AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE ZCZASÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ARCHIWUM TАK ZWАNEGO BERNARDYŃSKIEGO WE LWOWIE - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE ZCZASÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ARCHIWUM TАK ZWАNEGO BERNARDYŃSKIEGO WE LWOWIE

 Опубліковано: 2015

„AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE Z CZAS?W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ARCHIWUM TАK ZWАNEGO BERNARDY?SKIEGO WE LWOWIE“ — вид. найдавніших актів і док-тів, узятих із книг ґродських і земських судів, консисторських та ін. корпоративних і приват. архівів Рус. воєв. Осн. частина цих книг, записи яких лягли в основу публікації, була привезена 1786 із різних міст Рус. воєв. до Львова і складена у сховищах при Бернардинському монастирі. Започатковано вид. 1868 завдяки фундації історика й мецената гр. А. Стадницького, яка засн. 1855. Вийшло друком 25 т. Перші 22 т. видав Крайовий виділ Галичини, решту — Наук. т-во у Львові. Ост., 25-й т. вийшов 1935. Рукоп. 26-го т. не опубл.— зберігається у від. рукоп. НБ ЛНУ, а 27­го — у б­ці Нац. ін-ту „Оссолінеум“ у Вроцлаві (Польща). Т. І—IX становлять дипломатарій — тексти грамот рим. пап, імператорів, королів, князів, молд. господарів ХІІІ—ХV ст., серед поданого мат-лу — низка док-тів кн. Лева; т. Х — т. зв. обляти (дослівні записи) док­тів Львів. земського й ґродського судів, починаючи від ХІ ст.; т. ХІ і ХVI — найдавніші акти сяноцьких (1423—1552), ХІІ — галицьких (1435—1500), ХІІІ, ХVII, ХVIIІ і ХІХ — перемишльських і переворських (1436—1506), XIV і XV — львів. (1440—1509) судів. Окрім того, до ХІХ т. увійшли галицькі (1475—97), белзькі (1439—1503), буські (1499—1506), любачівські (1503) та львів. (1446—77) акти, виявлені після публікації відповідних томів, а також док-ти Львів. (1466—94), Перемишльського (1472—1570) і Сяноцького (1511—46) підкоморських судів. Ост. 6 т. містять постанови Вишенського (т. ХХ—ХХІІ), у наст. томах — Вишенського, Львів., Перемишльського та Сяноцького (т. ХХІІІ) і Галицького (т. ХХIV—XXV) сеймиків 1572—1772. Кожен том має науково-довідк. апарат: передмову, перевідні табл., індекси, переліки слов’янізмів, якщо йдеться про тексти лат. мовою, та ін. Автором концепції і видавцем І—ХV т. був К. Ліске (1-й т. видав разом із О. Петруським, т. ХІ—ХV — спільно з О.-М. Бальцером), т. ХVI—ХХІІІ ред. А. Прохаска, т. ХХІV—XXV — також Г. Полячкувна і В. Гейнош. Кириличні грамоти для дипломатарія підгот. укр. історики Є. Петрушевич, І. Вагилевич, І. Шараневич. До наук. комісії, що відбирала док-ти для публікації, належали також А. Бельовський, А. Малецький, З. Савчинський, Л. Татомир. Підготовчі мат­ли: картотеки, рукоп., верстки — збереглися у ЦДІА України у Львові, ф. 139 (А. Прохаска) і ф. 145 (Земський архів у Львові).

Вид. досі не втратило своєї наук. вартости, містить велику кількість док-тів (частина з них нині вже не існує) з політ., соціально-екон., військ., культ. і реліг. історії України, а також Польщі, Литви, Білоруси, Молдови, Румунії, Угорщини, Німеччини, Австрії, Франції та ін. країн, містить док-ти різних років війни, повстання, виникнення і надання маґдебурзького права та історію міст і сіл, козацтва, Хмельниччини, опришківського і гайдамацького рухів. Док-ти, опубл. в АGZ, широко використовували укр. і польс. науковці Р. Афтаназі, О.-М. Бальцер, М. Грушевський, Я. Дашкевич, П. Домбковський, Я. Ісаєвич, Ф. Кірик, Я. Кісь, М. Ковальський, М. Кордуба, І. Крип’якевич, О. Купчинський, О. Мацюк, А. Прохаска, С. Томашівський, А. Чоловський, Б. Януш та ін. М. Грушевський уважав AGZ „головною підставою для студій над внутрішньою історією Галичини ХІV—XV ст.“, використовував їх у фундам. „Історії України-Руси“ та ін. публікаціях. Деякі томи AGZ рецензували М. Грушевський, О. Назаріїв, Т. Ставничий, С. Томашівський. На док­тах AGZ базуються вид. П. Домбковського „Адміністративний поділ Руського й Белзького воєводств у ХV ст.“, І. Крип’якевича „Спис галицьких парохій ХІІ—ХVІ ст.“, їх використано у багатотомному вид. „Історія міст і сіл Української РСР“. Ґрунтовний огляд фондів, що стали базою для вид., зробив О. Купчинський. Див. Акти земські та ґродські.

Арх. дж.: ЦДІА України у Львові, ф. 139, оп. 1, спр. 7, 33; ф. 145, оп. 1, спр. 67—70, 73—74, 78—79, 86, 98—101, 119, 137, 156—58, 160, 162, 167—219, 267.

Літ.: Томашівський С. [Рец. на:] Akta grodzkie i ziemskie z czas?w rzeczy pospolitej polskiej z Archiwum t. zw. bernardy?skiego we Lwowie. Lw?w, 1894, t. XVI, XVIII + 581 s. // Записки НТШ. Львів, 1896, т. Х, кн. ІІ, с. 19—22; Грушевський М. [Рец. на:] Akta grodzkie i ziemskie z czas?w Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardy?skiego we Lwowie wskutek fundacyi ?p. Aleksandra hr. Stadnickiego wydanу staraniem galicyjskiego wydzia?u krajowego. Lw?w, 1901, t. XVII, LVIII + 660 s. // Там само, 1902, т. XLVI, кн. ІI, с. 18—21; його ж. [Рец. на:] Akta grodzkie i ziemskie z czas?w Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardy?skiego we Lwowie. Lw?w, 1903, t. XVIII, XLIII + 701 s. // Там само, 1908, т. LXXVI, кн. ІІ, с. 194—95; С[тавничий] Т. [Рец. на:] Akta grodzkie i ziemskie z czas?w Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardy?skiego we Lwowie, wydane staraniem galicyjskiego wydzia?u krajowego. Lw?w, 1906, t. XIX, XXXIV + 855 s. // Там само, т. LXXXIII, кн. ІІI, с. 211—13; Назаріїв О. Останній том „Актів ґродських і земських“. [Рец. на:] Akta Grodzkie i Ziemskie z czas?w Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardy?skiego we Lwowie. Wskutek fundacyi ?p. Aleksandra hr. Stadnickiego, wydane staraniem Galicyjskiego Wydzia?u Krajowego, t. XX: Lauda sejmikowe. T. I: Lauda wisze?skie 1572—1648 r. / Opracowa? A. Prochaska. Lw?w, 1909, L + 639 + (1) s. // Там само, 1910, т. XCV, кн. ІІІ, с. 170—90; Кізлик В. Іншомовні видання з історії міст і сіл України / Покажчик літератури. Львів, 1995, с. 46—47; Купчинський О. Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова. К., 1998.

Іван Сварник

Покликання на статтю (IEEE)
Іван Сварник . "AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE ZCZASÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ARCHIWUM TАK ZWАNEGO BERNARDYŃSKIEGO WE LWOWIE", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=44 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я