БІБЛІОГРАФІЧНЕ БЮРО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІБЛІОГРАФІЧНЕ БЮРО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ

БІБЛІОГРАФІЧНЕ БЮРО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ — наук. орган, засн. при Бібліотеці НТШ та Бібліографічній комісії НТШ для складання укр. бібліографії і комплектування б-ки виданнями, що мають стосунок до укр. територій.

Уперше ініціатива створення Б. б. висловлена у „Відозві Бібліографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка“ від 21. 11. 1909. У ній зазначалося: „Наукове товариство ім. Шевченка приступає до нової дуже важної роботи, а саме — до провадження біжучої української бібліографії. В цій цілі зав’язано при Науковім товаристві спеціальну Бібліографічну комісію і спеціальне Бібліографічне бюро, котрі мають вести згадану бібліографію“. Рішення про створення та орг. оформлення бюро було ухвалене лише через півроку 12. 06. 1910, а 25. 09. розпочато практичні дії Б. б. НТШ.

Хоча Б. б. було самостійною установою у структурі НТШ, однак його діяльність була тісно координована з роботою та завданнями Бібліограф. комісії, а також б-ки Т-ва. Завданням Б. б. було складання щорічно, почавши від 1911, укр. бібліографії XX ст., а також комплектування б-ки новими вид. укр. мовою. Б. б. спеціально зверталося до авторів, видавців, редакторів і приват. осіб зі закликом надсилати до Б­ки НТШ по одному примірнику всіх типів укр. видань (книг, брошур, часописів, аркушівок) до найдрібніших друків, як напр., звіти, статути, цінники, програми, афіші. Реєстрації підлягали всі вид. укр. мовою, незалежно від місця їх виходу, політ. переконань авторів чи редакторів, а також правопису і друку. Автори „Відозви“ підкреслювали також велику вагу інозем. видань, які вміщували тексти укр. мовою. Інформація про праці, які надійшли, друк. у „Літературно-науковому вістнику“. В рубриці журн. „Нові українські книжки і брошури“ з квіт. 1911 по берез. 1912 постійно публікуються бібліограф. мат-ли за підписом „Подає Бібліографічне бюро НТШ“. Однак поточні списки було важко оперативно формувати, оскільки більша частина укр. видань надходила до Б-ки НТШ зі запізненням.

З 1911 Б. б., на пропозицію М. Грушевського, очолив В. Дорошенко. Завдяки його старанням розпочато акт. виконання поставлених перед бюро завдань. Протягом трьох років (з 1911) Б. б. намагалося збирати, копіювати і вести системат. облік українозн. публікацій як в Україні, так і за її межами. Однак у публікаціях відзначена тільки та л-ра, яка випущена головно 1911 (бл. 250 вид.).

Одночасно Б. б. працювало над проектом вид. „Української бібліоґрафії Австро-Угорщини, Росії та Америки“. Започаткування цієї серії публікацій прийнято на засіданні Бібліограф. комісії 06. 05. 1912, після обговорення підгот. В. Дорошенком мат-лів за 1911. Постановлено розпочати їх друк наприкін. 1912. На поч. 1913 Б. б. подало до друку 1-й т. „Української бібліоґрафії“ за 1911, було завершено роботу над 2-гим т. за 1912 й одночасно велася робота над складанням бібліографії за 1913. Однак із невідомих причин ці мат-ли не опубліковано.

1912, за завданням Бібліограф. комісії, Б. б. брало участь у виданні укр. част. бібліографії слов’янознавства, яку публ. „Известия Императорской Академии наук“ у Петербурзі. В. Дорошенко подавав українозн. л­ру за 1912, друк. переважно в Австро-Угорщині, Росії та Америці і присвячену історії, етнографії, географії, археології, історії права, л-рі та мист-ву України.

Б. б. не вдалося повною мірою реалізувати започ. проекти та досягти своєчас. і задовільно повного інформування читачів про укр. вид. рух. Давався у знаки брак матеріальних та орг. засобів, а тому багато нових укр. книжок і публікацій не надходило до Б-ки НТШ. Коштів для придбання л-ри було недостатньо, а видавці й автори, незважаючи на заклики Т­ва та Бібліограф. комісії НТШ, не завжди надсилали свої видання.

Після відмови М. Грушевського від головування в НТШ нове кер. ухвалило ліквідувати Б. б. В. Дорошенка переведено до Б-ки НТШ.

Діяльність Б. б. з ведення поточної бібліографії остаточно припинилася 1913. Зібрана В. Дорошенком картотека укр. книги за 1911—13 нині зберігається в особистому фонді бібліографа у від. рукоп. ЛННБ України. Вона об’єднує 90 справ і налічує 2377 бібліограф. записів. 1945 цей док-т використали учасники проекту „Бібліографія української книги 1798—1916 рр.“, що здійснювався під кер. Ю. Меженка силами академ. б­к Києва та Львова. З виходом у світ 7-го і 8-го т. „Репертуару української книги, 1798—1916“, в основу якого лягла картотека Ю. Меженка, мат-л, зібраний Б. б. у 1911—14, нарешті введено в широкий наук. обіг. Див. Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.

Арх. дж.: ЛННБ України, від. рукоп., ф. 238 (В. Дорошенко), спр. 35—124.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1910, ч. 44, с. 18—20; 1911, ч. 48, с. 18; 1912, ч. 51, с. 18; 1913, ч. 53, с. 59; 1914, ч. 58/59, с. 7—8; Нові українські книжки і брошури // ЛНВ, 1911, т. 54, кн. IV, с. 189—92; т. 55, кн. VII—VIII, с. 253—56; кн. IX, с. 444—46; т. 56, кн. X, с. 188—92; кн. ХI, с. 388—92; кн. XII, с. 618—20; 1912, т. 57, кн. II, с. 397—400; кн. III, с. 587—90; Гуменюк М. Бібліографічні товариства на Україні // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР, 1965, № 2, с. 44—49; Корнєйчик І. Історія української бібліографії. Х., 1971, 374 с.; Королевич Н. Бібліографічна діяльність В. В. Дорошенка (1879—1963): Біобібліографічний нарис. Вип. 3. Видатні діячі української книги. К., 1995, 36 с.; Ільницька Л. Україніка НТШ як джерело національної бібліографії // Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка: Книги і люди. Львів, 1996, с. 67—77; Репертуар української книги 1798—1916: Матеріали до бібліографії / Упоряд., підгот. до друку та прим. Л. Ільницької, О. Хміль. Львів, 2003—2004, т. 7—8; Піх О. Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові: ґенеза, діяльність, публікації // Історичні та культурологічні студії / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Відп. ред. Я. Ісаєвич. Львів, 2004, вип. 4, с. 105—22; Рибчинська Н. Бібліографічне бюро у Львові (1910—1914): принципи поточного реєстру української книги // Записки ЛНБ ім. В. Стефаника. Львів, 2006, вип. 14, с. 90—99.

Олег Піх, Наталія Рибчинська

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Піх, Наталія Рибчинська

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БІБЛІОГРАФІЧНЕ БЮРО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ / Олег Піх, Наталія Рибчинська // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-264

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я