БІЛЕВИЧ Олександр | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІЛЕВИЧ Олександр

БІЛЕВИЧ Олександр (* 10. 03. 1892, с. Вирів, Камінко-Струмил. пов., Галичина (нині — Кам’янко-Бузьк. р-ну Львів. обл.) — † 11. 01. 1981, м. Львів) — кооператор, спеціаліст із бухгалтер. справи, громад. діяч. Дир. канцелярії, голова Фінансової ради НТШ у Львові.

Серед. освіту здобув в Українській академічній гімназії у Львові (1902 — лип. 1910). 1910 — квіт. 1913 навч. на правничому ф-ті Львів. ун-ту, одночасно працював кер. кредитового кооперативу „Віра“ у Буську (1912—14). На поч. Першої світової війни (1914) мобілізований до австрій. армії, пройшов усю війну на фронтах. У листоп. 1918 потрапив в італ. полон і до кін. лип. 1920 був у таборі для військовополонених у м­ку Касіно. Після звільнення переїхав у Чехію і вступив на юрид. ф­т Карлового ун-ту у Празі, де здобув вищу правничу освіту (розпочату у Львові) і 1922 отримав диплом юриста. Чл. Академічної громади у Празі (з 1921).

У лип. 1922 повернувся в Галичину, де працював в укр. кооперативних установах. 1922—26 — дир. кооперативу „Надія“ і бухгалтер „Каси Стефчика“ в с. Полоничній (нині — Кам’янко-Бузького р­ну). Паралельно навч. у Торговельній академії в м. Райхенберзі (нині — м. Ліберець у Судетах, Чехія), де 1923 отримав диплом фахівця з фінансової справи. 1927—31 — ст. інструктор і дир. Кооперативного союзу в Радехові, 1931—33 — ст. інструктор та ревізор Кооперативного союзу в м-ку Сокалі, а 1933—36 — дир. Кооперативного союзу в м-ку Самборі (нині — Львів. обл.). Наприкін. 1930-х рр. переїхав на Тернопільщину, де очолював Повітовий союз кредитових кооперативів у м. Скалаті. Загалом Б. О. 15 р. пропрацював у кооперативних установах, 9 із них — на кер. посадах.

У берез. 1937 переїхав до Львова, де згодом очолив Фінансову раду НТШ, створ. 20. 10. 1937 на нараді в НТШ із фінансовими і госп. установами (Центросоюз, Ревізійний союз укр. кооператив, „Будучність“). До складу Фінансової ради увійшли чл. Виділу (президії) НТШ, представники секцій та фінансисти. Рада централізувала всі підприємства, які погодилися фінансово підтримувати НТШ.

13. 04. 1938 на засіданні Виділу НТШ Б. О. обрано дир. канцелярії Т-ва (з-поміж 14 кандидатів, котрі взяли участь у конкурсі), і з 1 трав. він офіційно виконував свої обов’язки (з оплатою 250 зл./міс.). Окрім того, Б. О. продовжував очолювати Фінансову раду, а також обіймав посаду дир. „книговодства“: йому було доручено вести всю бухгалтерію (зокрема уповноважено підписувати бухгалтер. рахунки друкарні та книгарні) й керувати всім госп-вом Т-ва згідно з ухвалами Виділу і дорученнями Президії. На цих посадах Б. О. працював до 01. 10. 1939, коли НТШ припинило роботу за рішенням рад. влади, проте згодом продовжив виконувати свої обов’язки після вимушеного розпуску Т­ва (січ. 1940) та в період нелегальної діяльности НТШ під час окупації.

01. 10. 1939—01. 07. 1941 працював гол. бухгалтером Ін-ту рад. торгівлі у Львові (нині — Львів. комерційна академія). Під час нім. окупації повернувся на роботу в кооперативні орг-ції, а саме у Ревізійний союз укр. кооперативів у Львові, де працював до 01. 08. 1943 ст. ревізором, а потім зав. господарсько-фінансового відділу.

Наприкін. війни перейшов на роботу бухгалтером в установи АН: 18. 08. 1944—30. 06. 1951 — гол. бухгалтер фінансово-госп. управління АН УРСР у Львові, 01. 07. 1951—31. 08. 1956 — гол. бухгалтер Львів. філіалу АН УРСР. Після ліквідації цієї установи працював (з 1956 і до виходу на пенсію 01. 04. 1973) ст. бухгалтером Науково-природн. музею АН УРСР у Львові (нині — Держ. природн. музей НАН України у Львові).

Арх. дж.: Архів Ін-ту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, оп. 1, спр. 175, арк. 36; Наук. б-ка Держ. природн. музею НАН України у Львові, від. рукоп., ф. 1, арк. 5; ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 444, арк. 13—14.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1939, ч. 74, с. 24, 35—36, 41, 43; Лев В. Сто років праці для науки й нації: коротка історія Наукового товариства ім. Шевченка. Н.-Й., 1972, с. 20; Львів, 1998, с. 313.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БІЛЕВИЧ Олександр / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-303

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я