ВАЩИШИН Іван-Матвій - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАЩИШИН Іван-Матвій

 Опубліковано: 2015

ВАЩИШИН Іван-Матвій (Івась) (* 23. 07. 1913, с. Куличків Сокальського пов., Галичина (нині — Сокальського р-ну Львів. обл.) — † 19. 02. 1999, м. Аделаїда, Австралія) — педагог, освітянин, журналіст. Голова НТШ в Австралії (1977—81).

1932 здобув серед. освіту у Сокальській г-зії. 1940 закінчив Львів. ун-т (спеціалізація „Педагогіка“). 1941 став „допомоговим референтом“ Укр. нац. к­ту у Львові. Працював референтом сусп. опіки УЧХ (допомагав укр. полоненим у нім. таборах за часів Генерального губернаторства).

1945 виїхав у Німеччину, де 1946—49 був учителем у табірних укр. г-зіях у м. Бамберзі та Дінкельсбюлі. Навч. на філос. ф-ті (ф-т україністики) Українського вільного університету в Мюнхені. 22. 02. 1947 захистив докторат на тему „Освіта і виховання в Княжій Україні“ (наук. кер.— Д. Дорошенко). 28. 05. 1949 еміґрував в Австралію, де до 1954 проживав у шт. Тасманія. Згодом переїхав до м. Аделаїди, де 1960—79 учителював у держ. серед. школах та в укр. школі. Автор статей і рец. в укр. газ., листів у місцевій австрал. пресі (ще під кер. І. Крип’якевича досліджував проблеми шкільної освіти в Україні княжих часів).

1927—49 був чл. ОУН (спочатку чл. її юнацького підрозділу). 1969—72 — чл. держ. екзаменаційної комісії з укр. мови на атестат зрілости у Пд. Австралії, заст. голови Союзу укр. орг-цій Австралії, з 1954 — багаторічний чл. усіх управ Укр. громади Пд. Австралії, а протягом 1990—91 — голова управи. Раніше — голова Т­ва приятелів творчости М. Зерова в Австралії (21. 08. 1960—84), голова Укр. клубу старших громадян Пд. Австралії (з 1984), голова К-ту (у шт. Пд. Австралія) з відзначення 1000-ліття християнства в Україні (1987—89).

З поч. 1960-х рр.— чл. НТШ в Австралії. 1965 виступав у Т-ві з доповіддю „Світоглядові течії Західної Европи в 2-й половині 19-го століття і творчість Івана Франка“ на засіданні осередку НТШ в м. Аделаїді. 02. 04. 1983 — у м. Лідкомбі (шт. Новий Пд. Вельс) із доповіддю „Український народний дім в Аделаїді“ на 1-й конференції „Історія українського поселення в Австралії“ під егідою НТШ.

Від 01. 01. 1968 до поч. 1970­х рр.— голова Аделаїдського осередку НТШ в Австралії. Від січ. 1968 до квіт. 1970 — третій заст. голови НТШ в Австралії, а також чл. Контрольної комісії Т­ва. З квіт. 1977 по 01. 02. 1981 — голова НТШ в Австралії.

Пр.: УГПА — найстарша Українська Громада в Австралії // Українці в Австралії. Мельборн, 1966, [т. І] с. 400—13; Українська щоденна школа в Австралії. Хроніка // Церква і життя (Мельбурн), 1968, ч. 17, с. 8; Український народний дім в Аделаїді у світлі документів // Історія українського поселення в Австралії. Сідней, 1990, с. 40—54; Українська громада Південної Австралії // Українці в Австралії / За ред. М. Павлишина. Мельборн, 1998, т. ІІ, с. 454—80; Український клюб старших громадян Південної Австралії // Там само, с. 481—83.

Літ.: Українці в Австралії. Мельборн, 1966, [т. І] („Б-ка українознавства НТШ“, ч. 15), с. 359, 363; Хроніка НТШ. Торонто; Н.-Й.; Сидней; Париж, 1966, ч. 80, с. 46; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 152, 158; Радіон С. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Австралії. 1950—1975. Мельборн, 1976, с. 97; Шумський С. Діяльність українського клюбу старших громадян в Аделайді // Свобода (Джерсі Ситі; Н.-Й.), 1991, 11 черв., рік XCVIII, ч. 109, с. 3; Кіналь М. Докторові Івану Ващишину сповнилося вісімдесят років // Церква і життя (Мельбурн), 1993, 22 серп., с. 3; Микитович Р. Наукове Товариство ім. Шевченка в Австралії // Українці в Австралії / За ред. М. Павлишина. Мельборн, 1998, т. ІІ, с. 631, 644; Сокальська гімназія. Пропам’ятна книга / Редкол.: Й. Канюк, М. Кульчицький, В. Медицька та ін. Львів; Сокаль, 2001, с. 191, 198, 204, 425; Universitas Libera Ucrainensis: 1921—2011 / Упоряд. М. Шафовал, У. Пацке, Р. Яремко. Мюнхен, 2011, с. 360.

Олег Купчинський

Покликання на статтю (IEEE)
Олег Купчинський . "ВАЩИШИН Іван-Матвій", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=529 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я