БИБЛЮК Нестор | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БИБЛЮК Нестор

БИБЛЮК Нестор (16. 06. 1935, м. Косів (нині — Івано-Франк. обл.) — учений у галузі лісівництва. Д. чл. НТШ (з 2005). 1952 закінчив серед. школу у м. Косові. Вищу освіту здобув 1957 у Львів. лісотех. ін-ті (нині — Нац. лісотех. ун-т України). 1957—58 працював майстром лісозаготівлі у Надвірнянському ліспромгосптресті „Стані- славліспром“. У 1958—61 — інженер та ст. інженер у Станіслав. раднаргоспі.

1961—93 — аспірант, асистент, ст. викладач, доц. каф. сухопутного і водного транспорту лісу у Львів. лісотех. ін-ті. 1994—2005 — зав. каф. лісових машин і доріг Укр. держ. лісотех. ун-ту у Львові, з 2006 — зав. каф. лісових машин і гідравліки Нац. лісотех. ун­ту України. 1968 захистив канд. дис. „Исследование некоторых вопросов вертикальной динамики лесовозных автопоездов“, 1993 — докт. дис. „Теоретичні основи розрахунку параметрів руху та покращення експлуатаційних властивостей колісних лісотранспортних засобів“. З 1995 — проф.

Осн. наук. зацікав.— динаміка лісових машин, еколог. технології лісотранспорту, історія лісотранспорту. Нагороджений держ. та галузевими відзнаками.

17. 12. 2005 на пропозицію Комісії з проблем лісівництва та Президії НТШ Б. Н. обрано д. чл. Т-ва. Від 2006 Б. Н.— голова Комісії екотехнологій НТШ і координаційної ради Косівського осередку НТШ „Гу- цульщина“, а також голова громад. наук. орг­ції „Реґіональне об’єднання дослідників Гуцульщини“, гол. ред. наук. праць Косів. осередку та Комісії екотехнологій НТШ, краєзн. часопису Реґіонального об’єднання дослідників Гуцульщини.

Пр.: Pасчет параметров колебаний лесовозных автопоездов. Львов, 1984, 60 с.; Teorija i praktyka zastosowania transportu le?nego w Karpatach / Polska akademija umiejetno?ci // Prace komisij nauk rolniczych: sekcia le?na. Krak?w, 1988, N 1, s. 23—30 (у співавт.); Основы динамики колесных лесотранспортных машин. Львов, 1989; Dynamika lesnych strojovych systemov a ur?ovanie ich optimalnych parametrov / Vyd. Technick? univerzita vo Zvolene, 11/1998/A/, 76 s. (у співавт.); Екологічні аспекти гірської лісозаготівлі // Збірник праць НТШ. Львів, 1998, розд. V „Екотехнології“, т. II, с. 586—600; Моделювання перехідних процесів у трансмісії лісових машин // Наук. праці ЛАН України. Львів, 2001, вип. 1, с. 108—13; Lesnicke dopravn? prostriedky ako zlo?it? dynamicke syst?my // Technick? univerzita vo Zvolene. Trendy lesnickej, drevarskej a environmetalnej techniky i jej aplik?cie vo v?robnom procese. Medzinarodna vedecka konferencia. Sekcia ?. 1, 2001, 4—6 september, s. 245—50 (у співавт.); The metodical approaches for choose of technology and machines of primary wood transportation // Там само, s. 369—73 (у співавт.); Найпоширеніші мовні помилки в екологічних виданнях // Екологічна освіта і виховання: досвід і перспективи // Мат-ли Всеукр. наук. конференції. К., 2001, с. 244—48 (у співавт.); Вплив параметрів компонування на стійкість керування автопотяга // Technick? univerzita vo Zvolene: Medzinarodna vedecka konferencia, 2002, s. 5—10 (у співавт.); Influece of deformative properties of bearing surface of vertical vibrations at forest log truck. Forest Woodprocessing technology and the environment. 1. Brno, 2003, р. 45—53 (у співавт.); Моделювання просторових коливань лісотранспортного засобу // Наук. праці ЛАН України. Львів, 2003, вип. 2, с. 123—31; Екологічна сумісність наявних технологій лісозаготівлі з природним середовищем: європейський досвід і українські реалії // Там само, 2004, вип. 4, с. 75—86 (у співавт.); Лісотранспортні засоби: Теорія. Львів, 2004; Екологічна сумісність наявних технологій лісозаготівлі з природним середовищем: європейський досвід і українські реалії // Наук. праці ЛАН України. Львів, 2006, вип. 3, с. 118—32; About the Direct Use of Renovated Sources of Energy in Logging. Mobilne energeticke prostriedky: Hydraulika — Zivotne prostriedie Ergonomija mobilnych strojov // Zbornik z medzynarodovej vedeckiej conferencie. Zvolen, 20 september. TU vo Zvolene, 2007, s. 23—29 (у співавт.); Transport le?ny w Karpatach: aspekty historyczne i in?ynieryjno-ekologiczne // Prace Komisji nauk rolniczych, le?nych i weterenaryjnych. Krak?w, 2007, N 9, s. 9—17 (у співавт.); Характеристики та модель пакета стовбурів як об’єкту транспортування // Наук. праці ЛАН України. Львів, 2008, вип. 5 (у співавт.).

Літ.: Домашевський М. Життєпис Нестора Библюка. Гуцулія. Чікаго, 1995; Пелипейко І. Косів: люди і долі. Краєзнавчий довідник. Косів, 2001, с. 274—75; Арсенич П., Пелипейко І. Дослідники та краєзнавці Гуцульщини. Довідник. Косів, 2002, с. 24—26; Гумницька Н. Відданий син Карпатського краю // Вісник НТШ. Львів, 2005, ч. 34, с. 41; Нестор Библюк. Життєвий і творчий шлях. Біобібліографія з нагоди 70-ліття / Укладачі О. А. Стиранівський і А. А. Бойко. Львів, 2005.

Микола Адамовський, Наталія Гумницька

Інформація про статтю

 Автор:

Микола Адамовський, Наталія Гумницька

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БИБЛЮК Нестор / Микола Адамовський, Наталія Гумницька // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-255

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я