БУДАПЕШТ - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БУДАПЕШТ

БУДАПЕШТ (Budapest) — столиця Угорщини. Наук. інституції, б-ки, вид-ва та редакції видань Б. обмінювалися л-рою з Бібліотекою НТШ у Львові з кін. 1890­хрр. по 1939. Пр. різної тематики надходили угор., нім., словац. мовами, окр.— укр.

Archivum Europae Centroorientais і Magyar kiralyi fäldtani intézet обмінювалися вид. з НТШ. Königliche Ungarische Geologische Reich-Anstalt —„Jahresbericht“ (1914—16), „Mittheilungen“ (1915—16), „Geologica Hungarica“, „Commentarii ad tabulas geologicas et pedologicas Regni Hungariae“ та окр. вид.

Редакція часоп. „Нед±ля“ надсилала однойм. вид., Magуar Néprajzi Társasag — „Etnographiа“; Magуar Történelmi Tarsulat— „Századok“ (1915—16), „Törtenelmi Tar“.

1906 розпочав обмін із Б-кою Т-ва Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya Ertesitöje; 1907 — Nakladatel’ske Družstvo Slovenského Obzora; 1909 — Budapest székesföváros statisztikai hivatala; 1911 — Magуar Tudományos Akadémia: „Archaeologiai Közlemények“, „Codex diplomaticus patrius Hungaricus“, „Monumenta Hungariae Historica“, „Archaeologiai Ertesitö“, „Rapport“, „Nyevtudomany“ (1914—15) таін. 1934 до НТШ з Б. надходили „Nouvelles Danubiennes“ (1934).

НТШ у Львові передплачувало у т-ва „Христіанское Народное Братство“ „Книжки для членов“. З Б. Б-ка Т-ва отримувала в подарунок „Ukrania“ (1916), „Ukraine“ (1919).

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1900, ч. 1, с. 89; ч. 4, с. 23; ч. 5, с. 31; 1901, ч. 6, с. 18; 1902, ч. 9, с.27; 1903, ч. 13, с. 39; 1904, ч. 17, с. 31; 1905, ч. 21, с. 31; 1906, ч. 25, с. 30; ч. 26, с. 20; 1907, ч. 29, с. 32; ч. 30, с. 15; 1908, ч. 33, с. 35; 1909, ч. 37, с. 39; ч. 39, с. 47; 1910, ч. 41, с. 45; 1911, ч. 45, с. 39; ч. 46, с. 28; 1912, ч. 49, с. 44—45; 1913, ч. 53, с. 36, 47; 1914, ч.57, с. 35, 47, 49; 1918, ч. 60—62, с. 148, 160, 162; 1920, ч. 63—64, с. 81, 85; 1922, ч. 65—66, с. 78; 1925, ч. 67—68, с. 161; 1929, ч. 69—70, с. 26; 1935, ч. 72, с. 43, 49; 1937, ч. 73, с. 88; 1939, ч. 74, с. 67.

Оксана Гнатишин

Стаття створена: 2015