БЕЗАНСОН Ален | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БЕЗАНСОН Ален

БЕЗАНСОН Ален (Besan?on Alain) (* 25. 04. 1932, м. Париж (Франція) — франц. історик соціології та філософії, політолог. Д. чл. НТШ Є (з 1997).

Закінчив Ін-т політ. досліджень у Парижі. Д-р істор. та гуманіт. наук. Обіймав посаду проф. у ліцеї в м. Монпельє, в ліцеї Карно в Тунісі та ліцеї ім. Л. Пастера в м. Ниї-Сюр-Сен. Кер. відділу досліджень Вищої школи соціальних наук у Парижі, працював в Ін-ті соціальної історії та в орг­ції „Нова Атлантична ініціатива“.

У 1951—56 — чл. Франц. комуніст. партії, з якої вийшов після доповіді М. Хрущова про злочини сталінізму. У 1960—64 — співробіт. Нац. центру наук. досліджень Франції. Згодом працював у Вищій школі соціальних наук (м. Париж): асистентом (1965), заст. дир. (1969) і дир. із дослід. роботи (до 1977). Продовжив наук. роботу, працюючи дослідником у Колумбійському ун-ті ( м. Нью-Йорк), проф.-гостем Рочестерського ун-ту (шт. Нью-Йорк), дослідником-гостем у Центрі ім. Вільсона Кеннанівського ін-ту у Вашингтоні, в Ін-ті ім. Гувера у Стенфорді (шт. Каліфорнія) (1983—84) та у Прінстонському ун-ті, а згодом у Великобританії — наук. дослідником у Коледжі All Souls Оксфордського ун-ту (1986).

Чл. ред. к-ту журн. „Cahiers du monde russe“ рос. громади у Франції від його заснування 1961, чл. редколегії журн. „Commentarire“ з 1986. З 1983 по 1988 був ред. журн. „L’Express“. Реґулярно публ. статті у газ. „Le Figaro“. Чл. Ін-ту Франції і філос. секції Академії моральних і політ. наук (з 11. 12. 1996).

Осн. наук. зацікав.— дослідження доктрини комунізму і нацизму не з політ. і геополіт. точки зору, а з погляду метафізики і теології (праці „Les оrigines intellectuelles du l?ninisme“, 1977; „Pr?sent sovi?tique et pass? russe“, 1980; „Le Malheur du siе`cle: sur le communisme, le nazisme et l’unicit? de la Shoah“, 1998); історія християнства (праця „La confusion des langues (la crise id?ologique de l’?glise)“, 1978). Досліджуючи рад. комунізм, Б. А. об’єктивно оцінює становище України у тоталітар. системі СРСР. Прирівнює Голодомор до геноциду вірмен та євреїв у ХХ ст. На пропозицію управи 17. 03. 1997 обраний д. чл. НТШ Є.

Пр.: Le Tsar?vitch immol?. Paris, 1967; ?ducation et soci?t? en Russie. Paris, 1974; ?tre russe au XIXe siе`cle. Paris, 1974; L’histoire psychanalytique, une anthologie. Paris, 1974; Court trait? de sovi?tologie а l’usage des autorit?s civiles, militaires et religieuses. Paris, 1976 (у співавт.); Les origines intellectuelles du l?ninisme. Paris, 1977; La confusion des langues (la crise id?ologique de l’?glise). Paris, 1978; Pr?sent sovi?tique et pass? russe. Paris, 1980; Anatomie d’un spectre: l’?conomie politique du socialisme r?el. Paris, 1981; La falsification du bien: Soloviev et Orwell. Paris, 1985; L’image interdite, une histoire intellectuelle de l’iconoclasme. Paris, 1994; Le Malheur du siе`cle: sur le communisme, le nazisme et l’unicit? de la Shoah. Paris, 1998 (перекл. укр.: Лихо століття: Про комунізм, нацизм та унікальність Голокосту. К., 2007).

Літ.: Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто, 1998, ч. 89, с. 171; 2000, ч. 91, с. 171—72; Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. / Гол. ред. О. П. Реєнт. К., 2004, т. 8, с. 239; Ткаченко В. В. Комунітарні ідеї в українському суспільстві останньої чверті ХІХ — початку ХХ ст. // УІЖ (К.), 2005, № 3, с. 117; Дрозд-П’ясецька М. Посткомунізм. Ідейні та суспільні площини діалогу // Народна творчість та етнографія. К., 2007, № 1, с. 28, 30; Відкритість. Суспільство. Влада: від Нантського едикту до падіння комунізму / Упоряд. Е. Ле Руа Ладюрі. К., 2008, с. 28; Дзюба І. Чому мовчала Європа // Сучасність (К.), 2008, № 5—6, с. 52.

Андрій Фелонюк

Інформація про статтю

 Автор:

Андрій Фелонюк

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БЕЗАНСОН Ален / Андрій Фелонюк // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-222

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я