БРАТИСЛАВА - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БРАТИСЛАВА

БРАТИСЛАВА (Bratislava) — столиця Словаччини. Ун-т ім. Я.-А. Коменського та Т-во ім. П.-Й. Шафарика обмінювалися своїми вид. з НТШ у Львові. До Бібліотеки Т­ва надходили з Universita Komensk?ho — 1. зб. „Knihovna PravnickJ Fakulty“; 2. „Zem?­pisnJ Prace“; 3. „Ro…enka“; 4. „Soznam osob a dstavov...“; 5. „Soznam predna?ok“; 6. „Spisy filosoficke fakulty“; 7. „Bratislavske Lekarske Listy“; Filozofick< faculta надсилала — 1. „Sbornik“; 2. „Spisy“; U?ena Spole?nost ?afa?ikova — „Bratislava“. У 30­ті рр. ХХ ст. до НТШ у Львові надходили „Бюлетень Спілки українських інженерів на Словаччині“ (1932—34) і „Technika v zemedelstve“ (1932—33).

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1922, ч. 65—66, с. 78; 1926, ч. 67—68, с. 161; 1930, ч. 69—70, с. 25; 1935, ч. 72, с. 43, 48—49; 1937, ч. 73, с. 87; 1939, ч. 74, с. 66.

Оксана Гнатишин

Стаття створена: 2015