БІЛАНЮК Олекса-Мирон | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІЛАНЮК Олекса-Мирон

БІЛАНЮК Олекса-Мирон (* 15. 12. 1926, с. Тарнавка, Сяноцьк. пов., Галичина — † 27. 03. 2009, м. Валінґфорд, шт. Пенсильванія, США) — фізик, громад. діяч. Д. чл. НТШ Америки (з 1974), почес. чл. НТШ А (з 2003), віце-президент Світової ради НТШ.

Навчання розпочав у Львові, однак здобути серед. освіту перешкодила війна, гімназійну освіту здобув у домашніх умовах. З трав. 1944 — на примусових роботах у Німеччині, згодом у таборі Ді-Пі в Ауґсбурзі. З осени 1945 навч. на університет. підготовчих курсах у Мюнхені, у 1946—47 — в Політехніці в Карлсруе, де захопився фізикою. З весни 1947 упродовж 4-х р. у Лювенському ун-ті (Бельгія) студіював електротехніку. З осени 1951 навч. в Мічиганському ун-ті (США), 1953 отримав диплом маґістра фізики, 1954 — маґістра математики, 1957 — д-ра філософії в галузі ядерної фізики. 1957—64 виконував наук. дослідження в лабораторіях ядерної фізики Мічиганського та Рочестерського ун-тів. 1962—63 перебував у відрядженні в Буенос-Айресі, працював на новому циклотроні Аргентинської ядерної лабораторії. З 1963 понад 30 р. працював у Свартморському (Swarthmor) коледжі побл. Філадельфії, часто працюючи у наук. центрах Америки, Європи й Азії. Зокрема 1976 проводив наук. дослідження в Києві в Ін-ті ядерних досліджень АН України, 1980 — у Франції на прискорювачі „Сатурн“, 1984 — у Нац. ядерній лабораторії в Італії. 1992 Б. О.-М. обрано інозем. чл. НАН України, 2002 — почес. д-р ЛНУ ім. І. Франка. За дослідження ролі альфа­частинок у структурі ядер разом зі співробіт. відзначений премією ім. К. Д. Синельникова НАН України (1995). За указом Президента України, від 02. 03. 2007 нагороджений орденом „За заслуги“ ІІІ ступеня.

Осн. наук. зацікав.— ядерна фізика (вивчення ролі спіну та ін. квантових характеристик ядер низки елементів на перебіг високоенергетичних ядерних реакцій з їхньою участю („B10(d, p)B11 reaction and the configurations of B11“, 1960; „Comparison of the C13(d, a)B11 and B11(He3, p)C13 reactions“, 1963); проведення й аналіз однієї з перших гіпер’ядерних реакцій, у якій взаємодіяли не лише нуклони в ядрах, але й кварки в нуклонах, на виході реакції спостерігали частинку d++ („Reaction 6Li(p, d++)He at 1,04 Gev and the D-N interaction“, 1982); дослідження ролі альфа-частинок у структурі ядер („Deuteron and alpha particle total reaction cross section for nuclei with A>50“, 1981); теор. фізика.

Б. О.-М. разом із Е. Сударшаном висунув гіпотезу про існування частинок, названих пізніше „тахіонами, які рухаються швидше, ніж світло, вказавши на те, що теорія відносности не забороняє їх існування“ („Meta“ relativity“, 1962). Ця гіпотеза упродовж наст. десятиліть здобула широке визнання серед фізиків, тахіонам присвячено кілька тисяч статей, учені розробляють теорії про їх можливу роль у фізиці й астрофізиці, зокрема в еволюції Всесвіту.

Б. О.-М. був чл. редколегії „American Journal of Physics“, „Українського фізичного журналу“, „Фізичного збірника НТШ“, журн. „Світ фізики“. Автор понад 20 науково-популярних статей укр. мовою у вид. США, Канади й України. Був ред. гасел із фізики в Енциклопедії українознавства та в англомов. Encyclopedia of Ukraine. Його пр. „Українські фізики за межами України“, опубл. у „Фізичному збірнику НТШ“ (1993, т. 1), інформує про діяльність бл. 80 відомих науковців укр. походження, які зробили вагомий внесок у фізику та суміжні галузі науки і техніки.

Акт. організатор і учасник громадсько-наук. життя укр. діаспори. Почес. чл. Т-ва укр. інженерів Америки, чл. низки амер. і європ. наук. т-в. Як президент УВАН (1997—2006) посприяв переданню в Україну понад 70 худож. картин В. Винниченка, виданню наук. праць акад. Михайла Кравчука та багатьох ін.

З поч. 60-х рр.— чл. НТШ А, з 1974 — д. чл. НТШ А (від Математично-фізичної секції). 16. 04. 1977—25. 10. 1986 — чл. управи НТШ А. 25. 10. 1986—11. 12. 1993 — заст. голови НТШ А (і голова координаційної комісії секцій). З груд. 1993 — виконавчий заст. голови НТШ А. 09. 09. 1961 виступав із доповіддю „Одночастинкові ядерні конфігурації у структурі ядра“ на засіданні Математично-фізичної комісії під час 7-ї Конференції МПЛС НТШ А (в рамках Наук. з’їзду НТШ А до 100-ліття від смерти Т. Шевченка). 11. 05. 1985 виступав на акад. вечорі під егідою НТШ А з доповіддю „У пошуках п’ятого виміру: філософічні висновки із сучасної фізики“. 1994 Б. О.-М. обрано віце-президентом Світової ради НТШ; 24. 05. 2003 — почес. чл. НТШ А (затверджений Загальними зборами НТШ А).

Плідно співпрацював із Комісією фізики НТШ в Україні від поч. її діяльности, завдяки його підтримці зібрано й вид. осн. наук. праці О. Смакули, вийшли перші томи „Фізичного збірника НТШ“.

Пр.: Spin, parity and j-j expansion coefficients for states of low excitation in O18 // Physical Review, 1957, vol. 108, p. 305—10 (у співавт.); B10(d, p)B11 reaction and the configurations of B11 // Там само, 1960, vol. 120, p. 211—23 (у співавт.); „Meta“ relativity // American Journal of Physical, 1962, vol. 30, p. 718—23 (у співавт.); Semiconductor particle-detectors // Scientific American, 1962, vol. 207/4 (October), p. 78—88; Comparison of the C13(d, a)B11 and B11(He3, p)C13 reactions // Physical Review, 1963, vol. 130, p. 2373—80 (у співавт.); Cylindrical Bessel function dependence in the angular distribution of the He3(d, p)He4 stripping reaction at 27 MeV // Physical Letters, 1963, vol. 4, p. 211—90 (у співавт.); Diproton and the He3(d, t)He2 reaction // Там само, vol. 7, p. 77—79 (у співавт.); Casuality and spacelike signals // Nature, 1969, vol. 223, p. 386—87 (у співавт.); Частицы за световым барьером // Эйнштейновский сборник. M., 1973, c. 112—33 (у співавт.); Deuteron and alpha particle total reaction cross section for nuclei with A>50 // Journal of Phy- sics G: Nuclear Physics, 1981, vol. 7, p. 1699—712 (у співавт.); Reaction 6Li(p, d++)He at 1,04 Gev and the D-N interaction // Physical Review Letters, 1982, vol. 48, p. 997—1000 (у співавт.); Polariza-tion assymetry in the photodisintegration of the deuteron // Physical Review C, 1985, vol. 32, p. 1830—41 (у співавт.); Українські фізики за межами України // Фізичний збірник НТШ. Львів, 1993, т. 1, c. 381—95; Противідбивний шар: дарунок Олександра Смакули людству // Там само, 1996, т. 2, c. 21—34; Ivan Puluj: A Ukrainian renessance man // The Ukrainian quarterly, 1999, vol. 55, p. 59—61; Gravitational ultrarelativistic interaction of classical particles in the context of unification of interactions // Classical and quantum gravity, 2001, vol. 18, p. 5187—98 (у співавт.); 50-ліття УВАН в США // Вісник НТШ. Львів, 2001, ч. 25, с. 16—17; Тахіони (вибрані публікації до 40-річчя тахіонової гіпотези). Львів, 2002, 160 c.

Літ.: Andrushkiw J. W. Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine for the years 1953—1963 // Procеedings of the Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine, Shevchenko Scientific Society. N. Y., 1962—1964, vol. VI (XXXIV), p. 12, 15; Хроніка НТШ. Торонто; Н.-Й.; Сидней; Париж, 1963, ч. 79, с. 34; 1966, ч. 80, с. 58; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж, Сидней, 1996, ч. 81, с. 40, 42, 44, 46, 54; Львів; Н.-Й., 2004, ч. 95, с. 211, 222; Бюлетень НТШ в ЗСА. [Н.-Й.], 1977, ч. 17, с. 48; Ґайда Р. Про одне повноцінне життя // Фізичний збірник НТШ. Львів, 1996, т. 2, с. 317—20; Домбровський О. УВАН на новому етапі діяльности // Вісник НТШ. Львів, 1998, ч. 19—20, с. 25; 75-річчя дійсного члена НТШ, іноземного члена НАН України професора Олекси-Мирона Біланюка // Фізичний збірник НТШ. Львів, 2002, т. 5, с. 378—79; Довгий Я., Пляцко Р. Два ювілеї Олекси Біланюка // Вісник НТШ. Львів, 2003, ч. 29, с. 18—19; Довгий Я. Фізична комісія НТШ та участь у її організаційній та науковій праці Олекси Біланюка // Там само, 2013, ч. 49, с. 18—19.

Роман Пляцко

Інформація про статтю

 Автор:

Роман Пляцко

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БІЛАНЮК Олекса-Мирон / Роман Пляцко // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-298

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я