БАРАНЕЦЬКИЙ Володимир | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БАРАНЕЦЬКИЙ Володимир

БАРАНЕЦЬКИЙ Володимир (* 06. 01. 1920, с. Воля-Якубова Дрогобицького пов. Львів. воєв. (нині — с. Воля Дрогобицького р-ну Львів. обл.) — економіст, банкір, громадсько-культ. діяч. Д. чл. НТШ А (з 2003).

1937 закінчив г-зію у Дрогобичі. 1940—41 навч. в Академії закордонної торгівлі (згодом — Ін-т рад. торгівлі) у Львові, 1945—47 проживав у Мюнхені. 1947 еміґрував у США, де продовжив навчання у Дартмут-коледжі — Школі бізнес-менеджменту (м. Ганновер, шт. Нью-Гемпшир). 1951 у цій школі здобув диплом маґістра комерційних наук і кер. підприємством. Під час навчання активно займався громадсько-культ. діяльністю: 1937—44 — чл. Укр. студент. громади у Львові, чл. спортивних т-в, 1945—47 — голова Укр. студент. громади в Мюнхені, пізніше — в Нью-Йорку. 1951—85 працював в одному з найбільших банків США „Morgan Guaranty Trust Company“ (Нью-Йорк), спершу як „розпорядчий службовець“, а від 1962 як віце-президент, зав. зв’язками з банками Пд. і Пн. Америки, від 1970 — Зх. і Сх. Європи. Б. В.— співзасн. (1953), а згодом голова Укр. нар. дому в Нью-Йорку, чл. дирекції Укр. ін-ту Америки (заст. президента — 1982—90, президент — 1990—97), дир. Фундації Олекси Грищенка (від 1963), президент Кредитівки в Нью-Арку (1987—91), чл. дирекції, а згодом голова Координаційного к-ту допомоги Україні (1993—95), чл. ради директорів US-Ukraine Foundation у Вашингтоні (1992—2008), Всесвіт. координаційної ради в Києві (1992—95). Б. В.— чл. групи репрезентантів укр. орг-цій США на зустрічах із представниками амер. адміністрації у Білому Домі, в Держ. департаменті, конґресі та ін. урядових установах для захисту державостановлення та допомоги Україні. Чл. НТШ (з 1986).

Осн. зацікав.— фінансово-екон. процеси світ. розвитку економіки, банкова система, менеджмент та фінансові зв’язки США з країнами світу. Дбає про розвиток українства через підтримку громад. рухів, освіти, допомогових фондів, книгодрукування. Зі здобуттям Україною незалежности піклується про міжнар. авторитет держави. За акт. працю для розвитку НТШ та ін. укр. наук. інституцій у США та Україні 2003 Історично-філософічна секція НТШ А присвоїла Б. В. звання д. чл. Т-ва. Збереглося листування з головами крайових НТШ А — Я. Падохом і НТШ Є — А. Жуковським. Був фінансовим референтом К-ту гарвард. проекту видань укр. досекулярної творчости (1984—94), головою Фундації приятелів Енциклопедії України (з 1985). Б. В. сприяв вид. ЕУ в Сарселі до 11 т. (1995) і перевид. її в Україні (Львів: НТШ, 1993—2003, 2009 — дод. вид. 11 т.). Також матеріально підтримував вид. франц. мовою (Histoire de l’Ukraine des originis `a nos jours, 2005, 324 р.; Anthоlogie de la litt?rature ukrainienne du XIe au XXе si`еcle, 2004, 1202 p.; La famine-genocide de 1932—1933 en Ukraine, 2003, 82 p.; Taras Chevtchenko, ?tudes et traductions francaises, 2004, 142 p.) та ін. публікації визначних укр. істор. і культ. постатей. Від 1988 Б. В. підтримував фінансово вид. ЕУД у рамках проекту, спонсорованого спільно НТШ А та Фундацією приятелів ЕУ. За ред. проф. В. Маркуся 1995 з’явився том „Австралія—Азія—Африка“, 248 с., 2009 вийшла 1­ша кн. тому США, 433 с. Від 1998 сприяє появі нової ЕСУ в Києві. Тепер — голова Ради меценатів ЕСУ. 2011 завдяки фінансовій підтримці Фундації приятелів ЕУ й особисто Б. В. вийшов друком в НТШ України „Літопис польський, литовський, жмудський і всієї Руси“.

Літ.: Work is progressing on Ukrainian Encyclopedia Project // The Ukrainian Weekly, 1985, 21 July; [б. а.] Почалася праця над Енциклопедією української діяспори // Свобода, 1988, 23 листоп., ч. 223; Маркусь В. Енциклопедія української діяспори. Метрика українських поселень // Вісті із Сарселю, 1988, верес., ч. 31—32, с. 50—55; його ж. Енциклопедії української діяспори. Новий творчий етап // Вісник НТШ. Львів, 1998, ч. 19—20; його ж. Баранецький Володимир // ЕУД. Н.-Й.; Чикаго, 2009, т. І: США, кн. 1, с. 42—43; [б. а.] Активізуються реґіональні редакційні групи ЕУД // Там само, 1997, 30 груд.; Жуковський А. Чотирнадцятий етап діяльності НТШ Е і „Вісті із Сарселю“ // Нарис історії НТШ Е. Львів, 2000, с. 51, 87; Рукописна спадщина Ярослава Падоха. Перелік справ особового архіву. Львів; Н.-Й., 2000, с. 28; Романів О. Завершення великого видавничого проєкту НТШ // Вісник НТШ. Львів, 2001, ч. 26, с. 38; Дзюба І., Жуковський А., Железняк М. Книга, яка відкриє Україну // Свобода, 2002, 16 серп., ч. 15; Олтаржевська Л. Уся Україна в одній енциклопедії // Україна молода, 2002, 26 січ., ч. 17, с. 6; Савченко О. Помітна подія — 1­ший том Енциклопедії сучасної України // Свобода, 2002, 29 берез., ч. 13; Cadot M., Joukovsky A., Koptilov V., Kruba E., Popowycz I. Avant propos // Anthologie de la litt?rature ukrainienne du XIe au XXе si`еcle. Paris; Kyiv, 2004, p. XII; Панько С. Перший том ЕУД — успішний початок великої справи // Свобода, 2009, 29 трав., ч. 22.

Олег Купчинський

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Купчинський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БАРАНЕЦЬКИЙ Володимир / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-196

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я