АНДРУСИШИН Костянтин-Генрі - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АНДРУСИШИН Костянтин-Генрі

 Опубліковано: 2015

АНДРУСИШИН Костянтин-Генрі (Andrusyshen Constantine-Henry) (* 19. 07. 1907, м. Вінніпег, пров. Манітоба, Канада — † 13. 05. 1983, м. Саскатун, пров. Саскачеван, Канада) — українсько-канад. філолог-славіст, лексикограф, літературознавець, перекладач. Д. чл. НТШ А (з 1948). 1920 закінчив Укр. гр.-катол. школу св. Миколи у Вінніпезі (нині — Школа Непорочного Серця Марії), а 1920—24 навч. у серед. школі „Есоle Prоvencher“ у Сен-Боніфас (р-н Вінніпега). 1925—29 навч. в Манітоб. ун-ті у Вінніпезі (1929 — диплом бакалавра з англ. та франц. мов); 1930 — у Сорбоннському ун-ті (Франція), повернувся у Канаду і 1931 здобув ступінь маґістра в Манітоб. ун-ті (наук. тема про Шатобріана як апологета християнства). 1927—36 — муз. кер. філії „Просвіта“ у Вінніпезі, займався сусп. та осв. діяльністю в укр. громаді Вінніпега: викладав укр. мову і л-ру в школах і на курсах українознавства. 1936—40 навч. у Торонт. ун-ті (Канада) (спеціалізація з франц. л-ри і роман. філології), де 1940 здобув наук. ступінь д­ра філософії в галузі роман. мов (наук. тема про Анатоля Франса і Ренана та порівняння їхніх ідеологій).

1941—44 — ред. укр. газ. „Канадійський фармер“ (м. Вінніпег). 1944—45 навч. у Гарвард. ун-ті (США), спеціалізувався зі слов’ян. філології і рос. мови та л­ри; 1945 здобув ступінь маґістра в галузі слов’ян. мов. Після повернення в Канаду створив у Саскачеван. ун-ті (м. Саскатун) першу в цій країні університет. каф. славіст. досліджень (за сприяння д. чл. НТШ Дж. Сімпсона), на якій уперше в Канаді запроваджено курси українознавства (1950 сенат Саскачеван. ун-ту визнав славістику такою ж пріоритетною дисципліною, як і викладання нім. та франц. мов як другої інозем. З 1946 — асистент, з 1949 — доц., з 1955 — проф. і незмінний (до 1975) кер. каф. славістики. На цій посаді сприяв запровадженню укр. мови в держ. серед. школах і вишах провінції Саскачеван. 1971—75 — перший „сімпсонівський“ проф. славістики у Канаді. 1976—77 — проф.-емерит Саскачеван. ун­ту.

Осн. наук. зацікав.— укр. мова і л-ра, шевченкознавство, переклади творів укр. письменників (І. Франка, В. Стефаника, М. Коцюбинського, М. Хвильового, М. Черемшини) англ. мовою. Автор праці „Ukrainian Literature and its Guiding Light, Shevchenko“ (1949), упоряд. антології укр. поезії, до якої серед творів 102 поетів увійшло 29 віршів Т. Шевченка (автор вступу до антології, біограф. довідок про поетів, приміт.). Унаслідок багаторічної праці А. К.-Г. за його співавт. видано об’ємний Українсько-англійський словник (1955). Ред., автор вст. сл. і приміт. до кн. „Поетичні твори Шевченка“ (1964) — першого, майже повного вид. „Кобзаря“ англ. мовою (перекл. А. К.-Г. у співавт. з д. чл. НТШ В. Кірконеллом). 1967—76 систематично публ. рец. на книжки сх.європ. мовами у вид. „University of Toronto Quarterly“. 1964 А. К.-Г. першим серед українців став чл. Королів. т-ва Канади. Нагороджений медаллю до 100-річчя від народження Т. Шевченка (1961), у зв’язку зі 100-річчям Канади (1967) та Шевченківською медаллю Конґресу українців Канади (1962); відзнакою КУК за вагомий внесок у сусп. життя і культуру українців Саскачевана (1995, посмертно).

Співзасн. Асоціації з досліджень укр. мови (1946), віце-президент канад. філії Амер. асоціації викладачів слов’ян. та сх.європ. мов (1947). 1950—55 — почес. президент т-ва „Аlfа-Оmеgа“ (філія в Саскатуні), почес. президент Саскачеван. т-ва вчителів укр. мови (1967), почес. чл. Канад. асоціації славістів (1975), почес. чл. УВАН у Канаді. З 15. 10. 1948 — д. чл. НТШ А (з жовт. 1949 — один із перших д. чл. НТШ К). Автор публікації в англомов. „Матеріалах Філологічної секції НТШ А“ (1952, т. 1) і статті в „Західноканадському збірнику НТШ“ (1975, т. 2). Автор перекл. англ. мовою 3-го т. „Історії України“ М. Грушевського. У „Записках НТШ“ у рец. на Повний українсько-англійський словник (А. К.-Г. і співавт.) д. чл. НТШ В. Стецюк зазначив: „...хочемо, щоб така високовартісна для нас і нашої науки книга, над якою автори працювали багато років, була під кожним оглядом одним з найкращих вкладів і в українську, і в американську культурну скарбницю та одночасно, щоб була наявним доказом, як високо стоїть укр. наука на вільній землі Америки“.

Пр.: Думки про сучасний світ // Український вістник, 1934, № 3, с. 7—10; Ukrainian theatre as a political factor // The Ukrainian Quarterly, 1947, vol. 3, N 3, p. 249—61; Ukrainian literature — a mirror of the common man // Там само, 1948, vol. 4, N 1, p. 44—54; Ukrainian Literature and its Guiding Light, Shevchenko. Winnipeg, 1949; Readings in Ukrainian Authors. Winnipeg, 1949 (Part 2. Saskatoon, 1954); Some problems in Ukrainian lexicography // Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Philological section, 1952, vol. 1, p. 79—80; Українсько-англійський cловник. Сaскатун, 1955 (у співавт.); The Ukrainian poets, 1189—1962. Toronto, 1963 (у співавт.); The Poetical Works of Taras Shevchenko: the Kobzar. Toronto, 1964; Stefanyk V. The Stone Cross / Тransl. by J. Wiznuk and C. Andrusyshen. Toronto, 1971; Книги, видані в Канаді // Західноканадський збірник НТШ, т. 2 (серія „Праці НТШ Канади“, т. 17) / Упоряд. Я. Славутич. Едмонтон, 1975, с. 169—83; Skovoroda, the seeker of the genuine man // The Ukrainian Review, 1980, vol. 28, N 4, p. 86—97; An Olympian Adventure: a Serio-Comic Fantasy. Saskatoon, 1981.

Арх. дж.: Кореспонденція (1945—65) та рукопис. праць А. К.-Г. (1950—72) // Нац. архів Канади, м. Оттава, фонд А. К.-Г. (National Archives of Canada, Ottawa).

Літ.: Стецюк В. [Рец. на:] Повний українсько-англійський словник / К. Г. Андрусишин і Й. Н. Крет. При співпраці О. В. Андрусишин. Саскатун, 1955 (XXIX + 1163 с.) // Записки НТШ. Зб. Філол. секції, т. 26. Н.-Й.; Париж, 1956, т. CLXV, с. 124—27; Хроніка НТШ. Торонто; Н.­Й.; Сидней; Париж, 1966, ч. 80, с. 20; Львів; Н.­Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 39, 173; Mandryka M. History of Ukrainian Literature in Canada. Winnipeg, 1968, p. 116—20; Буйняк В. Пам’яті проф. д-ра Костя Андрусишина // Новий шлях (Торонто), 1983 (25. 06.), с. 14—15; його ж. Constantine Henry Andrusyshen: the first Canadian-born slavist // Journal of Ukrainian Studies, 1991, vol. 16, N 1—2, p. 211—18; Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпег, 1986, с. 25—26; Dutka J. The Grace of Passing: Constantine H. Andrusyshen — the Odyssey of a Slavist. Toronto, 2000; Андрусишин Костянтин Михайлович // Народжені Україною. Меморіальний альманах. К., 2002, т. 1, с. 80—81; Держко І. Андрусишин Константин Михайлович // Українська журналістика в іменах. Львів, 2004, т. 11, с. 7—9.

Юрій Ковалів

Покликання на статтю (IEEE)
Юрій Ковалів . "АНДРУСИШИН Костянтин-Генрі", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=80 [дата звернення: 25.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я