БЛАЖЕЙОВСЬКИЙ Дмитро | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БЛАЖЕЙОВСЬКИЙ Дмитро

БЛАЖЕЙОВСЬКИЙ Дмитро (* 21. 08. 1910, с. Вислок-Горішній Сяноцького пов., Лемківщина (нині — Польща) — † 23. 04. 2011, м. Львів. Похований на Янівському цвинтарі) — гр.-катол. священик, д-р теології й історії, майстер худож. вишивки. Чл. НТШ (з 1993).

1922—30 навч. у Перемишльській г­зії. 1930—33 слухав лекції в Ґданській, а відтак у Празькій політехніках; закінчив Перемишльську духовну семінарію (1939). 1933—46 студіював філософію, теологію та історію в Григоріанському та Урбанському ун-тах у Римі. Висвячений 02. 04. 1939. Докторат із теології захистив 1942 в рим. ун-ті Урбаніанум, а докторат з історії — 1946 в ун-ті Григоріанум. У 1946—73 служив на різних гр.-катол. парафіях в Америці. З 1973 проживав у Римі, де займався наук. дослідженнями.

Осн. зацікав.— історія Київ. церкви (переважно праці історико-стат. характеру); істор. доля укр. народу в минул., сучас. й майбут. (книги-роздуми історіософ. спрямування); худож. вишивка.

До наук. опрацювань Б. Д. належать зведені істор. шематизми Львів., Перемишльської та Станіславівської єпархій, списки студентів візантійсько-київ. обряду в укр. та європ. колегіях, семінаріях, ун-тах та ін-тах, істор. статистики структур, номенклатури та духовенства Київ. церкви від найдавніших часів до кін. ХХ ст.

Історіософ. цикл праць Б. Д., які сам автор визначив як „виховні“,— це книжки, написані в роздумах над різними подіями і явищами укр. історії. Автор часто критично оцінює стан етн. і реліг. самосвідомости українців, рівень їхніх державницьких інтенцій, здатність до нац. і політ. консолідації.

Ін. важливий напрям творчої діяльности Б. Д.— мист-во вишивання ікон. Він створив неперевершені твори у цій техніці, використавши значну кількість поширених іконограф. типів — Христових і Богородичних ікон, старозавітних і новозавітних сцен, ликів священномучеників, святих, апостолів тощо. Значна част. мист. доробку, а також архів Б. Д. зберіг. у створ. ним (1999) Музеї вишиваних ікон та образів у Львові (просп. В. Чорновола, 2­а). Крім того, Б. Д. розробив і видав 16 збірок візерунків укр. реліг. вишивок.

У складі Львів. обл. універсальної наук. б-ки створ. книжк. фонд — б­ку Б. Д., яка налічує бл. 800 найменувань книжок і брошур, подарованих Б. Д. б-ці впродовж 2007—10. Основу збірки становить рим. б-ка вченого-теолога. Книжки вид. 1896—2010 різними мовами. Значна її част. стосується теології, історії релігії та філософії. Безцінними для дослідників є праці з історії укр. культури та релігії амер., італій., нім., франц. та ін. авторів, енциклопед. й довідкова л-ра.

Б. Д. тісно співпрацював із НТШ, спершу в діаспорі НТШ Європи і НТШ Америки, а згодом в Україні. У „Записках НТШ“ (1987, т. ССV) опубл. розвідку Б. Д. „Українські церковні унії: Константинопільська, Римська і Московська“. За сприяння Т-ва вийшла друком монографія Б. Д. „Три українські церковні унії“ (1995), а також част. збірок візерунків вишиваних ікон у Львові.

Пр.: De Potestate Metropolitarum Kioviensium in Clerum Regularem (1595—1805). Romае, 1973, 196 p.; Ukrainian and Armenian Pontifical Seminaries of Lviv (1665—1784). Romе, 1975, XXVII + 280 p.; Byzantine Kyivan Rite Metropolitanates, Eparchies and Exarchates: Nomenclature and Statistics. Romе, 1980, 171 p.; Byzantine Kyivan Rite Students in Pontifical Colleges, and in Seminaries, Universities and Institutes of Central and Western Europe (1576—1983). Romе, 1984, 366 p.; Schematism of the Ukrainian Catholic Church: a Survey of the Church in Diaspora. Rome, 1988, 1318 p. (Укр. пер.: Берестейська ре-унія та українська історична доля і недоля. Т. 2: Київська Вселенська Церква в діаспорі (1751—1988). Львів, 1999, 1335 с.); Ukrainian Catholic Clergy in Diaspora (1751—1988): Annotated List of Priests Who Served Outside of Ukraine. Romе, 1988, 284 p.; Hierarchy of the Kyivan Church (861—1990). Roma, 1990, 539 p. ( Укр. пер. з доповненням: Ієрархія Київської Церкви (861—1996). Львів, 1996, 568 с.); Українська Папська Мала Семінарія св. Йосафата у Римі (1951—1990) / Ukrainian Pontifical Minor Seminary of St. Josaphat in Rome (1951—1990). Рим, 1990, 190 с.; Берестейська ре-унія та українська історична доля і недоля. Т. 1. Внутрішня вартість медалі. Львів, 1995, 646 с.; Historical Schematism of the Eparchy of Peremy?l and the Apostolic Administration of Lemkiv??yna (1828—1939). Lviv, 1995, 1008 p.; Спільність, ініціатива і співпраця та махнівство. Львів, 1995, 159 с.; Три українські церковні унії. Вид. 3-тє, виправлене. Львів, 1995, 68 с.; Historical Schematism of the Eparchy of Stanislaviv (1885—1938). Lviv, 2002, 450 p.; Historical Schematism of the Archeparchy of Lviv (1832—1944). K., 2004, t. 1. Administration, 1003 p.; t. 2. Clergy and Religious Congregations, 570 p.; Деякі сумні факти з української історії. Львів, 2006, 639 с.; Поважні недомагання в українськім вихованні. Львів, 2006, 416 с.; Будова, вдержання і оборона Української Держави. Львів, 2008, 263 с.; Де українська еліта? Еліту треба виховувати. Львів, 2008, 159 с.; Поважні осяги і великі втрати. Львів, 2008, 463 с.; Мій життєпис. Про виховання і українські проблеми. Львів, 2009, 240 с., іл.; Мої рефлексії щодо проблем минулого, теперішнього та будучого українського народу. Львів, 2010, 176 с.; Моє століття та деякі мої погляди на українську історію. Львів, 2011, 104 с.

Літ.: Ukrainians in North America: A Biographical Directory of Noteworthy Men and Women of Ukrainian Origin in the United States and Canada / Ed. D. M. Shtohryn. Champaign, 1975; Sorokowski A. [Рец. на:] Bla?ejovskyj D. Byzantine Kyivan Rite Students in Pontifical Colleges, and in Seminaries, Universities and Institutes of Central and Western Europe (1576—1983). Roma, 1984, 366 p. // Harvard Ukrainian Studies, 1990, vol. XIV, N 1/2, p. 194—96; Стратилат М., Музиченко С. Праці Дмитра Блажейовського // Народна творчість та етнографія, 1991, № 2; Верьовка Л. На ці ікони хочеться молитися // Писанка. Всеукр. культурно-мист. етнограф. журн. Верховина, 1995, р. ІV, ч. 2—3 (15—16), с. 14—24; Крак О. Музей релігійної вишивки о. д-ра Д. Блажейовського // Місіонар: Український католицький часопис. Львів, 1999, № 6 (90), с. 174—77; Паславський І. Нова книга отця-доктора Дмитра Блажейовського. [Рец. на:] Блажейовський Д. Берестейська ре-унія та українська історична доля й недоля. Т. 2: Київська Вселенська Церква в діаспорі (1751—1988) / Пер. з англ. Львів: Каменяр, 1999, 1335 с. // Київська Церква: Альманах християнської думки. К.; Львів, 1999, № 6, с. 137—38; Путько-Стех А. Світлий ювілей о. Д. Блажейовського // Патріархат, 2000, ч. 10, с. 25—26; Сидор О. Щедрий ужинок отця Дмитра Блажейовського // Київська Церква: Альманах християнської думки. К.; Львів, 2000, № 4, с. 96—99; Степовик Д. Українська ікона. Іконографічний досвід діаспори. К., 2003, с. 97—105; Імена, увічнені Бібліотекою: Каталог книг з приватної колекції о. Дмитра Блажейовського з Італії: У 2 част. / ЛОУНБ, упоряд. Л. Рудик, Г. Москович. Львів, 2009, част. 1, 56 с.; 2011, част. 2, 39 с.; Власюк Т. З отцем доктором Дмитром Блажейовським [Інтерв’ю] // Порадниця: Всеукр. газета для всієї родини, 2010, № 31 (5 серп.), с. 2—3; [б. а.] Некролог // Лемківщина / Lemkivshchyna, 2011, р. ХХХІІ, ч. 2 (125), с. 23; Роздуми о. д­ра Д. Блажейовського про Україну та її долю // [Колодний А.] Релігійна панорама: Інформаційно-аналіт. журн. К., 2011, № 3 (125), с. 62—65; Яців Р. Декілька слів відносно праці о. д­ра Д. Блажейовського // Блажейовський Д. Моє століття та деякі мої погляди на українську історію. Львів, 2011, с. 4—6; Ковальчук І. Вишиті ікони о. Дмитра Блажейовського // Українська вишивка. Тернопіль, 2012, № 3, с. 12 —14.

Іван Паславський, Іван Сварник, Олександр Ясь

Інформація про статтю

 Автор:

Іван Паславський, Іван Сварник, Олександр Ясь

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БЛАЖЕЙОВСЬКИЙ Дмитро / Іван Паславський, Іван Сварник, Олександр Ясь // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-336

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я