Про енциклопедію | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Про енциклопедію


Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка» (Енциклопедія НТШ) — багатотомне видання про найдавніше наукове громадське товариство в Україні — Наукове товариство імені Шевченка.

Публікується від 2012 року. Нині видруковано 5 томів до літери «Ж». Онлайн-версію енциклопедії створено 2015 року (на сьогодні вона містить статті перших 2-х томів).

Місія

Мета видання – показати роль НТШ в історії України та Європи, розкрити основні наукові проблеми, над якими працювало і працює НТШ (а від 1947 до 1989 р. у різних країнах Європи, Америки, Австралії), наголосити на досягненнях і відкриттях Товариства в різних ділянках науки.

Енциклопедія репрезентує цілісний і багатовимірний образ інституції, акцентуючи особливу увагу на персоналіях, а також установах, зокрема й крайових осередках, що діють в Україні й за кордоном. Видання охоплює період від 1873 року до наших днів.

Загалом енциклопедія істотно доповнює знання про Україну, позаяк є важливим культурно-просвітницьким проектом, привертаючи увагу широких кіл громадськості до історичних засад розвитку освіти і науки в Україні. Ця довідкова праця дає змогу оглянути пройдений шлях НТШ, проаналізувати досягнення національної науки в останніх десятиліттях ХІХ, впродовж ХХ та першого десятиріччя ХХІ століття.

Реєстраційна інформація

Томи енциклопедії виходять друком під спільним ISBN: 9789668868306

Томи

 • Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Т. 1: А–Бібл / відп. ред. О. Купчинський; Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Львів, 2012. 600 с.
 • Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Т. 2: Бібл–Вес / відп. ред. О. Купчинський; Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Львів, 2014. 616 с.
 • Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Т. 3: Вес—Глин / відп. ред. О. Купчинський; Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Львів, 2016. 620 с.
 • Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Т. 4: Глин—Даш / відп. ред. О. Купчинський; Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Львів, 2019. 620 с.
 • Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Т. 5: Даш—Жуч (присвячено 150-річчю НТШ) / відп. ред. О. Купчинський; Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Львів, 2022. 700 с.

Відгуки, рецензії, огляди

 • Telvak V., Telvak V. The First Institutional Encyclopaedia in Ukraine. Studia Historiae Scientiarum. 2022. Vol. 21. P. 423–432. PDF
 • Ясь О. Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Т. 1–4. Український історичний журнал. 2021. Число 2. С. 196. PDF
 • Железняк М., Іщенко О., Очеретянко С., Давиденко О. Академічні онлайн-енциклопедії: їхнє місце і роль у розвитку української електронної енциклопедистики. Українська електронна енциклопедистика в соціогуманітарному вимірі: монографія / Ред. І. Дзюба. 2021. С. 93-94. DOI: 10.37068/b/9789660296770 PDF
 • Хороб С. І. Видання, що розкриває багатовимірність НТШ. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2017-2018. № 4-3. С. 560-562. PDF
 • Матешук-Вацеба Л., Заячківська О. Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Том 3: Вес-Глин / ред. тому О. Купчинський, О. Савула, Н. Федорак. Наукове товариство ім. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Львів, 2016. – 620 с. Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. 2017. Т. 50(2). С. 124-125. PDF
 • Матешук-Вацеба Л. Енциклопедія "Наукове товариство імені Шевченка" / Відп. ред. Олег Купчинський. — Львів, 2012. — Том 1, А — Бібл. - 600 с.; Енциклопедія "Наукове товариство імені Шевченка" / Відп. ред. Олег Купчинський. — Львів, 2014. - Том 2, Бібл — Вес. - 616 с. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. 2015. Т. 43. C. 226-227. PDF

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я