БОЙКІВЩИНА, т-во | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОЙКІВЩИНА, т-во

„БОЙКІВЩИНА“ — науково-етнограф. і краєзн. т-во, створ. у м. Самборі 16. 06. 1928. Водночас із т-вом засн. однойм. музей. Ініціатор створення т-ва й музею — громад. діяч, адвокат, чл. НТШ д-р В. Гуркевич. Чл. т-ва були лікар, етнограф, археолог і публіцист В. Кобільник; педагог, філолог, етнограф і соціолог А. Княжинський; педагог, музеєзнавець і письменник, чл. НТШ І. Филипчак; педагог, публіцист і науковець, чл. НТШ М. Скорик; інженер, картограф, культурно-громад. діяч В. Кордуба та ін. Свій внесок в організацію т-ва „Б.“ та музею зробив кол. громад. діяч Самбірщини, адвокат д-р Д. Стахура, який у 1920—30-х рр. перебував в еміґрації на Закарпатті. Він надав для експозиції музейних збірок 1-й поверх свого будинку в Самборі (вул. Тиха, 1). Львів. воєв. затвердило статут „Б.“ 12. 06. 1928, а Самбірське староство — 13. 07. 1928. У трав. 1931 т-во „Б.“ та музей увійшли до Союзу музеїв у Польщі, що значно підвищило статус і авторитет цих укр. інституцій.

Т-во „Б.“ та музей при ньому проводили акт. культурно-просвітн. роботу. Його організатори та чл. збирали і вивчали пам’ятки бойківського побуту. Осн. в діяльності т-ва й музею стали дослідження та монограф. опрацювання різних аспектів матеріальної й духовної культури бойків. З цією метою т-во заснувало період. наук. вид. „Літопис Бойківщини“ („Записки, присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племени“). У 1931—39 вийшло 11 ч. (12 ч. через першу більшовицьку окупацію не опубл.). Окрім того, було розпочато серію окр. вид. про різні аспекти історії, побуту та фолькл. спадщини бойків.

Діапазон наук. зацікав. чл. та симпатиків „Б.“ широкий: від археол. досліджень бойківської етнограф. території до висвітлення особливостей говору бойків, їхнього внеску в загальнокульт. скарбницю укр. народу. На стор. „Літопису Бойківщини“ друк. наук. праці відомі археологи — д. чл. НТШ Я. Пастернак, д. чл. НТШ М. Смішко, В. Кобільник, історики — д. чл. НТШ І. Крип’якевич, чл. НТШ Ю. Кміт, о. Р. Лукань, чл. НТШ М. Скорик, чл. НТШ В. Гуркевич, чл. НТШ І. Филипчак, етнографи, філологи й мистецтвознавці — д. чл. НТШ І. Свєнціцький, чл. НТШ В. Залозецький, чл. НТШ Я. Рудницький, чл. НТШ О. Дучимінська, чл. НТШ Є. Грицак, А. Княжинський, Ф. Коковський та ін. З поч. Другої світової війни 1939 т-во „Б.“ ліквідовано. 1954 закрито і його музей.

Наук. і культ. потенціал т-ва „Б.“, сформований у 1928—38, став основою для відродження наприкін. 1960-х рр. однойм. т-ва в Америці. 1969 вийшло 1­ше ч. відновленого „Літопису Бойківщини“, а 25—27 верес. 1970 в Керґонсоні (США) офіційно засн. т-во „Б.“ 1992 відновлено Самбір. науково-культурол. т-во „Б.“ з централею у м. Дрогобичі, воно тісно співпрацює з НТШ та академ. наук. установами України.

Вид.: Літопис Бойківщини. Самбір, 1931—39, ч. 1—11; США; Канада, 1969—2001, ч. 1 (12)—61(72); США; Канада; Україна, 2002—12, ч. 62 (73)—83 (94); Бойки. Журнал науково-культурол. Т-ва „Бойківщина“. Дрогобич, 1996, № 1—12; 1997, № 1—12; 1998, ч. 1—6; 2000, ч. 1—12; 2001, ч. 1—12; 2002, ч. 1—10.

Літ.: Данчин Р. Науково-видавнича діяльність Товариства „Бойківщина“ у Самборі (1928—1939) // Київська Церква: Альманах християнської думки. К.; Львів, 1999, № 5, с. 43—47; Горняткевич В. Музей „Бойківщина“ у Самборі: Заснування, розквіт, небуття, відродження // Літопис Бойківщини / Litopys Boykivshchyny. Журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени. ЗСА; Канада; Україна, 2002, ч. 2 / 63 (74), с. 11—24; Радевич­Винницький Я. Товариство „Бойківщина“: 75 років боротьби за українську ідею // Там само, с. 3—6.

Іван Паславський

Інформація про статтю

 Автор:

Іван Паславський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БОЙКІВЩИНА, т-во / Іван Паславський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-370

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я