БУРАЧИНСЬКИЙ Тит-Євген - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БУРАЧИНСЬКИЙ Тит-Євген

БУРАЧИНСЬКИЙ Тит-Євген (* 05. 01. 1880, c. Криворівня Косівського пов., Галичина (нині — Верховин. р-ну Івано-Франк. обл.) — † 23. 06. 1968, м-ко Тчев побл. Ґданська (нині — Поморського воєв.), Польща) — лікар-хірург, громадсько-політ. діяч. Д. чл. НТШ (з 1931).

Серед. освіту здобув у Станіславів. укр. г-зії (1890—98). 1898—1904 навч. на мед. ф-ті Львів. ун-ту. 1899 став чл. студент. т-ва „Академічна громада“ і його бібліотекарем, 1900 обраний головою управи т­ва, а також чл. управи й секретарем Т­ва „Просвіта“ у Львові. Під час навчання в ун-ті працював лаборантом на каф. фармацевт. хемії мед. ф-ту.

1904—07 асистент хірург. клініки мед. ф-ту Львів. ун-ту, а 1907—25 — хірург обл. лікарні в Чернівцях (до 1912 — ординатор, згодом — зав. хірург. відділу). 1911 перебував на кількамісячному стажуванні в м. Дрездені (Німеччина). Того ж року став співзасн. Українського лікарського товариства. Під час Першої світової війни працював військ. лікарем-хірургом (1914—18). 1919 став отаманом-доктором УГА, був призначений комендантом і гол. лікарем військ. шпиталю у Тернополі.

1925 переїхав до Львова, де працював зав. хірург. та оториноларинголог. відділу поліклініки „Народної лічниці“, з 1931 — її дир. З 1938 — співзасн. і 1-й дир. укр. шпиталю „Народна лічниця ім. Митр. А. Шептицького“, одночасно зав. хірург. відділу цієї лікарні (до 1944). Наприкін. Другої світової війни виїхав у Польщу. Спочатку проживав у м. Криниці, згодом — у м. Кракові. Переїхав на Помор’є (Пн. Польща), де працював спершу в м. Хойніце, а 1945 отримав призначення заст. гол. хірурга лікарні у м-ку Тчеві. Певний час працював у лікарні м. Мальборка у Сх. Пруссії (нині — Польща), а 1947 повернувся до м-ка Тчева, де до 1961 працював хірургом-ларингологом в амбулаторії та міській лікарні. Відбув 5 місяців у польс. ув’язненні. Після виходу на пенсію проводив приват. мед. практику (1963—68).

Осн. наук. зацікав.— хірургія шлунково-кишкового тракту, лікування туберкульозу, хвороб ЛОР-органів, запалення кісткового мозку, лікування діабету, онколог. захворювань.

Чл.-засн. (1910), голова (1926, 1928—29, 1933 і 1935), постійний чл. управи УЛТ, чл. редколегії „Лікарського вістника“ (з 1927). Чл. Укр. гігієн. т-ва у Львові, дописував до друк. органу цього т-ва — вид. „Народнє здоровля“. Був чл. низки укр. сусп. орг-цій і меценатом на потреби шкіл, культурно-просвітн. спілок, спорт. т-в („Луги“, „Пласт“, „Каменярі“, „Соколи“), аматор. гуртів, мист. і муз. закладів. Акт. борець за охорону здоров’я у довоєнній Галичині. Канд. на виборах посла до польс. сейму у Львові. 1934 організував збори до дня заг. протесту і жалоби з приводу голоду в Рад. Україні, учасники яких вшанували пам’ять жертв Голодомору.

З 1899 — чл. Лікарської комісії при Математично-природописно-лікарській секції НТШ у Львові (від поч. її засн.), автор низки статей у „Лікарському вістнику“ (спільному друк. органі УЛТ та Лікарської комісії НТШ). 08. 05. 1931 на пропозицію МПЛС Б. Т.-Є. обрано д. чл. НТШ. Доповідав на ІІ (05—06. 06. 1927), ІІІ (24—25. 05. 1931, „Хірургічні лікування хоріб шлунка“, „Сучасний стан дослідів над туберкульозою“, „Огляд методів лікування туберкульози легенів“), IV (07. 05. 1932, „Базедов і гіпертиреози“), V (20—22. 04. 1935, „Найновіші погляди про хоробу пістряка“) та VI (16—17. 05. 1937, „Хірургічні лікування при закаженні“) з’їздах укр. природників, лікарів та інженерів у Львові, які було організовано під егідою МПЛС НТШ.

Пр.: Причинок до лікування непрохідности долішних мочових шляхів // Український медичний вістник (Прага), 1923, ч. 1, с. 48—54; Уваги про шкільну гігієну // Там само, 1924, ч. 3—4, с. 174—77; Про непрохідність кишок (ileus) // Лікарський вістник. Львів, 1925, ч. 3, с. 25—32; Причинки до хірургії вегетативних нервів // Там само, 1926, ч. 2, с. 7—21; Про запалення паростка сліпої кишки у гилі // Там само, ч. 1, с. 13—18; Про потребу будови українського шпиталю у Львові // Там само, 1927, ч. 3—4, с. 21—24; [Рец. на:] В. Гармашів. Шкільна гігієна (Прага, 1926) // Там само, ч. 1—2, с. 27—28; Значіння горлового пасокового перстеня (як входової брами для інфекції і витин мігдалків) // Там само, 1929, ч. 1—2, с. 1—4; 25-ліття „Народньої Лічниці“ // Там само, 1930, ч. 1, с. 7—14; Про туберкульозу, охорону перед нею і її ліченє. Львів, 1930; „Народня Лічниця“ в 1930 році // Лікарський вістник. Львів, 1931, с. 41—44; „Народня Лічниця“ під управою д-ра Івана Курівця (1924—1931) // Там само, ч. 2—3, с. 5—8; Про лікування жиляків // Там само, ч. 1, с. 10—15; Хірургічне лікування недуг шлунка // Там само, с. 18—24; Про рака. Львів, 1932; „Народня Лічниця“ у 30-ліття свого існування // Лікарський вістник. Львів, 1933, ч. 2—3, с. 33—39; Про новітнє ліковання ран // Там само, ч. 1, с. 1—22; ІІІ-й Інтернаціональний конгрес шпиталів // Там само, 1934, ч. 1, с. 25; Хірургія при цукрівниці // Там само, ч. 2, с. 35—38; Які користі дає Українське Лікарське Товариство своїм членам? // Там само, ч. 4, с. 130—36; Лікарська комісія Наукового Товариства ім. Т. Шевченка // 25­ліття Українського лікарського товариства і Медичної громади. Львів, 1935, с. 18—22; Німецький стерилізаційний закон // Лікарський вістник. Львів, 1935, ч. 2, с. 129; Новіші погляди в науці про пістряка // Там само, с. 39—55; Поступ у будові шпиталів // Там само, ч. 3, с. 117—18; Практичний лікар у боротьбі з пістряком // Там само, 1936, ч. 1, с. 1—11; Травма і туберкульоза // Там само, ч. 5, с. 133—42; Новіші погляди на лікування запалень шпіку // Там само, 1937, ч. 5, с. 149—60; Значіння шпиталів у культурному світі // Український шпиталь Народньої Лічниці. Львів, 1938, с. 9—17; Хірургічне поступовання при кровогнів’ю // Лікарський вістник. Львів, 1939, ч. 2, с. 37—38; Моє життя // Там само. N. Y., 1982, ч. 3, с. 153—59.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1900, ч. 1, с. 29; 1932, ч. 71, с. 32; 1937, ч. 73, с. 67, 70; О[сінчук Р.]. Доктор Тит Бурачинський (з нагоди його 80-ліття) // Лікарський вісник. N. Y., 1961, ч. 20, с. 31—36; [б. а.] Помер д-р Тит Є. Бурачинський // Там само. Gross Pointe (MI), 1968, ч. 3, с. 64; Пундій П. Українські лікарі. Кн. 1 (Лікарський збірник НТШ (нова серія), т. ІІ). Львів; Чикаго, 1994, с. 43—44; Арсенич П. І. Українські лікарі Прикарпаття. Івано-Франківськ, 1995, с. 13; Бачинський Р. Життя, віддане людям (до 125-річчя від дня народження видатного лікаря, науковця, педагога, громадського діяча Тита Бурачинського) // Дзвін (Львів), 2005, № 1, с. 87—90; Бачинський Р., Бурачинський Б. Усе залишаю людям... Львів, 2006, 80 с.

Юрій Ковалів

Стаття створена: 2015