БАЙ (БЕЙ) Жозеф де | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БАЙ (БЕЙ) Жозеф де

БАЙ (БЕЙ) Жозеф де (baron Berthelot de, Baye Joseph-Amour-Auguste-Louis) (*?31. 01. 1853, м. Париж, Франція — † 03. 06. 1931, там само) — франц. археолог, етнограф, мандрівник. Гімназистом зацікавився археологією і 1870 відкрив у Шампані (Франція) бл. 100 ґротів неолітичної ери, палеолітичні стоянки і могильники. 1876 закінчив Сорбоннський ун­т (Париж). Досліджував походження стародавніх виробів мист-ва часів занепаду Рим. імперії.

1892 був офіційним представником мін­ва освіти Франції на Міжнар. конґресі антропології та доістор. археології у Москві, а 1895 започаткував багаторічний цикл експедицій у різні реґіони Росії (1898—99) та України. 1896 виступав із лекціями про м. Київ у м. Парижі, Реймсі (Франція), 1898 відкрив палеолітичну стоянку побл. станиці „Ільська“ на Кубані, вивч. культуру гот. поселень у Криму. 1901 на виставці в Музеї Ґіме у Парижі Б. Ж. демонстрував предмети, привезені з Рос. імперії: експонати з колекції В. Хвойки та із власних розкопок, дукачі, дві старовинні жін. вишиванки. Досліджував фібули VII ст. в Україні (1908).

Осн. наук. зацікав. Б. Ж.— археологія та етнографія, історія Сибіру, Киргизії, Кавказу, Кубані і Криму. Цікавився життям і побутом укр. народу. Автор низки публікацій франц. мовою про результати власних археол. експедицій (розвідки з археології України до нашої ери, подорож у с. Гавронці біля Полтави, поховання X століття біля Києва про знахідку прикрас скандинавського походження періоду вікінгів та візант. монет із першої пол. Х ст. та ін.).

Чл. Моск. археол. т-ва (06. 03. 1890), чл.-кор. Рос. т-ва любителів давнього письменства (13. 11. 1898). 1875—1915 — чл. К-ту з істор. та наук. експедицій (Франція), чл. (згодом — президент) Франц. нац. т-ва антикварів.

Твори Б. Ж. досліджували і рецензували в НТШ І. Борщак, Ф. Вовк, М. Грушевський, О. Оглоблин, Д. Яворницький. Зокрема М. Грушевський у своїх рец. оцінював праці Б. Ж. як „мало серйозні“: „...від десяти літ [Б. Ж.] опублікував про наш край і його старовину щось чи не з десять „праць“, а сього разу, бувши в Парижі [...] трапив я на українську виставу, зладжену тим самим „невтомним“ ученим і приміщену в павільйоні Mus?e Guimet“; „Барон де Бай, познайомившись з укр. колєкциями московського історичного музея, оглянувши колєкциї київські й ґр. Бобрінского, і взагалі познайомившись з українською археольоґією на ґрунті під проводом проф. Антоновича і ґр. Бобрінского, подав на сторонах сеї часописи [L’Anthropologie] реферати про камяний вік і про металічну культуру на Україні“.

Пр.: L’importance des Temps N?olithiques affirm?e par les travaux pratiqu?s `а l’int?rieur du sol et sur surface dans quelques stations de la Champagne avoisinant le Petit-Morin. Arcis-sur-Aube, 1885; Les Francs Saliens et les Francs Ripuaires. Angers, 1888; Rapport sur le Congr`еs international d’anthropologie et d’arch?ologie pr?historique de Moscou en 1892. Paris, 1893; ?tudes sur l’arch?ologie de l’Ukraine ant?rieure ? notre `еre. Paris, 1895; Kiev: La m`еre des villes russes. Paris, 1896; Les tombes de Mouranka. Leiden, 1896; S?pulture du X si`еcle ? Kiev. Paris, 1896; Fouilles de kourganes au Kouban (Caucase). Paris, 1900; En Nouvelle (Petite) Russie, souvenirs d’une mission. Paris, 1900, 1903; A travers quelques villes historiques de la Russie. Paris, 1901; Une visite ? Gavrontzy pr`еs Poltava (1902). Paris, 1903; Une page de critique litt?raire sur l’Ukraine. Paris, 1904; Les tombeaux des Goths en Crim?e. Nogent-le-Rotrou, 1908; La Prussification de L’Allemagne, son histoire, son bu?t, ses r?sultats (Пруссификація Германіи, ея исторія, ц±ли и сл±дствія). М., 1915; Trois amis: Joukovski, Pierre Wiazemsky, Pouchkine. Paris, 1917; Les icones russes. Paris, 1925; Marion de Lorme et ses parents. Paris, 1928.

Літ.: В[овк] Ф. [Рец. на:] Souvenir du Congr`еs international d’Anthropologie de Moscou; La bijouterie des goths en Russie. P[aris], 1892; Baron de Baye. Rapport sur le Congr`еs international d’Anthropologie de Moscou. P[aris], 1893; Rapport sur les d?couvertes foites par M. Savenkov dans la Siberie orientale. P[aris], 1894 // КС, 1894, т. XLVII, с. 503—04; його ж. Выставка барона де Бая в Mus?e Guimet в Париж± // Там само, 1901, т. LXXIV, с. 74—76; Грушевський М. [Рец. на:] S?pulture du X si`еcle ? Kiev, par le baron de Baye. Paris, 1896, 16 p. + tabl. (Відбиток: M?moires de la Soci?t? nationale des Antiquaires de France, vol. LV) // Записки НТШ. Львів, 1896, т. XIV, кн. VI, с. 2; Н. М. [Грушевський М. Рец. на:] Baron de Baye. Kiev. La m`еre des villes russes. Vingt-quatre gravures hors texte. Paris, 1896 // КС, 1897, т. LVI, с. 49—51; його ж. Общество любителей древней письменности // Историческій в±стник. СПб., 1899, т. LXXV, с. 354; його ж. [Рец. на:] Baye, baron de. ?tudes sur l’arch?ologie de l’Ukraine ant?rieure а` notre `еre. Paris, 1895, 36 p. // Записки НТШ. Львів, 1899, т. XXVII, кн. І, с. 3—4; його ж. [Рец. на:] En Nouvelle Russie, souvenirs d’une mission par le baron de Baye. Paris, 1900, 32 p.; Une visite ? Gavrontzy pr`еs Poltava (1902) par le baron de Baye. Paris, 1903, 16 p. (Відбиток: Revue de g?ographie) // Там само, 1903, т. LIV, кн. IV, с. 61—62; Яворницький Д. Каталог Екатеринославского областного музея им. А. Н. Поля: археология и этнография. Екатеринослав, 1910, с. 307—08; Императорское Московское археологическое общество в первое 50-летие его существования, 1864—1914. М., 1915, т. ІІ, с. 23—24; Larousse du XX siе@cle. Paris, 1928, t. I, p. 609; Оглоблин О. З невиданих листів В. Горленка до М. Стороженка (1893—1905) // Україна. Париж, 1952, ч. 8, с. 671; Борщак І. З моєї книгозбірні // Наук. збірник УВАН. Н.-Й., 1953, т. ІІ, с. 170—71.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БАЙ (БЕЙ) Жозеф де / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-175

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я