АДМІНІСТРАЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АДМІНІСТРАЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

АДМІНІСТРАЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (Адміністративна група НТШ) — кер. науково-орг. та виконавчий підрозділ Т­ва. Його структура й особ. склад змінювалися відповідно до умов місця і часу праці Т-ва. До Першої світ. війни у склад А. НТШ входили: голова НТШ, його заступник і референти праці поодиноких секцій та комісій, котрих не призначали, а обирали на Загальних зборах. Окрім того, в А. НТШ діяли такі структури, як канцелярія, б-ка, книгарня, друкарня, палітурня, а з 1910 до них приєдналися Бібліографічне бюро, Музей НТШ, і в подальшому їх кількість не змінювалася. У такому форматі А. НТШ діяла до 1939. Кожна з тих структурних одиниць мала свій особ. склад і кер. Відомості про них систематично публ. у „Хроніці НТШ“. Особи, які працювали у цих структурах, вважалися службовцями НТШ. Вони були зобов’язані дотримуватися службових правил, т. зв. службової прагматики. У післявоєнний час діяльности НТШ поза межами України та нині у крайових Т-вах А. виділені в окр. структури, які виконують кер. та орг. функції. Їх безпосередню роль узяли на себе управи Т-ва. Так, до складу управи НТШ А входять виконавча рада (т. зв. екзикутива) Т­ва та ряд голів комісій (фінансова, дорадча, правнича, комісія членства, комісія преси, комісія осередків, видавнича, статутова, комісія зв’язків із наук. установами, бібліотечна, стипендійна, комп’ютерна, контрольна та ін.); поточну орг. роботу забезпечує канцелярія. На сучас. етапі у матірному НТШ в Україні зміст поняття А. НТШ як одного зі структурних підрозділів Т-ва та її особ. склад диференціюються відповідно до завдань і виробничої потреби (насамперед вдосконалення форм діяльности). Так, із відновленням НТШ у 1989 спочатку діяла Адміністративна група (заст. голови, відп. референт, скарбник, літ. ред., мол. ред., зав. вид. справою, програміст, бібліотекар-архіваріус). У наст. роки структура А. НТШ реформувалася. 1991 до А. входили голова, наук. секретар, а також працівники канцелярії (референт, скарбник, оператор ЕОМ). До А. НТШ долучалися кер. науково-вид. відділу (літ. ред., зав. вид. роботою, друкарка) та виробничого відділу (гол. інженер, тех. кер., майстер, прибиральниця). При виробничому відділі працював бібліотекар. 1994 відбулися зміни у виробничому відділі А. НТШ: до нього, крім названих посад, увійшли заст. голови та два бібліотекарі. 1995 А. НТШ значно розширилася після відкриття Книгарні Т­ва, крім голови та наук. секретаря, до А. входили працівники канцелярії (секретар, скарбник, провідний інженер), науково-вид. відділ (наук. працівники, літ. ред., коректори, друкарка), виробничий відділ (заст. голови, тех. кер., інженери-програмісти, прибиральниця), працівники Книгарні НТШ (зав. і продавці). 1998 виокремлюється підрозділ Бібліотека НТШ. 2000 внаслідок зростання обсягів вид. продукції виробничий відділ розширено посадами оператора друку і техніка, а з 2002 у зв’язку з відокремленням друкарні та книгарні до А. НТШ залучені директори цих підрозділів, а згодом — виконавчий директор створ. Дослідно-видавничого центру. А. НТШ найбільш рухомий і змінний підрозділ Т-ва. Нині до А. НТШ входить голова Т-ва, наук. секретар, секретар-референт і скарбник. Див. Адміністраційні комісії Наукового товариства ім. Шевченка.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1903, ч. 13, с. 36; 1904, ч. 17, с. 29; 1905, ч. 21, с. 28—29; 1906, ч. 25, с. 27—28; 1907, ч. 29, с. 29—30; 1908, ч. 33, с. 32—33; 1909, ч. 37, с. 36—37; 1910, ч. 41, с. 42—43; 1911, ч. 45, с. 36—37; 1912, ч. 49, с. 40—42; 1913, ч. 53, с. 32—34; 1914, ч. 57, с. 32—33; 1918, ч. 60—62, с. 145—46; 1920, ч. 63—64, с. 68—69; 1922, ч. 65—66, с. 64—65; 1926, ч. 67—68, с. 70—71; 1930, ч. 69—70, с. 90; 1932, ч. 71, с. 25—26; 1935, ч. 72, с. 86; 1937, ч. 73, с. 113; 1939, ч. 74, с. 106; 1993, ч. 82, с. 49; 1994, ч. 83, с. 93; ч. 84, с. 92; 1995, ч. 85, с. 81; ч. 86, с. 97; 1996, ч. 87, с. 102; 1997, ч. 88, с. 104; 1998, ч. 89, с. 113; 1999, ч. 90, с. 132—33; 2000, ч. 91, с. 152—53; 2001, ч. 92, с. 165; 2002, ч. 93, с. 167—68; ч. 94, с. 199—200; 2004, ч. 95, с. 208—09; 2005, ч. 96, с. 210—11; 2007, ч. 97, с. 50—51; Структура та керівний склад НТШ. Довідник 1990 / Підгот. Ю. І. Бабей, Н. О. Гумницька, Р. Т. Червінський. Львів, [1990], с. 6; Наукове товариство ім. Шевченка. Довідник / Відп. за вип. Н. Гумницька. Львів, 1997, с. 60; Наукове товариство ім. Шевченка. Члени управи і комісій. Н.-Й., 2002, 24 с.

Оксана Гнатишин

Інформація про статтю

 Автор:

Оксана Гнатишин

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АДМІНІСТРАЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА / Оксана Гнатишин // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-23

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я