ВАРШАВА | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАРШАВА

ВАРШАВА (Warszawa) — столиця Польщі. У місті функціонувало багато держ. установ, наук. інституцій і навч. закладів, т-в, редакцій часоп., у т. ч. (головно у міжвоєн. період) укр., білорус. і рос. орг-цій. До і після Першої світової війни НТШ контактувало з держ. установами В., чл. Т-ва входили до варшав. держ. та наук. структур, викладали у навч. закладах, водночас науковців В. обрано д. чл. НТШ. У В., особливо у міжвоєн. період, діяла укр. діаспора, у Варшав. ун-ті на стипендії НТШ навч. укр. молодь.

З кін. ХІХ ст. наук. інституції, навч. заклади, т-ва, б-ки, музеї, архіви та редакції В. систематично обмінювалися з НТШ своїми вид. У Бібліотеку НТШ у Львові постійно надходили (майже всі) польськомов., україномов., деякі російсько- та білоруськомов. книжки й часоп.:

Польськомов. вид.— Towarzystwo Naukowe Warszawskie: „Prace...“ (Wydz. I—III), „Prace Іnstytutu im. Nenckiego“, „Rocznik...“, „Rozprawy...“, „Sprawozdania z posiedze?“ (Wydz. I—III), „Wydawnictwa...“ (Wydz. I—III), „Wydawnictwo Gabinetu Filologicznego“, „Planta Polonica“, „Archiwum...“ також неперіод. вид.; Towarzystwo mi»o?nikw historіi: „Biblioteka historyczna“, „Przegl?d historyczny“; Uniwersytet Warszawski: „Wis?a“, „Biblioteka prac filologicznych“, „Wiadomo?ci matema- tyczne“, „Mono-grafie opracowane w Seminarium prawa karnego“, „Prace Seminarium...“ (різні дисципліни), „Rozprawу doktorskie“, „Rocznik prac naukowych zrzeszenia asystent?w“ (Wydz. weterynaryjny), „Wydawnictwo Seminarium...“ (різні дисципліни), також неперіод. вид. Серед вид., які систематично надходили до НТШ з В., такі: Biblioteka Narodowa: „Urz?dowy wykaz druk?w“, „Urz?dowy wykaz czasopism“, „Wykaz druk?w polskich lub Polski dotycz?cych, wydanych za granic?“, окр. вид.; Biblioteka Publiczna Warszawy: „Bibliotekarz“, „Biuletyn“, „Wydawnictwa...“, „Sprawozdania...“; Biblioteka Wy?szej Szko»y Handlowej: „Biblioteka...“, „Roczniki...“, окр. вид.; Instytut Bada? Spraw Narodowo?­ciowych: „Sprawy Narodowo?ciowe“, окр. вид.; Instytut Nauk Antropologicznych i Etnologicznych: „Prace antropologiczne“, „Prace etnologiczne“, „Archiwum nauk antropologicznych“; Instytut J. Pi»sudskiego: „Niepodleg?o??“; Pa?stwowe grono konserwatorw zabytkw przedhistorycznych, Pa?stwowe Muzeum Archeologiczne: „Swiatowid“, „Wiadomo?ci archeologiczne“; Pa?­stwowe Muzeum Zoologiczne, Muzeum Archeologiczne im. Er. Majewskiego: „Acta Ornitologica“, „Annales?“, „Biuletyn Stacji badania w?dr?wek ptak?w“, „Fragmenta Fau?istica“; Pa?stwowy Instytut Geologiczny: „Bibliografia geologiczna Polski“, „Posiedzenia naukowe...“, „Sprawozdania...“, „Biuletyn“; Polskie Towarzystwo Geograficzne: „Przegl?d Geograficzny“; Wydawnictwo Archiww Pa?stwowych: „Archeon“, окр. вид.; G»wny Urz?d Statystyczny: „Handel zagraniczny“, „Kwartalnik Statystyczny“, „Ma?y Rocznik Statystyczny“, „Statystyka cen“, „Statystyka Polski“, „Statystyka pracy“, „Wiadomo?ci statystyczne“; Zak»ad Architektury polskiej i historji sztuki Politechniki Warszawskiej: „Biblioteka Zak?adu Architektury polskiej...“, „Biuletyn historji sztuki i kultury“, „Bіuletyn naukowy“, „Bulletin scientifique“, „Studia do dziej?w sztuki w Polsce“, „Wydawnictwa popularno-naukowe“; FedJration de SociJtJs Historiques de l’Europe Orientale: „Bulletin d’information dessciences historiques en Europe Orientale“; Liga ochrony przyrody w Polsce: „Wiadomo?ci“; Ministerstwo Komunikacjі. Wydz. turystуki: „Turysta w Polsce“; „Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego“. Окр. вид. в Б-ку НТШ також надсилали такі інституції, як Biblioteka Muzeum Ordynacji Krasi?skich; Misja Wschodnia oo. Jezuitw w Polsce; Polskie Towarzystwo Anatomiczno-Zoologiczne; Instytut Wschodni.

Низка часоп. надходила до Т-ва у Львові безпосередньо з редакцій період. вид. У різні роки свої вид. до Б-ки НТШ надсилали редакції: „Nasza Przysz»o?c“, „Wschd-Orient“, „Polityka Narodw“, „Prace Filologiczne“, „Przegl?d Filozoficzne“, „G»os S?downictwa“.

Б-ка НТШ отримувала також часоп. „Biuletyn Polsko-Ukrai?ski“, „Bulletin Polonais“, „Dziennik urz?dowy Ministerstwa Wyzna? i O?wi?cenia Publicznego“, „Ks??ka“, „La Concorde“, „Przewodnik Bibliograficzny“, „Przewodnik Gospodarski“, „Przymierze“, „Rosja Sowiecka“, „Rz?d i Wojsko“, „Samorz?d“, „Wiadomo?ci Literackie“, „Uranja“ та ін.

Україномов. вид. Наук.: Український науковий інститут: „Праці...“, науково-популярні, переважно період. вид. т-в та орг-цій: „Бібліотека Рідної школи“, „Визволення України“, „Дитина“, „Духовна бесіда“, „За державність“, „За свободу“, „Ми“, „На чужині“, „Наш світ“, „Наша культура“, „Православний селянин“, „Промислово-торговельний вістник“, „Радіофонічний бюлетень“, „Рідна мова“, „Свобода“, „Син України“, „Страдниця українська“, „Студентський вістник“, „Трибуна України“, „Українська рілля“, „Українська справа“, „Українська трибуна“, „Українське книгознавство“ (після 1922 виходило в Подебрадах), „Церковні казання“ та ін.

Російськомов. вид., серед яких ті, що виходили рос. мовою на території Білоруси. Наук.: Братство православных богословов в Польше: „В±стник...“, „Библиотека...“; Варшавский университет: „Варшавские университетские изв±стия“; Общество истории, филологии и права при университете: „Записки...“; Редакция Русского филологического в±стника: „Русский филологический в±стник...“; Синод Православной церкви в Польше. Період. вид. т-в і орг-цій: „Варшавские оклики“, „Варшавский голос“, „Варшавское слово“, „Варшавское эхо“, „Воскресное чтение“, „В оград± церковной“, „Голос казачества“, „Горцы Кавказа“, „Новое Варшавское слово“, „С±верный Кавказ“, „Слово“ та ін.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1900, ч. 3, с. 12; ч. 5, с. 37; 1902, ч. 9, с. 34; 1903, ч. 13, с. 47; 1904, ч. 17, с. 39; 1906, ч. 25, с. 36; 1907, ч. 29, с. 38; 1908, ч. 33, с. 41; 1909, ч. 37, с. 45; 1910, ч. 41, с. 54; 1911, ч. 45, с. 47; 1912, ч. 49, с. 53; 1913, ч. 53, с. 45; 1914, ч. 57, с. 44; 1918, ч. 60—62, с. 157; 1920, ч. 63—64, с. 85—86; 1922, ч. 65—66, с. 82, 84; 1926, ч. 67—68, с. 156; 1929, ч. 69—70, с. 30; 1935, ч. 72, с. 39, 46, 63—64; 1937, ч. 73, с. 88; 1939, ч. 74, с. 73—74, 76—77; Гнатюк В. Наукове товариство імени Шевченка у Львові. 2-ге вид. Мюнхен; Париж, 1984, с. 173—74.

Олег Купчинський

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Купчинський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВАРШАВА / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-504

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я