АКАДЕМІЧНА ПОМІЧ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АКАДЕМІЧНА ПОМІЧ

„АКАДЕМІЧНА ПОМІЧ“ — укр. студент. т-во, яке діяло у Львові з 1902 спочатку як „Руська академічна поміч“, після 1921 — як „Українська академічна поміч“. 1906 і 1914 т-во спробувало змінити назву на „Українська (Українсько-руська) академічна поміч“, однак цього не дозволили Галицьке намісництво й Дирекція поліції, які вважали, що це заохотить студентів до акт. політ. діяльности. „А. п.“ допомагала укр. студентам як грошима, так і дармовими обідами, а також стипендіями на навчання у Галичині й за кордоном. Після зведення 1906 Академічного дому його здано в найм „А. п.“ за умовленою винагородою, а т-во мало винаймати кімнати поодиноким студентам, стягати з них чинші і т. ін. Проте цей захід виявився невигідним і був скасований. 11. 06. 1906 Виділ (президія) НТШ погодився взяти під свій нагляд майно „А. п.“ на випадок її ліквідації, але цього не сталося. Кер. органами були Заг. збори, а в період між ними — ухвали засідання президії (виділу). 1906 головою т-ва був О. Стеслович. 1907—08 до виділу (правління) входили В. Скрипчук (голова), А. Гоп’як, І. Ґонтарський, В. Зубрицький, Ф. Кондрацький, В. Левицький, Ю. Лещій, І. Мандюк, Г. Паламар, І. Сохацький, Б. Ставничий, З. Ткачук, І. Товарницький, В. Цмайло-Кульчицький, В. Чайківський, Т. Шурак. Контрольну комісію очолював М. Цеглинський. 1908 до виділу обрали додатково Я. Ганкевича, В. Гриніва, Б. Загайкевича, С. Зубрицького, Р. Кульчицького, С. Малецького, І. Мельницького, І. Пацлавського, В. Питлика, О. Рив’юка і Б. Чабака. Контрольну комісію очолив В. Кучер. Того ж року новим головою став Л. Шуст, якого 1910 замінив Б. Загайкевич, а 1913 — Ф. Вишиваний. У листоп. 1917 головою т­ва обрали д-ра М. Чубатого, чл. виділу — І. Попеля (згодом — голова), А. Княжинського. Від листоп. 1918 до кін. 1920 „А. п.“ через воєнні події не діяла. Згодом ініціативна група на пропозицію М. Чубатого віднайшла і впорядкувала документацію „А. п.“ і на поч. 1921 відновила її діяльність. Головою т-ва обрали М. Матчака, чл. виділу — В. Гупала, Т. Парфановича, І. Полюгу, О. Саламанчука, В. Сташинського та ін.

„А. п.“ тісно співпрацювала із Укр. горожанським к-том, а також із НТШ у справі відновлення діяльности Академічного дому, зокрема організувала збірку коштів у його фонд. Упродовж 1921—24 т-во зазнавало репресій поліції через акт. участь у створенні й діяльності Українського таємного університету у Львові. У всіх основоположних док-тах і статуті т-ва зазначалося, що в разі ліквідації його майном має опікуватися НТШ. З 1913 „А. п.“ була колект. звич. чл. НТШ. Печатка т­ва мала напис: „ТОВАРИСТВО „Руська Академічна Поміч“ у Львові“. У міжвоєнний період т-во діяло в приміщенні „ Академічної громади“ за адресою: вул. Рутовського (нині — Театральна), 22/1.

Арх. дж.: ДАЛО, ф. 26, оп. 13, спр. 235, 237; оп. 14, спр. 149; ЛННБ України, від. рукоп., ф. 66 (О. Маковей), 119 (Товариство „Академічна громада“); ЦДІА України у Львові, ф. 766, оп. 1, спр. 1—7; ф. 309, оп. 1, спр. 2787.

Літ.: Гнатюк В. Наукове товариство імені Шевченка у Львові. Мюнхен; Париж, 1984, с. 116; Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник. Львів; Перемишль, 2003, с. 255.

Іван Сварник

Інформація про статтю

 Автор:

Іван Сварник

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АКАДЕМІЧНА ПОМІЧ / Іван Сварник // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-35

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я