БУЧАЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БУЧАЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ

БУЧАЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ (Городиське євангеліє) — пам’ятка старослов’ян. мови, переписана в Україні, на пн. Волині (в ХІІ — першій пол. ХІІІ ст.) кирилич. уставом на пергаменті, 160 арк. (поч. арк. не збереглися). Водночас Б. Є.— цінна пам’ятка книжк. мист-ва Київської Руси. У ХV ст. Євангеліє подароване Городиському монастиреві на Волині, згодом (до ХХ ст.) зберіг. у Бучацькому василіянському монастирі на Тернопільщині (звідси походить назва). Нині зберіг. у НМ у Львові .

Б. Є. з-поміж ін. дослідників вивчали д. чл. НТШ: І. Свєнціцький (Бучацьке Євангеліє (Палєоґрафічний опис), 1911) та О. Колесса (Південно-Волинське городище і городиські рукописні пам’ятки ХІІ—ХVІ в., 1923; Городиське Євангеліє ХІІ—ХІІІ в., 1925), розвідки яких актуальні і донині.

І. Свєнціцький здійснив детальний палеограф. опис пам’ятки (вказав на стан збереження рукоп., кількість стор., тип письма, розміри букв, оформлення рукоп., особливості графіки та правопису, пізніші записи (прим., на 19 стор. звороту прочитав півуставний запис кін. ХV ст., написаний нар. укр. мовою), виявив у пам’ятці сліди елементів серб. мови та сх.слов’ян. мов. риси, підкреслив укр. мов. риси. На підставі аналізу мов. особливостей І. СвєнціцьСторінка Бучацького Євангелія ХІІ—ХІІІ ст.кий відносив Б. Є. до такого кола пам’яток, як Галицьке євангеліє 1144, Добрилове євангеліє 1164, Полікарпове євангеліє 1307, Бесіди на Євангеліє Григорія Великого ХІІ в. та ін.

Хронологія і палеографія тексту, місце написання тексту, мов. та правопис. особливості — цим проблемам присвячені й розвідки О. Колесси. Спираючись на дослідження А. Петрушевича, І. Свєнціцького, А. Кримського, А. Соболевського, В. Яґича, О. Потебні, О. Шахматова, О. Огоновського, детально проаналізувавши мову пам’ятки, порівнявши її з ін. перекл. Євангелія, на основі мов. характеристик тексту О. Колесса вважав Б. Є. староукр. пам’яткою. Час постання пам’ятки, за О. Колессою, XII — перша пол. XIIІ ст., місце постання — Пд. Волинь, Городище. О. Колесса також опубл. зразки тексту пам’ятки.

Літ.: Свєнціцький І. Бучацьке Євангеліє (Палєоґрафічний опис) // Записки НТШ. Львів, 1911, т. CV, кн. V, с. 5—17; Колесса О. Південно-Волинське городище і городиські рукописні пам’ятки ХІІ—ХVІ в. Прага, 1923; його ж. Городиське Євангеліє ХІІ—ХІІІ в. // Ювілейний Науковий Збірник Українського Університету в Празі, присвячений першому Президентові Чехословацької Республіки проф., д-рови Т. Г. Масарикови для вшанування 75 роковин його народження. Прага, 1925, с. 406—32; Гринчишин Д. Мовознавчі розвідки І. Свєнціцького на сторінках „Записок Наукового товариства імені Шевченка“ // Мова, література і музеєзнавство у науковій спадщині І. Свєнціцького: Зб. наук. праць. Львів, 2004, с. 58—72.

Ярослава Мельник

Інформація про статтю

 Автор:

Ярослава Мельник

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БУЧАЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ / Ярослава Мельник // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-473

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я