 1944—50). Створ. 08. 02. 1940 як структурний підрозділ Ін-ту археології АН УРСР. Спершу розташовувався у приміщенні кол. Музею НТШ на вул. С. Чарнецького, 24 (нині — вул. В. Винниченка), а з осени 1940 — у будинку „Просвіти“ на пл. Ринок, 10. До А. і. входило прибл. 15 наук. і науково-тех. працівників, очолював його дослідник слов’ян. етногенезу, д. чл. НТШ М. Смішко. Наук. співробіт. відділу були відомий польс. палеолітознавець С. Круковський, археолог трипільської культури та антич. доби К. Маєвський, дослідник середньовічного Галича, д. чл. НТШ Я. Пастернак та мистецтвознавець і археолог гр.-рим. доби І. Старчук. Із-поміж науково-допоміжного персоналу слід назвати бібліотекарів А. і. Р. Тимчука та Е. Гапій, лаборанта, студента істор. ф-ту Львів. ун­ту, майбут. археолога О. Феніна, рисівника (кресляра) Т. Журовського, фотографа М. Бабинського. Праця в А. і. відбувалась у таких напрямах, як польові дослідження, документування їх результатів, написання наук. статей. У перший польовий сезон 1940 Я. Пастернак вів розкопки в Крилосі, де під час обстеження урочища Золотий Тік виявив золотий емальований кольт-кульчик, прикрашений стилізованим геометр. орнаментом. Того самого року він провів розвідувальні роботи у Пліснеську. Польовими дослідженнями в урочищі Збучі побл. с. Лазарівка (нині — Тисменицький р-н Івано-Франк. обл.) керував С. Круковський, який дослідив майстерню з видобутку крем’яної сировини — першу пам’ятку кременярського гірництва у Зх.укр. реґіоні. М. Смішко та К. Маєвський розкопували неоліт. селище в с. Великі Вікнини (нині — Шумський р­н Терноп. обл.). І. Старчук брав участь у розкопках грец. колонії Ольвії на Буго-Дністровському лимані, організованих київ. Ін-том археології АН УРСР. 1941 (другий польовий сезон) Я. Пастернак зі І. Старчуком розкопували територію кол. Успенського собору у Крилосі-Галичі, М. Смішко вів розкопки в с. Городниці на Покутті, С. Круковський — на Поділлі, а К. Маєвський був учасником розкопок в Ольвії. Відповідно до польових розкопок, виконувалися дослідн. теми „Старий Галич“ (Я. Пастернак), „Культура пізньої римської доби в Галичині“ (М. Смішко), „Культурні впливи грецьких надчорноморських колоній на місцеву скитську культуру“ (І. Старчук), складалися археол. карти, польові плани, замальовувалися й фотографувалися археол. предмети (Т. Журовський, М. Бабинський). Співробіт. А. і. також працювали над підручником з археології України, який не вийшов через поч. війни (С. Круковський — палеоліт; К. Маєвський — трипільська культура; М. Смішко — неоліт, римська та латенська доба; І. Старчук — скіфська культура; Я. Пастернак — бронзова і гальштатська доба, ранні слов’яни, княжа доба). Діяльність установи перервала війна. З другої пол. 1941 і пізніше деякі співробіт. А. і. (Я. Пастернак, М. Смішко) продовжували наук. роботу в Археологічній комісії підпільного НТШ, в яку фактично реорганізувався А. і. Після встановлення рад. влади у Львові 1944 ін­т відновлено, у ньому знову працювали М. Смішко (кер.), І. Старчук та К. Маєвський (до 1945). В А. і. деякий час працював д. чл. НТШ О. Терлецький. 1947 в ін-ті посаду художника-реставратора обійняла Л. Крушельницька, нині — відомий археолог, д. чл. НТШ і голова Археол. комісії Т-ва. Див. Археологічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка.

Літ.: Пастернак Я. Наукове товариство ім. Шевченка в час Другої світової війни і його історична секція // Сьогочасне й минуле. Мюнхен; Н.-Й., 1948, ч. 3, с. 37—40; Петегирич В., Павлів Д., Филипчук М. Ярослав Пастернак і українська археологія // Studia archeоlogica. Львів, 1993, № 1, с. 7—11; Филипчук М. Археологічні, мистецтвознавчі та педагогічні студії Івана Старчука // Записки НТШ. Праці Історично-філос. секції. Львів, 1993, т. CCXXV, с. 97—103; Купчинський О. Античне мистецтво у дослідженнях Івана Старчука (Листи до вченого і відгуки на його праці) // Там само. Праці Комісії образотворчого і ужиткового мистецтва. Львів, 1998, т. CCXXXVI, c. 555—600; Цигилик В. Маркіян Смішко як науковець і педагог // Археологічні дослідження Львівського університету. Львів, 2005, вип. 5, с. 158—62; Ґурба Я. Казимир Маєвський — польський дослідник трипільської культури // Там само, с. 163—68; Романюк Т. Наукова діяльність Ярослава Пастернака у період Другої світової війни (1939—1944 рр.) // Там само, с. 169—78; Ситник О. Львівська археологічна школа у період потрясінь та випробувань (1939—1951) // Там само, 2006, вип. 9, с. 107—12; його ж. Польові дослідження Львівського відділу Інституту археології АН УРСР (1940—1950) // Там само, 2007, вип. 10, с. 254—86.

Андрій Фелонюк

Покликання на статтю (IEEE)
Андрій Фелонюк . "АРХЕОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=132 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я