АНФОЛОГІОН | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АНФОЛОГІОН

„АНФОЛОГІОН“ (АнфологіTнъ, Трефолой, ТрvфологіTнъ) грец. ?

Перше вид. вийшло з друкарні Києво-Печерської лаври (1619) і є зразком ретельного добору літургійного репертуару, майстерної друкарської праці, багатої на худож. оздоблення, що містить велику кількість сюжетних мініатюр. Вид. мало великий обсяг — 1048 с., пізніші — майже 800 арк., зокрема київ. вид. 1745 — 799 арк. Наст. вид. „А.“ з’явилось у друкарні Львівського Успенського братства (1632), для якого перекладено ряд піснеспівів із грец. мови. Згодом вид. „А.“ з’явилися у Львові (1638, 1643, 1651, 1694, 1738), Новгороді-Сіверському (1678, з передм. Лазаря Барановича), Києві (1734, 1743, 1745, 1766), Чернігові (1753) та Почаєві (1777, два вид.). Київ. та львів. вид. цікаві розлогими передмовами й післямовами, в яких ідеться про джерела церк. співу та гимнографію, про їх авторів і редакторів. В укр. літургійній практиці за змістом і способом відбору репертуару, як вибраний празничний репертуар „А.“ подібний до укр. нотолінійних ірмологіонів.

Зміст і мист. декор „А.“, опис і каталогізацію їх рукопис. і друк. форм досліджували й укладали д. чл. НТШ Я. Гординський, Я. Запаско, Я. Ісаєвич, І. Свєнціцький.

Літ.: Свєнціцький І. Опис рукописів Народного Дому з колекції Ант. Петрушевича (Українсько-руський архів, ч. 1). Львів, 1906; (Українсько-руський архів, ч. 2—3). Львів, 1911; Гординський Я. Рукописи бібліотеки монастиря св. Онуфрія ЧСВВ // Записки ЧСВВ, 1925, т. 1, вип. 2—3, с. 233—72; 1927, т. 1, вип. 4, с. 417—78 (окр. відбиток: Жовква, 1927, вип. 1-й [Б-ка „Записок ЧСВВ“, ч. 5]; Запаско Я. Мистецтво книги на Україні в ХVI—XVIII ст. / Ред. П. М. Жолтовський. Львів, 1971; його ж. Українська рукописна книга [Пам’ятки книжкового мистецтва]. Львів, 1995; Запаско Я., Ісаєвич Я. Каталог стародруків, виданих на Україні, кн. 1, кн. 2, ч. 1 і 2 [Пам’ятки книжкового мистецтва]. Львів, 1981, 1984; Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Ред. Ю. Ясіновський. Львів, 2002; Ясиновський Ю. Нотний Ірмологіон як тип рукописного кодексу: питання структурної організації тексту // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70­річчя. К.; Львів, 2004, т. 1, с. 394—406.

Юрій Ясіновський

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ясіновський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АНФОЛОГІОН / Юрій Ясіновський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-108

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я