АВДИКОВИЧ Орест | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АВДИКОВИЧ Орест

АВДИКОВИЧ Орест (псевд.: Данило, Троян) (* 16. 02. 1876 (за ін. даними — 1877), с. Сороки, нині Бучацького р-ну Терноп. обл.— † 28. 10. 1918, м. Перемишль (за ін. даними — 30. 10. 1918, м. Відень) — письменник, літературознавець, педагог. Чл. НТШ (з 1910). Навч. в Академічній гімназії у Львові, пізніше — у Гірничій академії у м. Леобені (Австрія, 1898—99). 1901 закінчив філос. ф­т Львів. ун-ту. Учителював у польс. г­зії, згодом — в укр. Перемишльській чол. г­зії, спочатку як помічник (суплент) учителя (1903—07), а з 1908 — учитель, з 1910 — проф. Викладав укр., нім., лат. та грец. мови, укр. л­ру. З 1908 — голова Перемишльської філії Т­ва наук. викладів ім. П. Могили, акт. діяч „Просвіти“. Співпрацював із вид-вом „Літературно-художньої бібліотеки“, редакцією газ. „Руслан“, Українсько-рус. вид. спілкою („Моя популярність“ та иньші оповіданя. Львів, 1905, серія І, № 91), „Літературно-науковим вістником“. Автор низки зб. творів малих форм, літературно-крит. статей, присвячених укр. письменству. Осн. наук. зацікав. А. О.— літературознавство та педагогіка. У педагогіці застосовує власну методику викладання укр. і класич. мов.

Серед зацікав. А. О.— белетристика і літературозн. критика. Репрезентував жанр оповідання. Підгот. і вид. зб. оповідань „Поезия і проза“ (158 с.), „Нарис одної доби“ (37 с.) (обидві: Львів, 1899), „Нетлі“ (152 с.), „Метелики“ (143 с.) (обидві: Львів, 1900), „Демон руїни“ (63 с.) (Львів, 1901). У більшій частині творів реалістично змалював життя укр. сільс. інтеліґенції. Твори глибокопсихол., деяким властиві елементи містики. Зб. виходили окремо в укр. вид­вах, деякі оповідання — на стор. період. вид.

У найкращих реаліст. творах наближається до „нової школи“ в укр. л-рі поч. ХХ ст. Як письменник, зростав в умовах заг. літературно-культ. поступу України кін. ХІХ — поч. XX ст. Значний вплив на розвиток О. А. мав І. Франко, який „патронував молодим талантам, збирав щосуботи в кімнатах „Вістника“ авторів. Являлися між ними, пам’ятаю, Орест Авдикович, [Петро] Карманський, [Василь] Пачовський, Михайло Яцків, Денис Лукіянович, [Антін] Крушельницький і інші. Ціллю була дружня критика, і ми читали свої вірші, поки вони з’являться в друку“ ( К. Гриневичева). Після виходу 1899 першої зб. оповідань „Поезия і проза“ І. Франко підкреслював „неабиякі здібності“ молодих укр. письменників, у т. ч. А. О., зауважуючи критично в оглядах л-ри та в листі до М. Грушевського, що в них, „крім добрих речей, трапляються праці, ще зовсім не зрілі; їхнє літературне обличчя ще не розвинулося так, щоб можна було про них скласти остаточну думку“.

А. О. на пропозицію Філологічної секції став чл. НТШ (з 1910), постійно контактував зі співробіт. секції та ін. Збереглося листування зі К. Студинським, І. Кревецьким, І. Крип’якевичем; про нього згадують у листах ін. кореспонденти. А. О.— учасник різних засідань і зборів НТШ. 26 (13). 12. 1913 репрезентував голос Ю. Сіцинського на Надзвич. заг. зборах НТШ. У „Записках НТШ“ рецензували його літературозн. праці І. Кревецький (1908), М. Возняк (1911).

Тв.: Нарис одної доби. Львів, 1899, 37 с.; Поезия і проза. Львів, 1899, 158 с.; Метелики. Львів, 1900, 143 с.; Нетлі. Львів, 1900, 152 с.; Така ... дурна справа // ЛНВ, 1900, т. Х, с. 205—09; Демон руїни. Львів, 1901, 63 с.; „Моя популярність“ та иньші оповіданя. Львів, 1905, 173 с.; Критичний розбір щоважнійших оповідань Ол. Кониського // Звіт дирекциї ц.-к. ґімназиї з руским язиком викладовим в Перемишли за рік шкільний 1907/1908. Перемишль, 1908, с. [3]—25; Огляд літературної діяльности Олександра Кониського // V. Звіт дирекциї ліцея Руского Інститута для дівчат в Перемишли... за рік шкільний 1907/1908. Перемишль, 1908, с. [3]—24; Форма писань Маркіяна Шашкевича // Звіт дирекциї ц.­к. ґімназиї з руским викладовим язиком в Перемишли за рік шкільний 1910/1911. Перемишль, 1911, с. [3]—22; Ой у рідному краю та на Дикому полі. Перемишль, 1918; На згарищах // Нові шляхи, 1929, кн. 4, с. 381—82; З балу, На аудієнції, Останні скарби, Відлюдок, По дорозі, Така ... дурна справа // Образки з життя: Оповідання, новели, нариси. Львів, 1989, с. 286—319.

Арх. дж.: ІЛ НАН України, від. рукопис. фондів і текстології, ф. 3, № 4462; ф. 59, № 389—95, 2656; ф. 64, № 1—9; ф. 100, № 1036, 2972; ЛННБ України, від. рукоп., ф. 29 (М. Возняк), оп. 1, спр. 91, арк. 1; ф. 34 (В. Гнатюк), оп. 1, спр. 7, арк. 1—4; ф. 167 (І. Левицький), оп. 2, спр. 5, арк. 1—9; ф. 238 (В. Дорошенко), оп. 1, спр. 156, арк. 1—32; ф. 315 (І. Крип’якевич), спр. 310, с. 5—6; ЦДІА України у Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 800, арк. 73—75; ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 2275, арк. 49, 157, 311, 362; оп. 1, спр. 16—18; оп. 1, спр. 229, арк. 3—4; ф. 391, оп. 1, спр. 93 .

Літ.: Франко І. [Укр. л-ра за 1899] // Slovansk? p?ehled, 1900, № 10, с. 480 (Передр.: Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. К., 1982, т. 33, с. 16); [Лист І. Франка до М. Грушевського від лип. 1899] // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. К., 1986, т. 50, с. 136; Єфремов С. В. В поисках новой красоты. Заметки читателя. К., 1902, с. 101, 103; його ж. Літературно-критичні статті. К., 1993, с. 55, 112 (серія „Укр. літ. думка“); [Гнатюк В. Рец. на кн. „Моя популярність“ та иньші оповіданя] // ЛНВ, 1905, т. 32, с. 165; Луцький О. Літературні новини в 1905 році // Світ (Львів), 1906, ч. 2, с. 25; Кревецький І. [Рец. на:] Авдикович Ор. Критичний розбір що важнійших оповідань Ол. Кониського // [Звіт дирекциї ц.-к. ІІ. ґімназиї в Перемишли] за р. 1907/8; Авдикович Ор. Огляд літературної діяльности Олександра Кониського // Звіт дирекциї ліцея Руского Інститута для дівчат в Перемишли за р. 1907/8 // Записки НТШ. Львів, 1908, т. LXXXVI, кн. VI, с. 242—44; Возняк М. [Рец. на:] Авдикович Ор. Форма писань Маркіяна Шашкевича // Звіт дирекциї ц.-к. ґімназиї з руским викладовим язиком в Перемишли за рік шкільний 1910/11. Перемишль, 1911, с. 3—22 // Там само, 1911, т. CVI, кн. VI, с. 217; Хроніка НТШ. Львів, 1913, ч. 53, с. 21; 1914, ч. 57, с. 22; Перфецький Є. Орест Авдикович // Наше минуле (К.), 1918, № 3, с. 110—11; Крушельницький А. Посмертні оповідання Ореста Авдиковича // Нові шляхи (Львів), 1929, кн. 4, с. 381—82; Двадцятьп’ятьліття Товариства „Учительська громада“. Ювілейний науковий збірник. Львів, 1935, с. 67—68, 115; Коковський Ф. Початки літературної діяльности Ореста Авдиковича // Назустріч, 1937, ч. 18, с. 3; ч. 19, с. 4; Леся Українка. Документи і матеріали 1871—1970 / Упоряд. І. Л. Бутич, Я. Р. Дашкевич, І. М. Калинець, О. А. Купчинський, А. Г. Сісецький, В. С. Скорина. К., 1971, с. 158; Кирчів Р. Орест Авдикович // Український календар 1973. Варшава, 1973, с. 158—62; Нахлік Є. „Вразлива душа, упокоєна поетичним жалем“ // Україна, 1989, № 49, с. 8—10; його ж. Авдикович Орест Львович // Українська біографістика. Biographistiсa Ukrainica. Зб. наук. праць. К., 1996, вип. І, с. 61—63; його ж. Орест Авдикович — письменник, літературознавець, педагог. Львів, 2001, 92 с.; Кузнецов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ — початку ХХ ст. К., 1995, с. 249, 256—58, 266, 272; Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі: 1895—1995 / Упоряд. І. Гнаткевич; ред. кол.: І. Гнаткевич, І. Дзядик-Сухорська, У. Єдлінська та ін. Дрогобич, 1995, с. 68; Гриневичева К. Зустрічі з поетом // Спогади про Івана Франка / Упоряд., вст. ст. і прим. М. Гнатюка. Львів, 1997, с. 151; Архів Івана Крип’якевича. Інвентарний опис. К.; Львів, 2005, с. 158; Листування Михайла Грушевського / Ред.: Л. Винар, П. Сохань, І. Гирич; упоряд. С. Панькова, В. Пришляк. К.; Н.-Й.; Париж; Львів; Торонто, 2008, с. 475.

Олег Купчинський, Мирослав Мороз

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Купчинський, Мирослав Мороз

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АВДИКОВИЧ Орест / Олег Купчинський, Мирослав Мороз // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-11

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я