БІЛЕЦЬКИЙ Володимир - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІЛЕЦЬКИЙ Володимир

 Опубліковано: 2015

БІЛЕЦЬКИЙ Володимир (псевд.: Вадим Влад, Володимир Вільнянський, Володимир Запорізький, Володимир Чирва, Петро Плай, Роман Тар’ян) (* 26. 01. 1950, с. Матвіївка Вільнянського р-ну Запорізької обл.) — вчений у галузі гірництва, зокрема дослідження і розробки нових технологій збагачення вугілля та опрацювання нац. терміносистеми у гірничій галузі. Д. ч. НТШ (з 1998), голова Донецького осередку (відділення) НТШ (з 1997).

1967 закінчив Вільнян. cеред. школу. 1967—72 навч. на електротех. ф-ті Дніпроп. гірничого ін-ту, згодом закінчив аспірантуру за спеціалізацією „Автоматизація технологічних процесів“. Працював інженером науково-дослід. сектора каф. автоматизації виробничих процесів Дніпроп. гірничого ін-ту, ст. механіком на шафті ім. Орджонікідзе ВО „Макіїввугілля“, наук. співробіт. відділу електрообладнання Макіївського НДІ з безпеки гірничої промисловости, ст. наук., гол. наук. співробіт. Донец. нац. тех. ун-ту. 1986 захистив канд. дис. на тему „Технологічні основи раціонального використання масляної грануляції для зневоднення і облагороджування вугілля, що передається гідравлічним транспортом“, 1994 — докт. дис. на тему „Розробка наукових основ і способів селективної масляної агрегації вугілля та вуглевмісних продуктів“. 2004 Б. В. обрано академіком АЕНУ, 2005 — чл.-кор., 2012 — д. чл. АГНУ. З 2006 — проф. каф. збагачення корисних копалин Донец. нац. тех. ун-ту. Засн. і шеф-ред. журн. „Схід“. З 1989 — голова Донец. обл. Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка, 1997 — засн. і голова Донец. від-ня т-ва „Україна-Світ“.

Осн. наук. зацікав.— тех. і гуманіт. науки, зокрема проблеми адгезії рідини на твердій поверхні, збагачення корисних копалин, автоматичне регулювання технол. процесів у гірництві, гідравлічне транспортування вугілля; історія гірництва й освіти, тех. та гірнича термінологія, редагування фахових енциклопед. вид., посібників та курсів лекцій. Б. В.— автор численних публіцист. статей із питань розвитку громадян. сусп-ва, із проблем глобалізації, державо- та націотворення, з розвитку укр. мови й культури на Донбасі, з історії і практики діяльности укр. громад. орг-цій; ав-тор публікацій про світ. українство, про представників укр. еліти. Б. В.— автор численних винаходів, підтверджених автор. свідоцтвами, патентами. Брав участь у багатьох міжнар. наук. конференціях, конґресах та симпозіумах.

Нагороджений Подякою Президента України (2009), орденом „За заслуги“ ІІІ ступеня (2009), грамотою Верховної Ради України (2009), золотою медаллю ім. М. І. Туган-Барановського АЕНУ (2010).

Д. чл. НТШ від 22. 10. 1998, голова Донец. осередку (від-ня) НТШ (з 1997). Відп. ред. „Донецького вісника НТШ“ (з 2001), ред. „Хроніки Донецького відділення Наукового товариства імені Шевченка“ (з 2007). У вид. НТШ Б. В. публ. статті з проблем вугільних технологій. Він — автор статей про НТШ, зокрема „Наукове товариство ім. Шевченка — перша українська академія“ (2003); „Діяльність Донецького відділення Наукового товариства ім. Шевченка (жовтень 1999 — жовтень 2002)“ (Донецький вісник НТШ, 2003, т. 4) та ін.

Пр.: Воздействие гидротранспорта на дальние расстояния на технологические свойства коксующихся углей // Кокс и химия (М.), 1989, № 4, с. 5—7 (у співавт.); Адгезія речовин з надмолекулярною структурою // Геологія і геохімія горючих копалин (Львів), 1996, № 1—2 (94—95), с. 122—25 (у співавт.); Теорія і практика селективної масляної агрегації вугілля. Донецьк, 1996, 264 с. (у співавт.); Physical and chemical generalities and ecological aspects for oil agglomeration process of low grade coals // ICCS97. 7—12 September 1997. Essen, 1997, vol. 1, р. 499—502 (у співавт.); Гірничий енциклопедичний словник: У 3 т., 2001, т. 1; 2002, т. 2; 2004, т. 3; Золотодобувна підгалузь України // Донецький вісник НТШ. Донецьк, 2002, т. 2, с. 198—201; Вугілля в сучасному світі і Україні // Там само, 2003, т. 3, с. 58—66; Діяльність Донецького відділення Наукового товариства ім. Шевченка (жовтень 1999 — жовтень 2002) // Там само, т. 4, с. 7—15; Досвід удосконалення сучасної української гірничої термінології // Там само, с. 97—104 (у співавт.); Наукове товариство ім. Шевченка — перша українська академія // Меркурій, 2003, № 10 (154), с. 56—57; Проблема переробки солоного вугілля // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Хемія і біохемія. Збірник на пошану Петра-Богдана Крип’якевича. Львів, 2003, т. Х, с. 205—27; Спеціальні методи збагачення корисних копалин (курс лекцій). Донецьк, 2003, 116 с. (у співавт.); Українська гірнича термінологія: становлення, удосконалення і вживання // Уголь Украины, 2003, № 12, с. 48—50 (у співавт.); Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка у 2003 році // Донецький вісник НТШ. Донецьк, 2004, с. 11—22; Мала гірнича енциклопедія: У 3 т., 2004, т. 1; 2007, т. 2; 3013, т. 3; Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології / За ред. Б. А. Грядущого. Донецьк, 2004, 576 с. (у співавт.); Технологія збагачення корисних копалин. Донецьк, 2004, 272 с. (у співавт.); Фундаментальні уявлення про структуру рідини на твердій поверхні як базові в технологіях переробки мінеральної сировини // Проблеми науки, освіти та управління. Зб. наук. праць. Вип. V. Х., 2004, с. 27—29 (у співавт.); Автоматизация процессов сгущения на обогатительных фабриках // Материалы V Конгресса обогатителей стран СНГ, т. 3, 23—25 марта 2005, Москва. М., 2005, с. 296—97 (у співавт.); Аналітично-інформаційному журналу „Схід“ — 10 років // Вісник НТШ. Львів, 2005, ч. 33, с. 39—40 (у співавт.); „Вєлічка“ — одна з найстаріших соляних шахт Європи // Донецький вісник НТШ. Донецьк, 2005, т. 8, с. 161—71; Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка у 2004 році // Там само, с. 6—22 та ін.; Корисні копалини України // Там само, т. 9, с. 1—34 (у співавт.); Нова стратегія розвитку вуглезбагачувальних підприємств // Схід, 2005, № 1 (67), с. 76—77; Схід України в інтеґраційних процесах сучасного державотворення // Вісник НТШ. Львів, 2005, ч. 34, с. 31—32; Основи автоматизації гірничого виробництва. Донецьк, 2007, 168 с. (у співавт.); Основи хімії і фізики горючих копалин. Донецьк, 2008, 640 с. (у співавт.); Гідравлічний транспорт. Донецьк, 2009, 436 с. (у співавт.); Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нарис з історії). Донецьк, 2009, 296 с. (у співавт.); Короткий словник з петрографії вугілля. Донецьк, 2011, 74 с. (у співавт.); Історія гірництва. К., 2013, 542 с. (у співавт.); Переробка корисних копалин. Донецьк, 2013, 600 с. (у співавт.).

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1998, ч. 90, с. 79—80; Володимир Стефанович Білецький: Біобібліографічний покажчик / Укл. та відп. ред. В. Пірко, В. Оліфіренко, Ю. Світлий. Донецьк, 2010, 132 с.; Володимиру Білецькому — 50 // Донеччина, 2000, 27 січ., № 6 (14706), с. 2; Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921—2001). Донецьк, 2002, с. 35—37; Дзюба І. Донецька складова української культури [Доповідь на VІ Конгресі Міжнародної асоціації україністів. Донецьк, 28 червня 2005 р.] // Сучасність (К.), 2005, № 12, с. 81; Дончанин признан лучшим экспертом в Украине // Вечерний Донецк, 2007, 16 мая, № 72 (8512), с. 1—2; Золото у кожного в душі. Донецьк, 2010, 296 с.

Микола Железняк

Покликання на статтю (IEEE)
Микола Железняк . "БІЛЕЦЬКИЙ Володимир", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=307 [дата звернення: 25.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я