БОГАЧЕВСЬКА-ХОМ’ЯК Марта | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОГАЧЕВСЬКА-ХОМ’ЯК Марта

БОГАЧЕВСЬКА-ХОМ’ЯК Марта (Bohachevsky-Chomiak Martha) (* 24. 06. 1938, м. Сокаль, центр одноймен. пов., Галичина (нині — райцентр Львів. обл.) — історик, фемінолог, публіцист, громад. діяч. Д. чл. НТШ Америки (з 1983). Донька Д. Богачевського.

У дит. віці (1944) виїхала в Німеччину, де перебувала з батьками в укр. таборах Ді-Пі, а 1949 переїхала у США. Серед. освіту здобула в укр. поч. і серед. школах сестер василіянок у м. Філадельфії. Навч. у Пенсильван. ун-ті у Філадельфії (ступінь бакалавра, 1960) та в аспірантурі Колумб. ун-ту в Нью-Йорку (маґістр істор. наук, 1961). 1968 захистила докт. дис. з історії рос. філос. думки кін. ХІХ ст.

1964—67 викладала історію в Ун-ті Фарлі Дікінсон (м. Тінек, шт. Нью-Джерсі, США), 1967—68 — історію та політ. науки в Ун-ті Сетон Хол (м. Саут-Оріндж, шт. Нью-Джерсі). 1974—75 — проф.-гість Катол. ун-ту США (м. Вашингтон), 1976—77 — науковець-дослідник у держ. архівах Польщі (м. Варшава).

1968—86 — проф. історії Коледжу Мангеттенвіль (м. Перчейз, шт. Нью-Йорк), 1985—87 — проф. історії Ун-ту ім. Дж. Гопкінса (м. Балтимор, США), співробіт. НДІ росієзнавства Гарвард. ун-ту, 1985—2000 — проф. історії України та Рос. імперії в Ун­ті ім. Дж. Вашингтона (м. Вашингтон) і ст. співробіт. Нац. фонду США з гуманіт. наук. 2003—06 — дир. Бюро академ. обмінів ім. Фулбрайта в Україні ( м. Київ). Одночасно працювала викладачем історії в Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка (1995—96) та лектором Києво-Могилянської академії (1997—98).

Осн. наук. зацікав.— історія жін. руху в Україні. Наприкін. 1970-х рр. на пропозицію двох укр. жін. асоціацій (Союзу українок Америки та Світ. федерації укр. жін. орг-цій) розпочала наук. дослідження укр. інтелектуального руху та жін. орг­цій в Україні та Сх. Європі, опрацювала архів. мат-ли у Львові, Києві, Москві, Празі та Варшаві і підгот. низку наук. пр. на тему укр. фемінізму, опубл. у спец. укр. та амер. часоп. Автор 7 монографій, зокрема про „весну народів“ 1848 у Сх. Галичині (1967), про рос. філософа С. Трубецького (1976), про укр. думи та жін. громад. орг-ції, ред. повного друк. видання пр. укр. громадсько-політ. діячки М. Рудницької.

Чл. Амер. істор. т-ва, заст. голови Союзу українок Америки, віце-президент Нац. жін. ради США, д. чл. УВАН. Лауреат премії ім. Барбари Гелдт Асоціації славісток США (1988) та премії Міжнар. фундації О. та Т. Антоновичів (1989) за кн. „Білим по білому. Жінки у громадському житті України 1884—1939“ ( Едмонтон, 1988; К., 1995).

З 24. 09. 1964 — чл. НТШ А, чл. Вашингтонського oсередку НТШ А. 1975 виступала з доповіддю „Розвиток українського жіночого руху на українських землях“ на конференції „Рік української жінки“, проведеній під егідою НТШ А. З 1983 — д. чл. НТШ А (від Історично-філософської секції). Автор монографії, вид. у серії „Бібліотека українознавства“ НТШ (1967, ч. 25; англомов. серія, ч. 3) та статті у „Записках НТШ“ (1993, т. ССХХV). 1990 учасник засідання виїздного „круглого столу“ „Проблема дослідження історії України“, який організувало НТШ в Україні (Славсько, 4 верес. 1990). Чл. управи НТШ А, чл. Видавничої комісії НТШ. З 2009 — голова Контрольної комісії НТШ А.

Пр.: 1848 рік у Східній Галичині // Сучасність, 1964, № 6, с. 98—108; The spring of a nation: the Ukrainians in Еastern Galicia in 1848. Philadelphia, 1967, 80 p.; An intellectual among the intelligentsia in prerevolutionary Russia. Belmont (MA), 1976, 310 p. (у співавт.); Socialism and feminism: the first stages of women’s organizations in the eastern part of the Austrian Empire / Ed. T. Yedlin. Women in Eastern Europe and the Soviet Union. N. Y., 1980, p. 44—64; Natalia Kobryns’ka — a formulator of feminism / Eds. A. S. Markovits, F. E. Sysyn. Nationbuilding and the politics of nationalism: essays on Austrian Galicia. Cambridge (MA), 1982, p. 196—220; Feminism in Ukrainian History // Journal of Ukrainian Studies, 1982, N 12, р. 16—30; Ukrainian feminism in interwar Poland / Eds. S. L. Wolchik, A. G. Meyer. Women, state, and party in Eastern Europe? Durham (NC), 1985, p. 82—97; Feminists despite themselves: women in Ukrainian community life, 1884—1939. Edmonton, 1988, 460 p.; A revolution of the spirit: crisis of value in Russia, 1890—1924? N. Y., 1990, 349 p. (у співавт.); Дума України — жіночого роду. К., 1993, 108 с.; Організація жінок у Східній Україні на зламі ХІХ—ХХ століть // Записки НТШ. Праці історично-філос. секції. Львів, 1993, т. CCXXV, с. 258—77; Political communities and gendered ideologies in contemporary Ukraine. Cambridge (MA), 1994, 25 p.; Білим по білому: жінки в громадському житті України, 1884—1939. К., 1995, 422 с.; Людина повної посвяти науці [про історика О. Апанович] // Неопалима купина. К., 1995, № 7—8, с. 204—05; Наука — невід’ємна частина його життя // Mappa Mundi. Зб. наук. праць на пошану Я. Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Львів; К.; Н.-Й., 1996, с. 33—39; Героїзм повсякдення жіноцтва // Сучасність, 1997, № 12, c. 70—73; Women’s organizations in independent Ukraine, 1990—1998 // Eds. S. L. Wolchik, V. A. Zviglianich. Ukraine: the search for a national identity. Lanham (MD), 1999, p. 265—85; How real were nationalism and feminism in 19th century Galicia? // Hrsg. S. Kemlein. Geschlecht und Nationalismus in Mittel- und Osteuropa 1848—1918. Osnabr?ck, 2000, S. 143—52; Ще одне слово про етику — чи про етикети // Гуманітарні науки. К., 2004, № 2, c. 8—10; Етика в освіті: випробування риторикою // Покликання університету: зб. наук. праць. К., 2005, с. 90—91; Кілька слів про американську освіту // Там само, с. 19—23; Українки в історії. К., 2006, 326 с. (у співавт.).

Літ.: Бюлетень НТШ в ЗСА. [Н.-Й.], 1977, ч. 17, с. 18; Присяжний М. Українки, єднаймося! // Дзвін (Львів), 1991, № 8, с. 89—91; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 35, 63; Кульчицький С. Богачевська-Хом’як Марта. Білим по білому // УІЖ (К.), 1997, № 2, с. 132—37; [Біограф. довідка] // Слово і час. К., 2001, № 9, с. 105; Українські історики: біобліографічний довідник / За ред. В. І. Смолія. К., 2004, т. 2, кн. 2, с. 52; Катола О. Богачевська-Хом’як Марта // Українська журналістика в іменах / За ред. М. М. Романюка. Львів, 2007, вип. 14, с. 31—33; Єкельчик С. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ століття. К., 2010, с. 153, 165, 244.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БОГАЧЕВСЬКА-ХОМ’ЯК Марта / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-349

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я