БІБЛІОТЕКА ТА АРХІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ЄВРОПИ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІБЛІОТЕКА ТА АРХІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ЄВРОПИ

БІБЛІОТЕКА ТА АРХІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ЄВРОПИ (МЮНХЕН, САРСЕЛЬ) — один із підрозділів крайового НТШ Європи. Б. та А. засн. 1947 разом із відновленням Т-ва в Європі. У Cтатуті НТШ Є, ухваленому Загальними зборами Т-ва 09. 04. 1949 у Мюнхені, „утримання власної бібліотеки...“ віднесено до обов’язкових (§ 3, 5), у Статуті 23. 03. 1952 зазначено, що НТШ Є „закладає власну книгозбірню“ (§ 3, д).

Формування Б. та А. як окр. структур. підрозділу Т-ва почалося 1947, 1948—49 — значною мірою заходами В. Дорошенка та З. Кузелі. Основою книжк. фонду Б. стала перевезена з м. Кракова (разом із великою колекцією період. вид.) б-ка „Українського видавництва“. Згодом Б. та А. стали помітно поповнюватися закупленими книжками, дарами від людей та надходженнями від новостворюваних вид-в, зокрема вид-в період. вид., а також із допомогою книгообміну. Комплектування б-ки відбувалося переважно з книжок українознавчої тематики, які раніше були вид. на укр. землях, також вид. УРСР і СРСР.

Архів нагромаджувався завдяки актам і док-там, які почала продукувати адміністрація НТШ, листування укр. і нім. установ, а також док. мат-лів, що передавали приват. ос. У Німеччині Б. та А. містились у непридатних для книжк. фондів приміщеннях (якийсь час зберігалися у таборі Ді-Пі „Орлик“ у м-ку Берхтесґадені).

Із придбанням 1951 будинку для НТШ Є в Сарселі (Франція) Б. та А. перевезено у нове, обладнане під книжки приміщення. Тоді ж перевезено із Мюнхена архів (деяку кількість книжок із Європи відправили у США для новоорганізованого відділу НТШ).

Наприкін. 1954 Б. НТШ Є в Сарселі налічувала 5 886 наз. вид. Кількість книжок протягом 1952—55 збільшилася на 703 т. Відділ періодики налічував бл. 250 журн. і газ. укр. мовою та 94 ін. мовами. Обсяг книжок щорічно помітно зростав: 1959 становив бл. 8 тис., 1961 — 13 тис. На 1966 Б. містила 13 481 наз. вид.; 1971 — 15 586. Тоді Б. отримала у власність збірку кн. і часоп. від Олени і Теодора Марущаків із Детройта (бл. 1 тис. од., більшу част. із яких видано в еміґрації). Перед 1974 Б. налічувала 16 017 од. вид. У той час вона отримала збірку вид. Романа Зубенка — книжки переважно з екон. сфери знань; 1981 — 350 кн. від Павла Шумовського. 1987 Б. налічує вже 19 тис. наз. книжк. вид., окрім того, отримує 51 період. вид., що виходило в укр. діаспорних вид-вах різних країн, паралельно передплачує 49 вид. із УРСР. 1990 у Б. налічувалося 19 700 кн., брошур та ін. вид.; 1998 — понад 25 200 кн. Нині книжк. фонд Б. містить бл. 30 тис. од.

Уся л-ра, яка зберіг. у Б. НТШ Є, датується другою пол. ХІХ—ХХ ст. 1965—88 „Вісті із Сарселю“ — неперіод. бюлетень Акції „Сарсель“ — щороку реґулярно інформують про надходження книжок і док. мат-лів у Б. та А. НТШ Є і подають їх списки (вміщені переліки книжок, прізв. ос. і наз. установ дарувальників). Це стосується також архів. мат-лів.

Б. НТШ Є у Сарселі, починаючи зі серед. 1960-х рр., стає публ. установою. Крім використання її фондів для підгот. вид. Т-ва і, зокрема, підгот. Енциклопедії українознавства (загальної — тем. і словникової), нею користуються укр. науковці та студенти, а також науковці — не українці, франц., англ. та нім. б­ки, шляхом позичання книжок і консультацій тощо. 1968 важливим для Б. та А. НТШ Є було визнання Мін-вом економіки і фінансів Франції (лист Мін-ва від 01. 07. 1968, ч. 930) цієї структури Т-ва установою „публічної потреби“. На цій підставі Б. НТШ Є звільнено від оподаткування і сплати мита за книжки, які надходили з­за кордону ( А. Жуковський). 1971 Б. внесено до переліку спеціалізованих б-к країни, що його видає Нац. б-ка Франції, включено до списку славіст. б-к Франції.

Після смерти В. Кубійовича (02. 11. 1895) його приват. б-ка, яка налічувала 2889 наз., мала перейти до КІУС, але, на пропозицію виконавця заповіту, залишилася в НТШ Є у Сарселі, архів ученого перевезено до США.

При Б. від поч. формувався архів. відділ, у якому зберіг. док-ти та мат­ли про діяльність НТШ взагалі і НТШ Є зокрема та ін. суспільно-громад. і культ. укр. і не укр. інституцій, розміщених на території Зх. Європи (особливо важливе листування). У НТШ Є зберіг. архів відомого історика Андрія Жука (охоплює „понад 2 тис. позицій“) та ін. архів. зібрання. Особливу цінність становить архів редакції ЕУ.

Б. НТШ Є в Сарселі бере акт. участь у виставках книг: 1963 — з нагоди відкриття „Дому української науки у Мюнхені“; 1964 — у зв’язку з 150-літнім ювілеєм Т. Шевченка у Баварській держ. б-ці; 1988, спільно з Укр. б-кою С. Петлюри підгот. експозицію книг до 100-ліття хрещення України-Руси.

Зав. Б. та А. були: з 1950­х рр.— Дарія Сіяк-Кубійович, із 1979 — Серафима Волошин, пізніше тимчасово керували І. Керестіль, В. Годис, протягом 1983—2005 — Ірина Попович, нині — Анна-Марія Довганюк. Багаторічним (із 1963) бібліот. референтом управи крайового НТШ Є був чл. управи НТШ Є А. Жуковський.

1994 розпочато укладання комп’ютер. каталогу Б. Він реалізований завдяки допомозі К-ту науки і культури при НАН України, Фонду „Відродження“ в Україні та КІУС. Багаторічну працю зі створення електронного каталогу (автор О. Яценко) закінчено 2000.

Арх. дж.: Архів НТШ Європи у Сарселі: Архів Андрія Жука; Архів редакції „Енциклопедія українознавства“; Статус Бібліотеки НТШ, арк. 1. Машинопис; Лист Міністерства фінансів і економіки. 01. 07.’68, ч. 930.

Літ.: [Бібліотека НТШ Європи] // Сьогочасне і минуле. Мюнхен, 1948, ч. 1, с. 92; Огляд праці за час 07. 03. 1948 — 01. 03. 1949 // Хроніка НТШ. Мюнхен, 1949, ч. 76, с. 4; Бібліотека НТШ // Там само. Париж; Н.-Й.; Торонто, 1954, т. 77, с. 20; Торонто; Н.-Й.; Сідней; Париж, 1963, ч. 79, с. 45; 1966, ч. 80, с. 72; Львів, 1996, ч. 81, с. 135—36, 138; Львів; Н.-Й., Торонто, 2000, ч. 91, с. 174; Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка в Сарселі // Вісті із Сарселю. Неперіодичний бюлетень Акції „С“. Париж; Мюнхен, 1965, ч. 4, с. 11—15; ч. 5, с. 8—15; 1966, ч. 6, с. 16—24; ч. 7, с. 13—16; 1968, ч. 9, с. 25—32; ч. 10, с. 21—26, 28—32; 1969, ч. 11, с. 25—28, 30, 32—34, 36—40; 1970, ч. 12, с. 17—26, 28—32; 1970—71, ч. 13, с. 35—36, 46—61; 1971—72, ч. 14, с. 24, 28, 33—34, 38—39, 43—44, 46—52, 54—55, 57—63. Додаток, с. 31; 1973, ч. 15, с. 11—14, 20—22, 24—29; 1974, ч. 16, с. 4, 8—11, 14, 16, 18—26, 30—31, 33, 35—36, 45, 47, 49, 51—52, 54—60; 1975, ч. 17, с. 12—14, 18—19, 22, 26—38, 40, 43, 45—49, 51; 1976, ч. 18, с. 13, 16, 20, 34, 43, 46, 58, 60—63; 1977, ч. 19, с. 41—42, 57, 60—61, 63—64; 1978, ч. 20, с. 8, 12—13, 39, 43, 50, 62; 1979, ч. 21, с. 29, 36, 46, 50, 53—56, 60—61; 1980, ч. 22, с. 39—42, 44—49, 54, 57—58, 62—63; 1981, ч. 23, с. 12, 38, 41, 63; 1982, ч. 24, с. 26—27, 32, 44, 46; 1983—84, ч. 25, с. 11—12; 1984, ч. 26, с. 15—16, 22, 25, 30, 62—63; 1985, ч. 27, с. 27, 30, 43, 64, 69; 1986, ч. 28, с. 7, 20, 28—29, 35, 41, 50, 56, 74, 76; 1987, ч. 29—30, с. 16, 21, 44, 66, 88; 1988, ч. 31—32, с. 25, 29, 48, 72, 74, 102, 109—11; Добрянський М. Відвідини Бібліотеки (Книгозбірня Наукового товариства ім. Шевченка) // Український самостійник (Мюнхен), 1973, ч. 7, с. 19—20; Яценко О. Упорядкування та комп’ютеризація бібліотеки Наукового товариства ім. Шевченка у м. Сарселі // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек. Мат-ли міжнар. наук. конф. (Київ, 14—17 жовт. 1997). К., 1997, с. 86—88; Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі. Львів; Париж, 2000, с. 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30—31, 33, 35; Шаблій О. Професор Володимир Кубійович. Львів, 2006, с. 54; Бурім Д., Кучерук О., Маврін О. Наукова та видавнича діяльність Наукового товариства ім. Шевченка у Європі. К., 2007, с. 46—47.

Олег Купчинський

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Купчинський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БІБЛІОТЕКА ТА АРХІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ЄВРОПИ / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-280

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я