БОРЖКОВСЬКИЙ Валеріан - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОРЖКОВСЬКИЙ Валеріан

 Опубліковано: 2015

БОРЖКОВСЬКИЙ Валеріан (* 1864, м-ко Мізяків Подільської губ. (нині — с. Калинівського р-ну Вінницької обл.) — † 01. 06. 1919, м. Київ) — укр. етнограф, фольклорист, історик, статистик.

Походив із родини священика. Спершу навч. в Шаргородському духовному уч­щі, відтак — у Подільській духовній семінарії (1880—82, м. Кам’янець-Подільський), з якої був відрахований за належність до нелегальної народницької орг-ції „Подільська дружина“. Переїхав до Одеси (кін. 1882 — поч. 1883), де закінчив місцеву духовну семінарію. Брав акт. участь у діяльності одес. осередку укр. таємної орг-ції „Братство тарасівців“. Працював у бессараб. філоксерній комісії, займався землемірними справами, пед. діяльністю. Кілька років проживав в Іркутській і Єнісейській губ., де проводив культурно­осв. роботу серед українців Сибіру. На основі спостережень і власних записів згодом опубл. ст. „Житє на віру у сибірських селян“ (1900). З 1902 постійно працював у земських установах Вінниці, місцевих громад. орг­ціях; заснував Староміське т­во садівництва, належав до різних комі сій: екон., шляхової, шкільної, комісії зі спорудження лікарні та ін. Після Лютневої революції 1917, за призначенням Центр. Ради, був комісаром Тимчасового уряду у Вінниці, брав участь у національно-визвольних змаганнях укр. народу. 1919 Б. В. безпідставно заарештували і розстріляли більшовики.

Осн. наук. зацікав.— фольклористика, етнографія, краєзнавство.

Фолькл. та етнограф. мат-ли почав збирати, очевидно, під впливом М. Коцюбинського, з яким навч. у Шаргородському духовному уч-щі і дружив упродовж тривалого періоду. У серед. 1880-х рр. письменник познайомив Б. В. з польс. і укр. фольклористом та етнографом Цеславом Нейманом, із укр. бібліографом, критиком і фольклористом Михайлом Комаровим, що безпосередньо позначилось на тематиці науково-дослідн. пр. Б. В. У рубриці „Poszukiwania“ часоп. „Wis»a“ за 1888 Ц. Нейман зазначав: „Молодий український етнограф п. Валеріян Боржковський, працюючи кілька років над збиранням репертуару наших старців-лірників, відкрив факт існування особливої лірницької мови“. Перші народозн. публікації Б. В. датовано другою пол. 1880­х рр., вони стосуються духовної культури та громад. побуту українців Сх. Поділля: статусу, прав та обов’язків чл. сільс. парубоцької громади, звичаю „вечорниці“ („Парубоцтво“ как особая группа в малорусском сельском обществе“), побуту, мови, пісенного репертуару, учнів і поводирів місцевих лірників („Лирники“, „Две лирницкие песни“), мандрівних дяків („Предание и песня об экзамене дяка в старинной Малороссии“), цілющих джерел і використання освяченої води у побуті („Целебный источник“), усної нар. словесности про Устима Кармалюка („Народня згадка про Кармалюка“) тощо. На шпальтах період. вид. „Экономи-ческая жизнь Подолии“ опубл. низку розвідок з економіки сільс. госп-ва та соціально-побутового життя подолян. Автор історико-краєзн. пр. про Вінницю „Старый город“ (1911). 1897 повернувся зі Сибіру в Україну. Побував у Львові, де познайомився з чл. НТШ, одним із перших обраний чл. Етнографічної комісії Т­ва (1899). Того ж року Іван Труш намалював портрет дослідника. До Першої світової війни листувався із чл. НТШ. Відомі листи Б. В. до В. Гнатюка.

Пр.: „Парубоцтво“ как особая группа в малорусском сельском обществе // КС, 1887, т. XVIII, август, с. 765—76; Две лирницкие песни / Зап. В. Боржковский // Там само, 1889, т. XXVII, декабрь, с. 637—42; Лирники // Там само, т. XXVI, сентябрь, с. 653—708; Предание и песня об экзамене дяка в старинной Малороссии // Там само, 1892, т. XXXVII, июнь, с. 456—58; Следы древних поселений // Там само, т. XXXVII, апрель, с. 122—23; Целебный источник // Там само, с. 123—25; Народня згадка про Кармалюка // Зоря, 1894, р. XV, ч. 11, с. 261—63; Житє на віру у сибірських селян // Материяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1900, т. III, с. 61—69; Старый город: очерк современного его положения. Винница, 1911, 11 с.

Літ.: Neyman C. [Б. н.] // Wis?a, 1888, t. II, s. 611—13; Хроніка НТШ. Львів, 1900, ч. 1, с. 28; Козуб С. Валеріян Боржковський (1864—1919): Матеріяли до його політичної та громадської діяльности // За сто літ: Матеріяли з громадського й літературного життя України XIX і початків XX століття. Х.; К., 1930, кн. 5, с. 244—51; Франко І. Малюнки Івана Труша // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. К., 1981, т. 32, с. 27—31; Мазурик В. С., Шпильова Л. М. В. В. Боржковський — подільський учений і громадський діяч кінця XIX — поч. XX ст. // Тези доповідей десятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. Вінниця, 1991, с. 45—46; Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX—XX ст.: Історіографія. Біобібліографія. Матеріали. Кам’янець-Подільський, 1993, с. 133—34; його ж. Історичне краєзнавство Правобережної України XIX — на початку XX століть: Становлення. Історіографія. Біобібліографія. Хмельницький, 1995, с. 186—87; Стрельський Г., Трубайчук А. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти. К., 1996, с. 69—71; Стрельський Г. Діячі України доби національно-визвольних змагань (1917—1920 рр.): Біографічний словник [А—Є] // Історія в школі, 1998, № 5—6, с. 50.

Михайло Глушко

Покликання на статтю (IEEE)
Михайло Глушко . "БОРЖКОВСЬКИЙ Валеріан", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=389 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я