АБЕЛЬ Нільс-Генрік | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АБЕЛЬ Нільс-Генрік

АБЕЛЬ Нільс-Генрік (Abel Niels Henrik) (* 05. 08. 1802, м. Фінней (Finn?y), Норвегія — † 06. 04. 1829, м. Фроланд (Froland), Норвегія) — норвез. математик. Н. у сім’ї протестант. пастора. Поч. освіту здобув удома. 1815—21 навч. у катедр. школі, а з 1821 — в ун-ті в Христианії (нині — Осло). 1822 отримав звання кандидата філософії (Canndidatus Philosophiae). Наук. дослідження стосувалися математики. Коштом держ. стипендії у 1825—27 відвідав Берлін, Париж та ін. наук. центри Європи. В Берліні познайомився з математиком А. Л. Крелле, видавцем „Journal f?r die reine und angewandte Mathematik“, у якому згодом надрук. більша частина праць А. Н.-Г. Після повернення в Норвегію 1828 обійняв тимчасову посаду доцента в ун­ті та Військ. академії.

Матем. талант А. Н.-Г. був зауважений ще у школі. 1822 написав працю, яка стосувалася розв’язань функціон. рівнянь, а 1824 довів, що заг. рівняння п’ятого степеня не має розв’язку. Ґрунтовніше доведення подане в праці „Beweis der Unm?glichkeit algebraische Gleichungen von h?heren Graden als dem vierten allgemein aufzul?sen“ (1826).

Наук. зацікав. А. Н.-Г. стосувалися різних матем. дисциплін. За своє коротке життя він зробив вагомий внесок у розвиток алгебри, теорії функцій та матем. аналізу. Довів, що алгебраїчні рівняння степеня вище четвертого не розв’язуються у радикалах, указав також на часткові типи рівнянь, які розв’язуються у радикалах, заклав основи теорії груп, вивчив інтеґрали від алгебраїчних функцій, а також тих, які не інтеґруються з допомогою елементар. функцій, створював (незалежно від К. Якобі) теорію еліптичних та гіпереліптичних функцій.

Осн. напрями праці А. Н.-Г.: розвинув теорію збіжности степеневих рядів; повністю дослідив збіжність біноміального ряду для комплексних змінних, а також властивості функцій, які зображаються степеневими рядами; заклав основи теорії інтеґральних рівнянь. Із його іменем у математиці пов’язано багато теорем і понять: абелеві групи, перетворення, інтеґрали, рівняння, многовиди, ознаки збіжности, метод підсумовування та ін. 1830 нагороджений (посмертно) премією Паризької АН разом із К. Якобі за створення теорії еліптичних функцій. 2002 АН Норвегії заснувала Міжнар. премію А. Н.-Г. за видатні наук. праці в галузі математики (6 млн. крон).

Перше зібрання праць за ред. Б. Гольмбое вид. 1839 в Христианії („Oeuvres compl`etes, avec des notes et developpements“). У Парижі 1841 за ред. Л. Силова та С. Лі вид. 2-томне зібр. „Oeuvres compl`etes de Niels Henrik Abel“. Теор. засади А. Н.-Г. використовували математики НТШ від 1890-х рр. Уперше укр. мовою огляди праць ученого опубл. Клим Глібовицький у „Збірнику Математично-природописно-лікарської секції НТШ“ — „Рівнанє пятого степеня“ (1897) і „Микола Генрих Абель і єго значінє в математиці...“ (1903).

Пр.: M?moire sur les ?quations alg?briques, ou l’on d’?montre l’impossibilit? de la r?solution de l’?quation g?n?rale du einquie`me degr?. Christiania, 1824, 6 p.; Untersuchung der Functionen zweier unabh?ngig ver?nderlicher Gr??en x und y, wie f (x, y), welche die Eigenschaft haben, da? f (zf (x, y) eine symmetrische Function von z, x and y ist // Journal f?r die reine und angewandte Mathematik, 1826, Bd. 1, S. 11; Beweis der Unm?glichkeit algebraische Gleichungen von h?heren Graden als dem vierten allgemein aufzul?sen // Там само, S. 65—84; Bemerkungen ?ber die Abhandlung S. 37 im ersten Hefte dieses Journals (weiter unten No. 161) (von Herrn Kossack ?ber diе Wirkung einer Kraft auf drei Puncte) // Там само, S. 117; Aufl?sung einer mechanischen Aufgabe // Там само, S. 153; Beweis eines Ausdrucks, von welchem die Binomial-Formel ein einzelner Fall ist // Там само, S. 159; ?ber die Integration der Differential-Formel , wenn R undr ganze Functionen sind // Там само, S. 185; Untersuchungen ?ber die Reihe // Там само, S. 311—99; ?ber einige bestimmte Integrale // Там само, 1827, Bd. 2, S. 22; Recherches sur les fonctions elliptiques // Там само, S. 101; ?ber die Functionen, welche Gleichung jx + jy = j?(xfy + yfx) gen?ngten // Там само, S. 386; Recherches sur les fonctions elliptiques // Там само, 1828, Bd. 3, S. 160—90; M?moire sur une classe particulie`re d’?quations r?solubles alg?briquement // Там само, 1829, Bd. 4, S. 131—56; Oeuvres comple`tes, avec des notes et developpements. Christiania, 1839, t. 1—2.

Літ.: Глібовицкий К. Рівнанє пятого степеня // ЗМПЛС НТШ. Львів, 1897, т. ІІ, с. 1—36; його ж. Микола Генрих Абель і єго значінє в математиці (З нагоди столітних роковин єго уродин) // Там само, 1903, т. IX, с. 1—88; Ore ?. Niels Henrik Abel, Mathematician Extraordinary. N. Y., 1957, 277 p.; Бородін О. І., Бугай А. С. Біографічний словник діячів у галузі математики. К., 1973, с. 5; Bell E. T. Genius and Poverty: Abel // The Lives and Achievements of the Great Mathematicians from Zeno to Poincar?. N. Y., 1986, сh. 17: Men of Mathematics, p. 307—26.

Христина Кучмінська, Ярослав Притула

Інформація про статтю

 Автор:

Христина Кучмінська, Ярослав Притула

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АБЕЛЬ Нільс-Генрік / Христина Кучмінська, Ярослав Притула // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-4

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я