БИКОВСЬКИЙ Лев | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БИКОВСЬКИЙ Лев

БИКОВСЬКИЙ Лев (Биковський Левко, Біковський; крипт., псевд.: Б., Бібл., Мікроб) (* 22 (10). 06. 1895, с. Вільховець Звенигород. пов. Київ. губ.— † 11. 01. 1992, м. Денвер, шт. Колорадо, США) — бібліограф, книгознавець, бібліотекознавець, геополітик, історик та мемуарист.

Н. у родині міщан — лісничого Юстима та Анни зі Славінських. Закінчив комерційну школу у Звенигородці зі срібною медаллю (1912). Навч. у Ю. Вовка, сина укр. антрополога Ф. Вовка. Вищу освіту здобув у Політех., згодом Лісовому ін-тах у Петербурзі (1912—15), де брав участь у житті укр. колонії, сформованої довкола клубу „Громада“ та книгарні „Український базар“. Під час військ. служби став одним з організаторів укр. громади в Трапезунді, публікувався у тамтешній україномов. пресі.

Повернувшись навесні 1918 в Україну, працював у мін-ві закорд. справ Укр. держави, був секретарем у київ. вид-ві „Друкар“ та співробіт. Всенар. б-ки України в Києві (зі січ. 1919), перебував під впливом Ю. Меженка. Редагував „Хроніку“ цієї б­ки. Навч. у Географ. ін-ті в Києві, з осени 1919 до поч. 1920 — на історично-філол. ф-ті Укр. держ. ун-ту в Кам’янці-Подільському, працював в університет. б­ці. Зиму 1920/21 провів у Лозоватці на Звенигородщині, видавав „Літопис громадської бібліотеки Лозоватського товариства „Просвіта“. Навесні 1921 повернувся у Всенар. б­ку України, у листоп. 1921 виїхав у відрядження на Волинь, звідти — у Польщу. Там продовжив навчання й редакційно-вид. діяльність. 1927 закінчив Економічно-кооперативний ф-т Укр. госп. академії у Подебрадах (Чехо-Словаччина) за спеціальністю „Інженер-економіст“. Як учень бібліолога Л. Живного, розвинув теор. засади бібліології, написав монографію „Замітки про книгознавство та книговживання“ (Подебради, 1923).

1922 в Укр. госп. академії засновано Бібліолог. гурток для сприяння розвиткові укр. бібліології як науки. За ред. Б. Л. цей гурток видавав неперіод. орган „Українське книгознавство“ та праці у серії „Книгозбірня українського бібліографічного мікроба“. 1923 входив до редколегії „Українського економіста“ (орган Т-ва укр. економістів у Чехії). У 1923—29 був представником Укр. наук. ін-ту книгознавства, про який багато писав у своїх працях. Долаючи залізну заслону, з Б. Л., С. Сірополком та ін. підтримував ділові зв’язки дир. УНІК Ю. Меженко. Для УНІК Б. Л. переклав чес. підручник із бібліографії Л. Живного, що став би першим в УРСР, а можливо, і в СРСР (вид. не був, але повністю підгот. до друку, з численними редактор. правками Ю. Меженка, зберігся в його особ. архіві).

Від осени 1928 до осени 1944 працював у Варшав. публ. б-ці (з 1942 — її дир.). Надрукував низку статей у журн. „Українська книга“: „Бібліотечна педагогіка“, „Книгознавство“. Разом зі І. Шовгенівим та Ю. Липою визначав завдання майбутньої Укр. держави в Чорноморському реґіоні, заснувавши Укр. морський, Укр. океанічний та Укр. суходоловий ін-ти. Під час війни Ю. Липа передав йому як депозит свій і батьків архів, який нині зберігається в НБ у Варшаві серед мат-лів НТШ. 16. 07. 1946 (у період Ді-Пі) очолив відділ бібліології УВАН у США, до складу якого входило 6 чл. 09. 03. 1952 обраний чл.-кор. УВАН у США. Відіграв значну роль у відновленні діяльности Музею-архіву УВАН (з 1966 — Музей-архів ім. Д. Антоновича). У черв. 1948 виїхав у США, де спершу оселився у Нью-Йорку, а з 1954 мешкав у м. Денвері (шт. Колорадо) і працював у міській публ. б-ці (1954—63). Організував у Денвері філію УВАН під головуванням В. Тимошенка.

Осн. наук. зацікав.— бібліографія, книгознавство, мемуаристика, історія укр. еміґрації. З ініціативи В. Міяковського наприкін. 1944 почав писати спогади. Надрукував серію мемуарів у журн. „Визвольний шлях“. Коштом дружини Марії накладом 300 примір. видав у Денвері серію мемуарів: „Ваймарські часи, 1945“ (1970), „З Генеральної губернії до Вартеґау, 1944—45“ (1973), „З Европи до Америки, 1946—48“. Творив в ориґ. мемуарно-бібліограф. жанрі.

Виявив ініціативу у формуванні нового джерельного жанру. Від 1963 вийшло кілька документованих томів „Книгарні — бібліотеки — Академія“ (1971) та ін. Протягом кількох десятиріч працював над автобіобібліографією „У службах українській книжці“ (Денвер, 1972). У цю працю Б. Л. увів новий для бібліографії елемент — відомості про рукопис. мат-ли.

Вивчав історію укр. еміґрації, зокрема укр. поселень у Денвері — „Українці в Колорадо (До 100-річчя їх поселення у штаті Колорадо, США)“ (1976) — та історію наук. здобутків еміґрації — „Українські наукові видавництва на еміґрації (1941—50)“ (1958); „Двадцять літ науково-організаційних зусиль на заході США (Денверська група УВАН у США, 1954—74)“ (1974). Крім того, вивчав життя та діяльність А. Гончаренка („Проблема Андрія Гончаренка“, 1957; „Гончаренкознавство у 1955—57 роках“, 1958). Написав ст. „Рух спротиву серед молоді в Україні“ (1967) про В. Симоненка та І. Дзюбу.

Був чл.-засн. Укр. істор. т-ва, з яким активно співпрацював. У рукопис. від. ІЛ НАН України зберігається рукоп. ст. „Бібліотечне товариство при Українському державному університеті в Кам’янцю на Поділлі“ (1920). За кордоном у рукоп. залишилися праці „Українська енциклопедія книгознавства“, „Липіяна“ та ін.

Збереглося листування Б. Л. з М. Грушевським (1913), а також із І. Калиновичем та У. Самчуком. Наприкін. 1923 Ю. Меженко радив НТШ пересилати через Б. Л. книжки для УНІК. У міжвоєнний час став чл. Бібліографічної комісії НТШ у Львові (1922—39), у зв’язку з чим підтримував контакти з її членами.

Пр.: Бібліографія праць К. В. Широцького // Збірник Секції мистецтв [УНТ, т.] І. К., 1921; Замітки про книгознавство та книговживання. Подєбради, 1923, [2], VI, 88 с.; Національна бібліотека Української держави, 1918—1921. Берлін, 1923, 16 с.; Український Науковий Інститут Книгознавства. Інформація. Подєбради, 1925; Апостол новітнього українства: (Юрій Липа). 2­ге вид. Женева, 1946, 8 с. (Укр. морський ін-т; вип. 42); Україна над океаном. 3-тє вид. Франкфурт, 1946, 24 с. (Укр. океанічний ін-т, ч. 11); Іван Світ: Біобібліографічні матеріали. Н.-Й., 1951, 19 с.; Академік А. Ю. Кримський // Нові дні (Торонто), 1954, квіт., ч. 51, с. 16—19; Український Чорноморський інститут [1940 р.; Чорноморська доктрина Ю. Липи] // Визвольний шлях (Лондон), 1957, № 10, с. 1125—36; № 11, с. 1255—65; Бібліотека Академії // Українська висока політехнічна школа на чужині. 1922—1935. Н.-Й., 1959, т. І: Українська Господарська академія в Ч. С. Р., с. 74—77; Польське повстання у Варшаві 1944 року: Спомини очевидця // Визвольний шлях (Лондон), 1963, № 1, с. 40—50; № 2, с. 166—76; № 3, с. 288—95; № 4, с. 390—98; Поза Варшавою [1944 р.]: Спогади // Там само, № 7, с. 808—13; Українці в Трапезунді в ХХ столітті: Спогади [1916—1918 рр.] // Там само, № 11/12, с. 1274—86; В Петрограді: Спомини [Про українців-студентів Політех. ін-ту] з 1912—1915 рр. // Там само, 1964, № 7/8, с. 782—96; У лісничівках Звенигородщини // Там само, № 1, с. 93—103; № 2, с. 194—202; № 4, с. 440—51; Вперше в Польщі [с. Завали на Радимщині]: Спогади (1921—1922 рр.) // Там само, 1965, № 11, с. 1234—47; На північному фронті: Спогади з 1915—1916 років // Там само, № 1, с. 55—62; № 2, с. 206—10; Постать буревійних часів: Спогади про Станіслава Корвина-Павловського // Там само, № 7/8, с. 817—23; Василь Дубровський // Укр. історик (Н.-Й.; Мюнхен), 1966, ч. 9—10, с. 92—97; Михайло Олександрович Міллер // Там само, 1968, ч. 17—20, с. 105—18; На кавказько-турецькому фронті: Спомини з 1916—1918 рр. Вінніпеґ; Денвер, 1968, 152 с. (Волиніяна. Праці / Ін­т дослідів Волині; т. 18); Книгарні — бібліотеки — академія: Спомини (1918—1922). Мюнхен; Денвер, 1971, 153 с. (Сер.: Мемуаристика / Укр. істор. т­во; ч. 2); Кабінет народнього господарства та економічні семінари Української господарської академії // Українська висока політехнічна школа на чужині. 1932—72. Н.­Й., 1972, т. ІІІ: Українська Господарська Академія в Ч. С. Р. (Подєбради, 1922—1935) і Український Технічно-Господарський інститут (Подєбради, Реґенсбурґ, Мюнхен), с. 67—74; 20 літ науково-організаційних зусиль на заході ЗСА (Денверська група УВАН): 1954—1974: Звідомлення. Денвер; Солт-Лейк-Сити, 1974, 80 с. (Укр. бібліол. ін-т); З Европи до Америки (Подорожні замітки): 1946—1948 рр. Денвер, 1975, 136 с. (НДІ океанічної України, ч. 20); У службах українській книжці. Вид. 2. Львів; Н.­Й., 1997; Книгодрукування на Вкраїні / Публ., вст. ст., коментарі, нотатки та мат-ли до статті Н. Г. Солонської // Наукові праці НБ України. К., 1999, вип. 2, с. 247—99.

Арх. дж.: ІЛ НАН України, від. рукопис. фондів і текстології, ф. 195 (У. О. Самчук), спр. 618, Листи; ЦДІА України у Києві, ф. 1235, спр. 341, арк. 5; ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 1003, арк. 1—10.

Літ.: Лотоцький О. Сторінки минулого. Варшава, 1933, ч. 2, с. 102, 111; Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Прага, 1942, част. І, 372 с. + ССХХХІІ іл. (перевид.: Львів; Кент; Острог, 2008); Українська Господарська Академія в Ч. С. Р. 1922—1935. Н.-Й., 1959, с. 45, 74, 84, 88—89, 99, 115, 223 (Українська висока політехнічна школа на чужині, т. І); Український Технічно-Господарський інститут. Подєбради; Реґенсбурґ; Мюнхен, 1932—1952. Н.-Й., 1962, с. 77, 161 (т. ІІ); Українська Господарська Академія в Ч. С. Р. Подєбради. 1922—1935 і Український Технічно-Господарський Інститут. Подєбради; Реґенсбурґ; Мюнхен. 1932—1972. Н.­Й., 1972, т. ІІІ, с. 65, 67—68, 71, 74; Вісті УВАН. Н.­Й., 1970, ч. 1, с. 74; Grabowska J. Leona Bykowskiego koncepcja ksi?goznawstwa i bibliotekoznawstwa. Wyd. 2. Wroc?aw, 1974, 89 s.; Ukrainians in North America: A Biographical Directory of Noteworthy Men and Women of Ukrainian Origin in the United States and Canada / Ed. D. M. Shtohryn. Champaign (IL), 1975, p. 37; Boshyk Y. A Guide to the Archival and Manuscript Collection of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S, New York City: A Detailed Inventory. Edmonton, 1988, р. 12—15; Wynar L. Ukrainian Scholarship in Exile: The DP Period, 1945—52. Kent (OН), 1989, р. 59 (Reprinted from „Ethnic Forum“, 1988, vol. 8, N 1); Історія Академії наук України, 1918—1923: Документи і матеріали. К., 1993, с. 439; Юрій Олексійович Меженко: Матеріали до біографії / Укладачі: Т. А. Ігнатова, Н. В. Козакова, Н. В. Стрішенець. К., 1994; Козакова Н. В. Український книгознавець Л. Биковський — кореспондент Українського наукового інституту книгознавства // Історія бібліотечної справи в Україні. К., 1995, вип. 1, с. 67—73; Ковальчук Г. Про серію брошур „Видатні діячі української книги“ // Бібліотечний вісник (К.), 1996, № 3, с. 29; Левко Устимович Биковський: Біобібліограф. нарис / Автор-укладач Н. В. Козакова. К., 1996, 62 с.; Биковський Левко. У службах українській книжці: Біобібліографія. Денвер, 1972—81 (Вид. 2 / Упоряд. Л. Винар, Я. Ісаєвич. Львів; Н.­Й., 1997, 328 с.); Стрішенець Н. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка. К., 1997; Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1918—1941. К., 1998, с. 38—39, 44—45, 63, 68, 71, 101, 138, 202, 220, 230, 326; Королевич Н. Українські бібліографи ХХ століття: Навч. посібник. К., 1998; Соколинский Е. К. Ю. А. Меженко: Библиограф на ветрах истории. СПб., 1998; Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури. К., 1999, с. 329; Ісаєвич Я. Історія писемності, книговидання, бібліотек: Проблеми періодизації // Наукові праці НБУ ім. В. І. Вернадського. К., 2000, вип. 3, с. 13; Білокінь С. Биковський Л. Ю. // Довідник з історії України. К., 2001, вид. 2, с. 63; його ж. Музей України (Збірка П. Потоцького): Дослідження, матеріали. К., 2006, с. 41, 49, 91; Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923—1969). Львів, 2002, с. 293; Баран М. Биковський Лев // Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника. Львів, 2003, вип. 10, с. 26—30; Сварник Г. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві: Каталог-інформатор. Варшава; Львів; Н.-Й., 2006, с. 182; Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги. К., 2006; Матяш І. Архівна та рукописна україніка: зміст та обсяг поняття, проблема інкорпорації до національного архівного фонду України (на прикладі архівів Канади) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (К.), 2007, № 1, с. 18; Циганкова Е. Сходознавчі установи в Україні (радянський період). К., 2007, с. 275; Домбровська Г., Панів Л. Федір Максименко: біобібліографічний покажчик // Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка. Львів, 2008; Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909—1939). Напрями діяльності та постаті. Збірник наук. праць / Упоряд. і заг. редакція Л. І. Ільницької. Львів, 2010.

Сергій Білокінь

Інформація про статтю

 Автор:

Сергій Білокінь

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БИКОВСЬКИЙ Лев / Сергій Білокінь // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-258

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я