АНТОЛОГІЯ У НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ Ім. ШЕВЧЕНКА. А. - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АНТОЛОГІЯ У НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ Ім. ШЕВЧЕНКА. А.

 Опубліковано: 2015

АНТОЛОГІЯ У НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ Ім. ШЕВЧЕНКА. А. (грец. •

Значна роль у створенні укр. А. належить НТШ. Розуміючи важливість А. як найбільш репрезентативного та ефективного способу представити укр. л-ру і зафіксувати розвиток літ. процесу, чл. НТШ брали акт. участь в укладанні та публікації ряду А. Деякі з вид. цих А. вийшли друком заходом і з використанням вид. коштів НТШ, ін. укладені безпосередньо чл. НТШ чи публ. з їхньою участю в Друкарні НТШ. „Антольогія руська: Збірник найзнаменитших творів руських поетів“ надрукована (Львів, 1881) в Друкарні НТШ з нагоди десятих роковин заснування студент. та видавничо-осв. т-ва „Дружний лихвар“ у Львові. Авторів, твори яких мали ввійти до книжки, добирав голова т-ва Є. Олесницький. А. містить твори 42­х авторів: від засновників „Руської Трійці“ й укр. романтиків до Т. Шевченка, І. Франка, І. Белея та ін. Публікації вміщені не за алфавітом і хронологією, а за своєрідним тематично-настроєвим принципом: тому, твори одного автора можна прочитати у різних частинах книжки. „Акорди: Антольоґія української лірики від смерти Шевченка“ (1903) увійшла в історію л­ри як одна з найвідоміших автор. А. Упоряд. і ред. І. Франка, вид. вміщує твори 88 поетів. Упоряд. висловлює подяку М. Грушевському „за ласкаву поміч і пораду при доборі й впорядкованю матеріялу, а також йому й артистови Іванови Трушу за впорядкованє й допильнованє артистичної та декораційної части сеї книги“. Вид. привертає увагу ілюстраціями Ю. Панькевича. А. вийшла в НТШ. 1992 заходами д. чл. НТШ М. Ільницького у вид-ві „Веселка“ здійснено репринт. вид. А. (перевид. 2005). Ін. перевид. здійснило 2008 київ. вид-во „Особистості“. „Збірка українських новель“ (Нью- Йорк, 1955) в упоряд. та зі вст. сл. М. Глобенка вид. заходами НТШ А та УВАН у США. А. репрезентує твори малої прозової форми: новели, оповідання, есе, поезії в прозі. До вид. увійшли твори 28 авторів, що писали в різні періоди історії укр. л­ри ХХ ст. Цю зб. можна вважати своєрідною А., упоряд. за жанровим та хронол. принципом, хоч вид. не анонсоване як таке. „Слово і зброя: Антологія української поезії, присвяченої УПА і революційно-визвольній боротьбі 1942—1967“ (Торонто, 1968) з’явилася як 29-й т. серії „Бібліотека українознавства“ НТШ заходами Т-ва кол. вояків УПА в США, Канаді та Європі. Упоряд. і автор біограм — Леонід Полтава. А. представляє твори понад 70 авторів.

„Anthologie de la litt?rature ukrainienne du XІe au XXe siе`cle“ — франкомов. А. укр. л-ри від ХІ до ХХ ст., що вийшла в Парижі; Києві 2004 заходом НТШ Є. Вид. треба трактувати як найважливішу подію в історії створення А. укр. л­ри ост. часу. Книга вийшла за фінансової підтримки ЮНЕСКО і кошти приват. укр. жертводавців. А. подає панораму укр. л­ри від її поч. до сучасности, представлену у франц. перекл. Твори укр. л-ри подані у 5-ти розділах за хронологією. Окр. розділ представляє літ. критику — праці М. Драгоманова, М. Грушевського, С. Єфремова, М. Зерова, О. Білецького, І. Світличного та ін. Редагування текстів здійснювали Мішель Кадо і Еміль Крюба. Біобібліограф. і критичні довідки підгот. А. Жуковський і В. Коптілов.

„Окрушина сонця: Антологія кримськотатарської поезії ХІІІ—ХХ ст.“, упоряд.— Юнус Кандим та Микола Мірошниченко, вийшла заходом Кримського осередку НТШ 2003. А., вперше в Україні підгот. і видрук. двома мовами — укр. та кримськотатар.,— представляє панораму кримськотатар. поезії за вісім століть і містить твори 71 автора. М. Мірошниченко та Ю. Кандим опубл. також 2-томну А. „Молитва ластівок: Антологія кримськотатарської прози XIV—ХХ ст.“ (Київ, 2005, 2006), що вийшла в серії „Джерела духовности“. „Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.“ (1996) — зб. науково-критичних студій за ред. М. Зубрицької, вид. за фінансової допомоги Вид. фонду НТШ із Фундації С. та В. Дмитренків. А. містить літературно-критичні дослідження на стику історії л-ри, лінґвістики, теорії л-ри, представляючи різні естет. течії у гуманітаристиці: психологізм, психоаналіз, інтуїтивізм, феноменологія, герменевтика, рецептивна естетика й ін. Праці опубл. у перекл. М. Зубрицької, М. Рябчука, Н. Римської, Ю. Прохаська, М. Маєрчик та ін. 2002 вийшло доповнене і перероблене вид. Багато А. укр. л-ри упоряд. і видано чл. НТШ чи за їхньої участи. Однією з таких А. можна вважати 3-томне вид. „Викъ (1798—1898)“ в упоряд. С. Єфремова та В. Доманицького, що вийшло у Києві з нагоди 100-річчя публікації перших 3-х част. „Енеїди“ І. Котляревського. 1-й т., поет., вийшов 1900 (перевид. у 1902). 2-й і 3-й прозові т.— у 1902. І. Франко високо оцінив А. як таку, що вперше об’єднала авторів із Галичини, Буковини і Наддніпрянщини.

Б. Лепкий — автор двох А.: укр. поезії „Струни“ у 2-х т. (Берлін, 1922) та прози „Рідне слово: Збірка новел і оповідань українських авторів“ (Берлін, 1922). 1-й т. А. „Струни“ відкривається переспівами фраґментів „Слова о полку Ігоревім“, далі вміщено нар. пісні й автор. добірки від І. Котляревського до М. Старицького. 2-й т. охоплює авторів від І. Франка до Л. Лепкого. Подано біобібліограф. довідки про авторів. Окрім того, Б. Лепкий брав участь у вид. А. укр. л­ри, які укладав В. Оркан: „M?oda Ukraina: Wуb?r nowe?“ (1908) та „Antologia wsp??czesnych poet?w ukrai?skich“ (1911). „Антологія сучасної української поезії“ вийшла 1936 у Друкарні НТШ за ред. Є.­Ю. Пеленського. У передм. охарактеризовано укр. поет. процес 1920-х рр. Є.­Ю. Пеленський планував видати також А. творчости поетів 1930­х рр. (Т. Масенко, П. Усенко, С. Крижанівський, С. Голованівський, Н. Забіла, Б. Кравців, Б.-І. Антонич, О. Ольжич, О. Теліга, С. Гординський та ін.), проте його намір не був здійснений. Серед поетів виділено символістів (П. Тичина, Д. Загул, Я. Савченко, Є. Плужник, Т. Осьмачка, Р. Купчинський), футуристів (М. Семенко, Г. Шкурупій), неокласиків (М. Рильський, М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, М. Йогансен, М. Рудницький), неоромантиків (В. Еллан-Блакитний, М. Хвильовий, В. Сосюра, О. Бабій, Є. Маланюк, М. Бажан, Ю. Яновський, О. Влизько). Наприкін. вміщено короткий біобібліограф. додаток. Як зауважував із приводу цієї А. М. Ільницький, „дослідник прагнув ширші естетичні категорії пристосувати до об ставин українського, зокрема галицького й еміграційного, життя того часу“, трактуючи зх.укр. л-ру як частину загальноукр. літ. процесу. Ще одна редакція цього вид. вийшла п. н. „Соняшні кларнети: Антологія сучасної української символістичної поезії 1920­их рр.“ (Краків, 1941). Тоді ж Є.­Ю. Пеленський вид. прозову А. „Рідне слово: Вибір з українського письменства для молоді“ (Краків, 1941).

Чл. НТШ проф. В. Державин упоряд. дві А. Перша з них — нім. мовою „Gelb und Blau: Moderne ukrainische Dichtung in Auswahl“ („Жовтизна і блакить: Антологія модерної української поезії“) — вийшла друком 1948 у Німеччині і представляє 30 поет. імен — від І. Франка та Лесі Українки до укр. неокласиків та Празької школи поезії і до поетів мол. покоління: Я. Славутича, О. Зуєвського та ін. 1957 за ред. В. Державина вийшла „Антологія української поезії“. У передм. до вид. упоряд. виклав власні погляди та принципи укладання А. На його переконання, А. має здебільшого репрезентаційне завдання: „виявити в найстисліший спосіб величезне багатство та стилістичну різноманітність української поезії — насамперед ліричної та ліро-епічної“, оскільки „драматичне мистецтво не надається до фрагментарного показу“. Вид. має не лише естет., а й етичні критерії: представити „високоморальні осяги українського національного мислення й почуття“. Вміщено твори 107 поетів. Детально репрезентована творчість укр. неокласиків, оскільки В. Державин вважав себе представником цієї естет. традиції. На думку І. Качуровського, ця А. є „найкращою з­поміж усіх подібних антологій“, попри суб’єктивний добір мат-лу. А. „Розстріляна муза“ (Детройт, 1955) в упоряд. д. чл. НТШ, голови осередку НТШ К Яра Славутича,— це своєрідна студія укр. поет. ренесансу 1920­х рр. чи, точніше, його мартиролог, перелік письменницьких утрат, спричинених репресіями. Вид. містить 26 нарисів та добірки творів репрес. авторів. 1956 у Нью-Йорку вийшов англомов. варіант дослідження „The Muse in Prison“ („Муза у в’язниці“) у перекл. Я. Славутича. Після цих публікацій автор понад чотири десятиліття працював над доповненням і поглибленням мат-лів, уточненням біограф. фактів. 1992 у київ. вид-ві „Либідь“ вийшло друком виправлене і доповнене вид. „Розстріляна муза: Мартирологічні нариси про поетів“. Дещо доповненою, але без літ. добірок, ця А. була опубл. також у вид. творів Я. Славутича „Розстріляна муза. Меч і перо. Українська література на Заході: Дослідження і статті“ (Едмонтон, 2006). Ще одне вид. Яр Славутич опубл. 1975: „Антологія української поезії в Канаді, 1898—1973“ вийшла до 75-річчя об’єднання укр. письменників у Канаді „Слово“. У вид. представлена творчість 45 авторів. Тоді ж у „Західноканадський збірник Наукового товариства ім. Шевченка“ (Едмонтон, 1975) Яр Славутич подав докладний критичний огляд канад. укр. л-ри.

А. „Шістдесят поетів шістдесятих років“ (Нью-Йорк, 1967) в упоряд. Б. Кравцева представляє творчість укр. шістдесятників. Вид. систематизовано хронологічно: за роками народження авторів. Іще одне вид. в упоряд. Б. Кравцева — „Обірвані струни: Антологія поезії поляглих, розстріляних, замучених і засланих, 1920—1945“ — містить твори 41 автора: від М. Вороного, М. Філянського, Г. Чупринки до неокласиків, футуристів і до О. Ольжича, О. Теліги, М. Пронченка та І. Ірлявського. Представлені „тільки ті поети, вістки про смерть яких так чи інакше підтверджені, як і ті із засланих, що про їх звільнення і поворот з заслання на Україну немає ніяких даних“. Вилучені з А. ті з поетів, які „були звільнені і вернулися в Україну і „творять“ тепер в умовах совєтської дійсности“. До кожної поет. добірки додана біограма з якомога детальнішою інформацією про долю поета. Дані іноді не зовсім точні — з огляду на брак інформації з України.

Б. Кравців упоряд. також велику А. перекл. творів Т. Шевченка чужими мовами „Шевченкове слово і слава“ (Чикаго, 1964, передрук ХІІ т. 14-томного вид. творів Т. Шевченка, вид-во М. Денисюка). А. містить перекл. творів Т. Шевченка 52 мовами. До кожної добірки перекл. на певну мову додано докладний огляд л-ри. До редколегії А. „Поза традиції: Антологія української модерної поезії в діяспорі“ (1993), увійшли Б. Бойчук як упоряд., І. Макарик — відп. ред., Д. Гусар-Струк, І. Фізер. Вид. містить твори поетів, які працювали поза межами СРСР. Хронол. рамки — ост. чверть ХХ ст. Естет. обмеження — творчість, яка вийшла „поза традиції“ реалізму. Упоряд. поділили мат-л на дві частини: у першій представлена творчість укр. еміґрації в США (переважно твори представників Нью-Йоркської групи поетів), а в другій — європ. укр. авторів, які творять поза межами Украї ни. У кожній частині мат­л систематизовано за роками народження авторів. Такий своєрідний географічно-хронол. принцип застосовано для об’єктивнішого відображення панорами укр. модерної л­ри.

1995 в Києві вийшла упоряд. у Словаччині М. Неврлим А. укр. поезії празької школи „Муза любові і боротьби: Українська поезія празької школи“. М. Ільницький є упоряд. кількох А., присвячених різним літ. угрупованням та течіям: „Розсипані перли: Поети „Молодої Музи“ (1991); „Над рікою часу: Західно-українська поезія 20—30 років“ (1999); „Поети Празької школи: Срібні сурми“ (2009). За ред. д. чл. НТШ у США Л. Залеської-Онишкевич вийшли друком А. укр. драми: „Близнята ще зустрінуться: Антологія драматургії української діяспори“ (Київ; Львів, 1997) й „Антологія модерної української драми“ (Київ; Едмонтон, 1998), які засвідчують розвиток сучас. укр. драматургії. Окр. видом А. є А. перекл. творів світ. л-ри укр., а також перекл. укр. л-ри інозем. мовами.

Однією з перших А. цього виду, укладених чл. НТШ, є А. перекл. європ. поезії „Поезия ХІХ. віка“ (1903), укладена В. Щуратом. Це вид. було частиною задуманого автором вид. проекту, який мав реалізуватись у кількатомному антологійному зібранні. До 1-го т. мали увійти переклади творів франц., англ., нім., італ., голланд., дат., румун., угор., новогрец. поетів, до 2-го — перекл. поезії слов’ян. народів. Цей проект повністю реалізувати В. Щуратові не вдалося. Вийшов лише 1-й т., який частково містив його перекл. творів франц. та румун. поетів. „Думку випустити антологію перекладів не залишав В. Щурат і згодом. Ця думка постійно змушувала його займатися перекладницькою роботою, і навіть в останні роки життя він залюбки готував матеріали для видання власних перекладів, що, на жаль, так і залишились в рукописах“. А. перекл. д. чл. НТШ С. Гординського „Поети Заходу: 60 перекладів з поезії латинської, італійської, французької, англійської, американської, німецької і польської“ (Нью-Йорк, 1961) містить 60 поезій 24 авторів: Горація, Овідія, Мікеланджело, Ф. Війона, П. Валері, Ф. Моріака, Е. Верхарна, Е. По, В. Шекспіра, В. Вітмена, Р.-М. Рільке, Ю. Словацького, Ю. Лободовського. У довідках про поетів за можливістю вказано поперед. укр. перекл. „Гординський ніколи не творив своїх перекладів з погляду тільки інформативного чи дидактичного, а намагався давати переклади адекватні щодо змісту, форми і ритмомелодії, тобто робити їх фактами поезії української. З цієї точки зору Гординського переклади стали до деякої міри його власними віршами“ (А.­Г. Горбач). С. Гординський є також автором докладних рец. на різні А., зокрема „Розстріляне відродження“ на однойменну А. Ю. Лавриненка (Свобода, 1959, 17, 18, 19 груд.), „Чи скоординовано всі координати“ на А. Б. Бойчука та Б. Рубчака „Координати“ (Сучасність, 1970, ч. 5).

І. Качуровський, чл. крайового НТШ Є, є автором кількох перекладних А.: „Золота галузка: Антологія іберійської та ібероамериканської поезії“ (перекл. з іспан., португал., каталон., 1991), „Окно в украинскую поэзию“ (перекл. рос., 1997), „Стежка крізь безмір: сто німецьких поезій. 1750—1950“ (з паралельним німецько-укр. текстом, 2000), „Круг понадземний: світова поезія від VІ по ХХ століття: Переклади“ (2007) та ін. Цінним джерелом вивчення історії антологійного процесу в Україні є також ґрунтовні рец. І. Качуровського на укр. літ. А.: „Обкраяна антологія“ (про „Антологію української поезії в 4­х томах“), „Спроба зразкової антології української поезії“ (про „Антологію української поезії“ В. Державина), „Антологія з помилками“ (про вид. „Координати“ Б. Бойчука і Б. Рубчака), „Слово і зброя“ (про вид. Л. Полтави), „Антологія квебекської поезії“ (про А. франкомов. поезії Канади, упоряд. К. Біди). Класиком перекл. світ. л-ри є д. чл. НТШ Григорій Кочур, автор великої зб. перекл., названої в анотації „енциклопедією поетичних стилів“, але, властиво, це повноцінна А. перекладів видатного майстра поет. перекл. Ця зб. виходила друком кілька разів, щоразу охоплюючи все ширше коло поетів різних епох — від античности до сучасности. Представлена давньогрец., давньорим., англ., франц., іспан., італ., польс., лит., латв., чес., словац. та ін. поезія. Перше вид. „Відлуння: Вибрані переклади“ (1969) містить перекл. творів 47 авторів. Наст. вид. „Друге відлуння: Переклади“ (1991) вийшло у серії „Майстри поетичного перекладу“. Ця А. відзначена Держ. премією України ім. Т. Шевченка (1995). У зб. „Третє відлуння: Поетичні переклади“ (2000) представлені твори 175 авторів 34 нац. л-р. Перекл. здійснено з 29 інозем. мов. Зб. була також перевид. 2008 у серії „Бібліотека Шевченківського комітету“. Перекл. Г. Кочура публ. також в А. „Словацька поезія“ (1964) та „Чеська поезія“ (1964), поряд із перекл. І. Драча, В. Лучука, Д. Павличка, Д. Паламарчука, І. Світличного, О. Сенатович, М. Терещенка та ін.

Однією з перших А., що містять перекл. з укр. мови на інозем., які підгот. чл. НТШ, є „Antologie de la litt?rature ukrainienne jusqu’au milieu du XIXе si`еcle“ підготовлена М. Грушевським з участю К. Грушевською для ознайомлення читачів франкомов. країн. До цієї А. увійшла укр. літ. спадщина від ІХ ст. до творчости Т. Шевченка, а також нарис про розвиток укр. л-ри „La litt?rature ukrainienne, son nom, son developpement, ses ?poques“ (С. VI—XXI. Підп. M. H.). У публікації брав участь проф. М. А. Мейле (Париж). А.-Г. Горбач видала кілька А. нім. мовою з власними перекл.: „Blauer November. Ukrainische Erz?hler unseres Jahrhunderts: Prosaanthologie“ (1959), „Ein Brunnen f?r Durstige und andere ukrainische Erz?hlungen“ (1970), „Wilde Steppe Abenteuer. Kosakengeschichten: Prosaanthologie“ (1974), „Letzter Besuch in Tsсhornobyl: Ukrainische Erz?hler der Gegenwart“ (1994), „Stimmen aus Tschornobyl: Eine Anthologie“ (1996), „Ein Rosenbrunnen: Junge Erz?hler aus der Ukraine. Eine Anthologie“ (1998), „Die K?rbisf?rstin. Eine Anthologie zum Frauenthema in der Ukraine“ (1999); а також переклала нім. мовою упоряд. Ю. Андруховичем А. укр. поезії („Reich mir die steinerne Laute: Ukrainische Lyrik des 20. Jahrhunderts“ (1996).

Двомовна А. „Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах = A Hundred Years of Youth: A Bilingual Antology of 20th century Ukrainian poetry (2000; упоряд. О. Лучук, М. Найдан, з передм. М. Ільницького) представляє поезію 100 авторів. Вид. стало переможцем 8­го Форуму видавців у Львові у номінації „Елітарна книга“ (2001).

Ще одна двомовна А.— „В іншому світлі = In a Different Light: Антологія української літератури в англомовних перекладах В. Ткач і В. Фиппс та в театральних дійствах групи „Яра“ (2008) (упоряд., ред., вст. сл. та біограф. довідки О. Лучук; передм. Н. Пилип’юк). Вид. здійснено за фінансової підтримки НТШ А з Фонду ім. О. Джуль. А. містить твори укр. письменників, а також добірку фолькл. мат-лу. Вид. має ориґ. структуру: твори представлено не за авторами чи хронологією, а в тій послідовності, в якій їх перекладали і ставили на сцені. А. подає також біограф. відомості про авторів і перекладачів, ґрунтовну історію вистав і дійств мист. групи „Яра“, фото з вистав. У вид. представлені твори Ю. Андруховича, Б.­І. Антонича, О. Батюка, Н. Білоцерківець, М. Воробйова, В. Голобородька, С. Жадана, І. Жиленко, О. Забужко, В. Неборака, Ю. Позаяка, М. Ревакович, В. Свідзінського, М. Рябчука, В. Стефаника, П. Тичини, Лесі Українки та ін.

До перекладних двомовних А. належать також названі А., зокрема „Gelb und Blau: Moderne ukrainische Dichtung in Auswahl“ В. Державина, „The Muse in Prison: 11 sketches of ukrainian poets killed by communists and 22 translations of their poems“ Я. Славутича, „Anthologie de la litt?rature ukrainienne du XІe au XXe si`еcle“. На думку дослідників А., вони репрезентують актуальну на певний момент л­ру, демонструють існування нових літ. явищ, формують літ. традицію чи „літературний канон“. В укр. л-рі від кін. ХІХ ст. з’явилося понад 150 вид. А. Тривалий час укр. А. були не просто способом відображення й аналізу літ. процесу, але мали свою особливу роль: за словами О. Галети, в умовах бездержавности А. стають „важливим чинником націєтворення, формують уявлення про національну літературу, її географічні, часові та мовні виміри“. Укр. літ. А. виконували не лише естет. та історико-літ. функції, але відігравали суспільно-громадян. роль. Цю ж думку поділяв упоряд. бібліограф. покажчика з історії укр. А. та альманахів І. Бойко: „В окремі періоди історії альманахи і збірники представляли українську літературу, бо інших друкованих видань майже не було [...] В роки гоніння на українське слово [...] були майже єдиними виданнями, де друкувались твори української літератури“.

А. дають не тільки цінний джерельний мат-л для історії л-ри, але певне синтетичне панорамне бачення літ. процесу, адже А. є з певного огляду підсумковими вид. творів за різні періоди розвитку укр. л-ри (І. Бойко). НТШ від поч. сприяло утвердженню сучас. укр. антологійної традиції.

Осн. вид.: Антольогія руська: Збірник найзнаменитших творів руських поетів. Львів, 1881, 196 с.; Вик. (1798—1898). К., 1900, 464 с. (перевид.: К., 1902, т. 1: Українська поезія від Котляревського до останніх днів, 494 с.; т. 2: Українська проза від Квітки до 80-х років ХІХ в., 584 с.; т. 3: Українська проза з 80-х років ХІХ в. до останніх часів, 566 с.); Акорди: Антольоґія української лірики від смерти Шевченка / Зладив І. Франко. Львів, 1903, 316 с. (перевид.: К., 1992, 2005, 2008); Поезия ХІХ віка / Упоряд. В. Щурат. Львів, 1903, част. 1, 96 с.; M?oda Ukraina: Wуb?r nowe?. Warszawa, 1908, 267 s.; Antologia wsp??czesnych poet?w ukrai?skich / Prze?. S. Twerdochlib. Lw?w, 1911, 206 s. (перевид.: Antologia wsp??czesnych poet?w ukrai?skich. Lw?w; Z?ocz?w, [б. р.], 166 s.); Antologie de la litt?rature ukrainienne jusqu’au milieu du XIXе si`ecle / Avec un avant-prop?s de M. A. Meillet. Paris; G?n?ve; Prague, 1921, XXIII, 142 p.; Струни: Антольоґія української поезії від найдавніших часів для вжитку школи й хати влаштував... / [Упоряд.] Б. Лепкий. Берлін, 1922, т. І, 248 с.; т. ІІ, 296 с.; Антологія сучасної української поезії. Львів, 1936, 123 с.; Рідне слово: Вибір з українського письменства для молоді. Краків, 1941, 290 с.; Соняшні кларнети: Антологія cучасної української cимволістичної поезії 1920-их рр. Краків, 1941, т. 1, 64 с.; Gelb und Blau: Moderne ukrainische Dichtung in Auswahl / Zusаmmengestellt von W. Derz?awin. Augsburg, 1948, 96 S.; Збірка українських новель. Н.­Й., 1955, 354 с.; Обірвані струни: Антологія поезії поляглих, розстріляних, замучених і засланих, 1920—1945 / Вибір, передм. і довідки Б. Кравціва. Н.-Й., 1955, 430 с.; Розстріляна муза: Сильвети / Упоряд. Я. Славутич. Детройт, 1955, 93 с.; The Muse in Prison: 11 sketches of ukrainian poets killed by communists and 22 translations of their poems / Y. Slavutych. N. Y., 1956, 63 р. (перевид.: Розстріляна муза: Мартиролог. Нариси про поетів. К., 1992, 184 с.; Розстріляна муза. Меч і перо. Українська література на Заході: Дослідження і статті. Едмонтон, 2006, 504 с.); Державин В. Антологія української поезії. Лондон, 1957, 564 с.; Blauer November. Ukrainische Erz?hler unseres Jahrhunderts: Prosaanthologie / A. H. Horbatsch. Heidelberg, 1959, 375 S.; Гординський С. Поети Заходу: 60 перекладів з поезії латинської, італійської, французької, англійської, американської, німецької і польської. Н.-Й., 1961, 135 с.; Словацька поезія: Антологія. К., 1964, 472 с.; Чеська поезія: Антологія. К., 1964, 587 с.; Шевченкове слово і слава: Антологія перекладів з Шевченка чужими мовами / За ред. Б. Кравціва. Чікаґо, 1964, 455 с.; Шістдесят поетів шістдесятих років: Антологія нової української літератури. Н.-Й., 1967, 299 с.; Слово і зброя: Антологія української поезії, присвяченої УПА і революційно­визвольній боротьбі 1942—1967. Торонто, 1968, 415 с.; Кочур Г. Відлуння: Вибрані переклади. К., 1969, 147 с.; його ж. Друге відлуння: Переклади. К., 1991, 558 с.; його ж. Третє відлуння: Поетичні переклади. К., 2000, 551 с. (перевид.: К., 2008, 669 с.); Ein Brunnen f?r Durstige und andere ukrainische Erz?hlungen: Prosaanthologie / A. H. Horbatsch. T?bingen, 1970, 412 S.; Wilde Steppe Abenteuer. Kosakengeschichten: Prosaanthologie / A. H. Horbatsch. G?ttingen, 1974, 160 S.; Антологія української поезії в Канаді, 1898—1973 / Упоряд. Я. Славутич. Едмонтон, 1975, 58 с.; Качуровський І. Золота галузка: Антологія іберійської та ібероамериканської поезії. Буенос-Айрес, 1991, 108 с.; його ж. Окно в украинскую поэзию. Мюнхен; Нежин, 1997, 172 с.; його ж. Стежка крізь безмір: сто німецьких поезій. 1750—1950 / Ред. та упоряд. І. Трач. Львів; Париж; Цвікау, 2000, 215 с.; його ж. Круг понадземний: світова поезія від VІ по ХХ століття: Переклади. К., 2007, 527 с.; Розсипані перли: Поети „Молодої Музи“: [Антологія] / Упоряд., передм. і приміт. М. Ільницького. К., 1991, 710 с.; Поза традиції: Антологія української модерної поезії в діяспорі. К., 1993, 474 с.; Letzter Besuch in Tsсhornobyl: Ukrainische Erz?hler der Gegenwart. Prosaanthologie / A. H. Horbatsch. Kranichfeld; Marburg, 1994, 216 S.; Муза любові і боротьби: Українська поезія празької школи / Упоряд., приміт. та передм. М. Неврлого, за ред. В. Р. Коломійця. К., 1995, 159 с.; Reich mir die steinerne Laute: Ukrainische Lyrik des 20. Jahrhunderts / Ausgew?hlt von J. Andruchowytsch; aus dem Ukrainischen von A.-H. Horbatsch. Reichelsheim, 1996, 163 S.; Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів, 1996, 633 с. (2­ге вид., доп. Львів, 2002, 831 с.); Stimmen aus Tschornobyl: Eine Anthologie / A. H. Horbatsch. Reichelsheim, 1996, 184 S.; Близнята ще зустрінуться: Антологія драматургії української діяспори / Упоряд. Л. Залеська-Онишкевич. К.; Львів, 1997, 627 с.; Антологія модерної української драми / Ред., упоряд., вст. ст. Л. Залеської-Онишкевич. К.; Едмонтон; Торонто, 1998, 530 с.; Ein Rosenbrunnen: Junge Erz?hler aus der Ukraine. Eine Anthologie / A. H. Horbatsch. Reichelsheim, 1998, 206 S.; Die K?rbisf?rstin. Eine Anthologie zum Frauenthema in der Ukraine / A. H. Horbatsch. Reichelsheim, 1999, 158 S.; Над рікою часу: Західноукраїнська поезія 20—30-х рр.: Антологія / Упоряд., передм. і приміт. М. Ільницького. Х., 1999, 639 с.; Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах = A Hundred Years of Youth: A Bilingual Antology of 20th century Ukrainian poetry / Упоряд. О. Лучук та М. Найдан. Львів, 2000, 876 с.; Окрушина сонця: Антологія кримськотатарської поезії ХІІІ—ХХ ст. К., 2003, 792 с.; Anthologie de la litt?rature ukrainienne du XІe au XXe siе@cle. Paris; Kіеv, 2004, 1201 р.; Молитва ластівок: Антологія кримськотатарської прози XIV—ХХ ст. К., 2005, кн. 1, 600 с.; 2006, кн. 2, 895 с.; В іншому світлі = In a Different Light= Антологія української літератури в англомовних перекладах В. Ткач і В. Фиппс та в театральних дійствах групи „Яра“ / Упоряд., ред., вст. слово та біограф. довідка О. Лучук; передм. Н. Пилип’юк. Львів, 2008, 790 с.; Поети Празької школи: Срібні сурми: Антологія / Упоряд., передм. та літ. сильвети М. Ільницького. К., 2009, 916 с.

Арх. дж.: ЛННБ України, від. рукоп., ф. 1 (НТШ), спр. 569/12, папка 1, арк. 1—19; ЦДІА України у Львові, ф. 663, оп. 1, спр. 9, арк. 16—17, 21.

Літ.: [Б. а.] „The Muse in Prison“ Яра Славутича — нове англомовне видання „Свободи“ // Свобода (Джерзі Ситі; Н. Й.), 1956, 31 берез., р. LХІІ, ч. 61; Бойко І. З. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ — початку ХХ ст.: Бібліографічний покажчик. К., 1967, 372 с.; Федченко П. М. Антологія // УЛЕ. К., 1988, т. 1: А—Г, с. 71—72; Андрухів І. Українські молодіжні товариства Галичини: 1861—1939 рр. Івано-Франківськ, 1995, с. 38—41; Ковалів Ю. Антологія // Літературознавча енциклопедія / Авт.-укл. Ю. І. Ковалів. К., 2007, т. 1: А—Л, с. 77.

Софія Когут

Покликання на статтю (IEEE)
Софія Когут . "АНТОЛОГІЯ У НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ Ім. ШЕВЧЕНКА. А.", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=91 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я