БАБ’ЯК Августин | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БАБ’ЯК Августин

БАБ’ЯК Августин (* 17. 10. 1959, с. Харитани Ярославського пов. Жешувського воєв. (нині — Підкарпат. воєв., Польща) — священик, історик УГКЦ. Д. чл. НТШ Є (з 2004). Н. на Перемишльщині в селянській родині. Серед. освіту здобув у с. Хаританах 1966—74. 1974—77 навч. у професійно-тех. школі механіків у м. Ярославі, а 1977—80 — у технікумі механіків у Перемишлі, де здобув ступінь бакалавра.

1980—86 студіює у вищій духовній семінарії (Папський богослов. відділ) у Перемишлі й у Катол. ун-ті в Любліні. 1986 здобув ступінь маґістра богослов’я. 21. 06. 1986 отримав єрейські свячення. 1994—98 навч. у Катол. ун-ті в м. Ліоні (Франція), де 1999 захистив докт. дис. з пасторального богослов’я на тему „Le M?tropolite Andr? Cheptytskyi et les synodes de Lviv de 1940 `а 1944“. 2004—05 навч. на Постулаційному курсі при Конґрегації до справ святих (Рим, Італія).

1986—92 — катехит парафій лат. перемишльської дієцезії. 1992 переїхав у Францію. 1992—2002 проводив душпастирську місію для укр. гр.-католиків парафії м. Ліона. З 2002 за скеруванням глави УГКЦ кард. Л. Гузара призначений душпастирем для місійної праці у м. Тренто і Больцано (пров. Верх. Адідже, Італія). З 2006 — викладач пасторального богослов’я Сх. церков в Ін-ті реліг. наук у м. Больцано, промотор справедливости беатифікаційного процесу о. М. Борцаґа, катехита П. Хйожа і о. Е. Бернарді (2006—11), заст. гол. постулатора беатифікаційного процесу А. Шептицького та укр. мучеників ex urbe в Римі (з 2009).

Чл. пресвітерської Ради архиєпархії Ліона (1997—2002), з 2003 — чл. К-ту досліджень історії польсько-укр. взаємин Пд.-сх. наук. ін-ту (Перемишль). Осн. наук. зацікав.— історія УГКЦ, у т. ч. дослідн. діяльність митр. А. Шептицького. Автор праць італ. і франц. мовами на ці теми, багато з яких перевид. укр.: „Протоколи засідань львівських архіепархіальних соборів 1940—1944 рр.“ (2000), „Нові українські мученики ХХ століття“ (2002) та „Легітимність українського патріархату“ (2005); готується до друку „J. V. Rutskyj, m?tropolite ukrainien (1574—1637), son oeuvre et sa vie `а partir de ses lettres“.

Б. А.— організатор наук. конференцій під егідою Катол. ун-ту в Ліоні: „Quatri`еme centenaire du synode d’Union de Brest-Litovsk, 1596—1996“ до 400-ліття Берестейсько-Литовської унії (січ. 1996), „Andr? Cheptytskyi (1865—1944), M?tropolite ukrainien, novateur en oecum?nisme“ до 55­річчя від смерти митр. А. Шептицького (січ. 1999), „Visite de Jean-Paul II en Ukraine. Entre espoirs et incertitudes“ з нагоди візиту Папи Римського в Україну (січ. 2001). З 23. 06. 2000 — чл. НТШ Є. На пропозицію Історично-філософської секції НТШ 02. 06. 2004 Б. А. обрано д. чл. НТШ Є. 09. 09. 2000—02. 04. 2011 — чл. управи НТШ Є (27. 01. 2005 і 14. 03. 2009 переобраний 2000 виголосив доповідь на конференції „Християнство і Україна“, організованій НТШ Є та УВУ під патронатом владики М. Гринчишина (Мюнхен, 06—08. 12. 2000). 2007 під грифом НТШ Є вийшла друком кн. Б. А. „Des Ukrainiens aux Congr`еs de Velehrad (1907—1936)“ про участь українців у Велеградських конґресах.

Пр.: Andr? Cheptytskyj (1865—1944), M?tropolite ukrainien, novateur en oecum?nisme (actes du colloque du 19 janvier 1995 `a l’Universit? Catholique de Lyon). Львів, 1995; Quatri`еme сentenaire du synode d’Union de Brest-Litovsk, 1596—1996. Львів, 1996; Le M?tropolite Andr? Cheptytskyj et les synodes de Lviv de 1940 `а 1944, couronnement d’une oeuvre pastorale au service de Dieu et du peuple ukrainien. Lyon, 1999; Andre Cheptytskyj, artisan de l’unit? // Choisir, 2001, N 6, p. 22—26; Les nouveaux martyrs ukrainiens du XXe si`еcle (сonfesseurs et t?moins de la foi). Universitas Catholicae Ucrainorum. Rome, 2001; Un patriarcat interconfessionnel? La vision proph?tique d’Andr? Cheptytskyj // Choisir, 2001, N 10, p. 14—18; De la l?gitimit? d’un Patriarcat ukrainien. Lyon, 2004; Andr? Cheptytskyj, M?tropolite ukrainien (1900—1944) // Істина, 2006, т. LI, с. 125—45; Conf?rence internationale `а l’occasion du XVe anniversaire du retour des basiliens `а Vilnius // Bulletin Conna?tre l’Ukraine (Institut de la Recherche Scientifique du Sud-Est, Przemy?l), 2006, vol. XII, p. 343—49; Des Ukraniens aux Congr`еs de Velehrad (1907—1936). Lyon; Paris, 2007; Il synodo de Lviv/Leopoli (8—10 Marzo 1946) // Forum teologico Bressanone, 2007, vol. 3, p. 294—314; Слідами міжнародної наукової конференції на Литовській землі // Благовіст, 2007, т. XVII, № 1, с. 1—4; Centenaire des Congr`еs de Velehrad (1907—2007). Andr? Cheptytskyj instigateuret promoteur d’une action unioniste // O’odigos, 2008, vol. XXVII, N 1—3, p. 21—31; Centenaire des Congr`еs de Velehrad (1907—2007) // The Harp, 2009, vol. XX (part II), p. 235—60; Holodomor: fare memoria del genocidio per fame in Ucraina 1932—1933 // La Voce, 2009, vol. LIII, N 1, p. 18—20; Holodomor, il „genocidio per fame“ // Missioni, 2009, vol. 3, p. 35—37; Monachisme et oecum?nisme selon Andr? Cheptytskyj // Mikhtav, 2009, vol. 55, p. 6—21; Monachesimo ed ecumenismo secondo Andrea Szeptyckyj // Rivista di Teologia ecumenico-patristica Nicolaus, 2009, vol. XXXVI, N 1—2, p. 153—62; On part and role of Catholic Church in Velehrad congresses (1907—1936) // The Ethnology Notebooks, 2009, N 5—6 (89—90), p. 729—42; Le comuni persecuzioni e l’ecumenizmo // Studi cattolici, 2010, N 7—8, p. 510—15; Митрополит Йосиф Веліямин Рутський та його духовно-просвітницькі зусилля в ім’я церкви та українського народу // Господь і я, 2010, № 2 (10), с. 46—50; Il Metropolita A. Szeptyckyj, nel suo incarico di visitatore apostolico (1920—1923). Trento; Bolzano, 2012, 256 p.

Літ.: Polska-Ukraina, 1000 lat s?siedztwa: katolickie unie ko?cielne w Europie ?rodkowej i wschodniej / Red. S. Stе|pien?. Przemy?l, 1990, t. 4, s. 423; Ponfilly de R. Guide russe, ukrainien, bi?lorusse de France. Paris, 1994, p. 159; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто, 2001, ч. 92, с. 208—09; Львів; Н.-Й., 2003, ч. 94, с. 236; Кияк С. Ідентичність українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи. Івано-Франківськ, 2006, с. 218; Бурім Д., Кучерук О., Маврин О. Наукова та видавнича діяльність Наукового товариства ім. Шевченка в Європі. К., 2007, с. 40—41; Maner H.-Ch., Spannenberger N. Konfessionelle Identit?t und Nationsbildung (die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmittel- und S?dosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert). Stuttgart, 2007, S. 72; Жуковський А. [Рец. на:] Баб’як А. Участь українців у Велеградських конгресах (1907—1936). Париж, 2007, 202 с. // УІЖ, 2008, № 6, с. 223—25; Стех Я. З вірою і молитвою // Бористен (Дніпропетровськ), 2011, № 4, с. 22.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БАБ’ЯК Августин / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-168

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я