БОГОСЛОВСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОГОСЛОВСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

БОГОСЛОВСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ (АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ, З 1947 — БОГОСЛОВСЬКА) — навч. та наук. заклад укр. правосл. еміґрації. Діяла від листоп. 1946 до поч. 1950-х рр. Мала два ф-ти: богослов. і пед. Існувала при кафедральній Свято-Покровській церкві в Мюнхені. Священний синод укр. правосл. єпископів 24. 08. 1946 затвердив Статут Б.-П. а., за яким її створено для підгот. „високоосвічених душпастирів-священнослужителів і проповідників Слова Божого серед Українського Народу на еміґрації, а також для виховання в дусі Христової науки висококваліфікованих педагогів українських шкіл і досвідчених у християнських знаннях жінок-українок“. В організації та діяльності Б.-П. а. велику роль відіграли визначні укр. вчені, д. чл. НТШ, зокрема Григорій Ващенко, Пантелеймон Ковалів, Борис Крупницький, Віктор Петров, Іван Розгін та ін. Поч. кер. органи Б.-П. а. були затверджені у такому складі: ректор — П. Ковалів, декан богослов. ф­ту — Я. Моралевич, декан пед. ф­ту — В. Петров, куратори — архиєп. Михаїл (Хороший) і архиєп. Полікарп (Сікорський). До навч. програми входили догматичне, моральне, пасторальне й порівн. богослов’я, літургіка, гомілетика, філософія, логіка, психологія, педагогіка, історія Церкви, мови тощо. Наприкін. груд. 1947 Б.-П. а. було перейменовано на Богословську академію УАПЦ. Наприкін. 1949 її ректором став Г. Ващенко. 1952 через виїзд більшости викладачів і студентів в Австралію, Аргентину, Бразилію, Канаду, США та ін. заокеан. країни Б.-П. а. припинила свою діяльність.

Незважаючи на короткий період існування, Б.­П. а. відіграла помітну роль у вихованні високоосвічених душпастирів і педагогів для УАПЦ у діаспорі, а також у підгот. наук. кадрів у галузі церк. історії та правосл. віровчення. Зокрема, були захищені докторати з богослов’я (єп. В’ячеслав, о. В. Заксе), маґістер. дис. з історії церкви (О. Воронин). Зусиллями Б.-П. а. вийшов у світ „Збірник науково-богословських та церковно-історичних праць“ (Мюнхен, 1947). При Б.-П. а. діяло Укр. студент. т­во, яке видавало журн. „Богослов“ (Гіршберг, 1946, № 13—14; Мюнхен; Новий Ульм, 1948, № 4—6). Серед її вихованців — відомі правосл. свящ. і громад. діячі С. Кендзерявий, Т. Міненко та ін. Б.-П. а. постійно підтримувала контакти з гол. європ. відділом НТШ й осередками у Німеччині, Голландії та Франції.

Літ.: Акт Відкриття Богословсько-Педагогічної Академії в Мюнхені 17 листопада 1946 р. // Богословський вісник: Місячник, орган УАПЦ. Штутґарт, 1948, річн. 1, № 2, с. 101—03; Модест Т. Богословська Академія УАПЦ (До історії її заснування) // Там само, с. 93—99; Ковалів П. Богословська Академія УАП Церкви // Українське православне слово. Баунд-Брук, 1966, ч. 12 (груд.).

Іван Паславський

Інформація про статтю

 Автор:

Іван Паславський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БОГОСЛОВСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ / Іван Паславський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-357

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я