БУХГАЛТЕРІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БУХГАЛТЕРІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

БУХГАЛТЕРІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА — структурний підрозділ НТШ, який веде облік прибутків і видатків Т-ва, укладає штатний розклад співробіт. і бюджет (в погодженні з управою і головою НТШ), систематично звітує перед колективом і держ. інстанціями. Термін „Б.“, припускаємо, з’явився в документації НТШ десь в ост. роках ХІХ ст., спочатку фіксується тільки посада „бухгалтер“ або „бухгалтерка“ (оскільки цю посаду репрезентувала жінка), згодом (з 1900) остаточно з’явився термін „бухгалтерія“. До складу Б. входять переважно дві ос.: бухгалтер (у крайових НТШ за кордоном він же — скарбник, пізніше так само й у НТШ в Україні) і касир. Із відновленням НТШ в Україні ще короткочасно був пом. бухгалтера. Особи, які ведуть бухгалтер. облік у Т-ві, належать до „адміністративної групи“ штатних співробіт. Т-ва, інакше „Адміністрації НТШ“ (поряд зі заст. чи заступниками голови НТШ з адміністративно-виробничих (екон.) питань і секретарем-референтом) і згідно зі Статутом НТШ безпосередньо підпорядковані голові Т­-ва.

Б. становить низку обліково-видаткових док-тів. Вони у різний час були різними (часто одного і того ж змісту док-ти по-різному називались). Осн. з них — журнал-ордер з усіх рахунків бухгалтер. обліку; фінансовий баланс; відомості з нарахування заробітної плати; товарні звіти Книгарні НТШ; звіти з касового апарату Книгарні НТШ; гол. фінансова книга (на рік) та ін.

Б. підтримує контакти з держ. фінансовими інституціями, періодично звітує про стан фінансових справ Т-ва. Найбільш відомими бухгалтерами (скарбниками) НТШ були (деякі й нині обіймають цю посаду): в Україні — Стефанія Левицька (Калитовська) (1897—1907), Василь Угрин (1907—37), Микола Капуста (1937—38), Олександр Білевич (з трав. 1938—40), з відновленням НТШ 1989 — Степан Тарлупа (1989—99), Наталія Лукасевич (1999—2000), Ольга Максимишин (з 2007) та ін.; НТШ Є — Микола Мостович, Микола Глобенко (справжнє прізв. Оглоблин, пом. 1957), Микола Капуста (1957—58), Михайло Левенець (1959—63) та ін.; НТШ А (США) — Роман Кобринський, Володимир Рак; НТШ К — Ярослав Гарасевич, Іван Кузів, Юрій Курис; НТШ в Австралії — Степан Родіон, Олена Куцик та ін.

У 1930-х рр. у зв’язку з кризовою ситуацією посада бухгалтера в НТШ часто була номінальною і поєднувалася з ін. заняттями працівників Т-ва; траплялося, що в НТШ був лише касир.

Окрім бухгалтера (скарбника), для фінансових справ усього Т-ва обиралися також бухгалтери (скарбники) та касири для зборів (чиншів) із будинків, також під час буд-ва та ремонтів приміщень НТШ. Бухгалтери і касири частіше були також у Книгарні НТШ (Климентина Панкевич (1910—13), Олена Єзерська (1918), з’явилися ці посади під час підгот. великих і тривалих вид. проектів (в Енциклопедії українознавства вів фінансові справи Атанас Фіґоль).

У другій пол. 30-х рр. ХІХ ст. в НТШ з’явилася посада фінансового референта (після Другої світової війни в Європі, США), який нерідко обіймав посаду і гол. бухгалтера (скарбника). Такі посади обіймали в матірному Т-ві Іван Грабар, Микола Капуста (1937). Тоді була окр. ухвала Виділу (президії) НТШ — „утворити посади головного бухгалтера, який має бути виконавцем фінансових рішень Виділу і матиме нагляд над усіма книгами і діловодством Товариства“.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1900, ч. 1, с. 106—16; 1909, ч. 35, с. 61; 1910, ч. 41, с. 43; ч. 44, с. 70; 1913, ч. 53, с. 33, 71; 1914, ч. 57, с. 62; ч. 58—59, с. 54; 1918, ч. 60—62, с. 146; 1939, ч. 74, с. 30—31; Торонто; Н.-Й.; Сидней; Париж, 1966, ч. 80, с. 38, 48, 76; Львів, 1993, ч. 82, с. 49; Гнатюк В. Наукове товариство ім. Шевченка у Львові. Історичний нарис першого 50-річчя. 1873—1923. Львів, 1925 (перевид.: Мюнхен; Париж, 1984), с. 110 та ін.; Лев В. Сто років праці для науки й нації. Коротка історія Наукового товариства ім. Шевченка. Н.­Й., 1972, с. 28, 30; Бабей Ю. І., Гумницька Н. О., Червінський Р. Т. Наукове товариство ім. Шевченка. Структура та керівний склад НТШ. Довідник. 1990. Львів, 1990, с. 6; Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Европі. Львів; Париж, 2000, с. 14—18 та ін.

Олег Купчинський

Стаття створена: 2015