БОРОВСЬКИЙ Михайло | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОРОВСЬКИЙ Михайло

БОРОВСЬКИЙ Михайло (* 15. 11. 1891, с. Зубрівка Подільської губ. (нині — Кам’янець-Подільського р-ну Хмельн. обл.) — † 08. 04. 1989, м. Вінніпег, пров. Манітоба, Канада) — агроном, ботанік, пасічник, журналіст. Д. чл. НТШ Канади (з 1961).

Поч. освіту здобув у селі, де н., серед.— у Кам’янці-Подільському. 1912 був мобілізований до війська в Кам’янці-Подільському, а після закінчення строкової служби 1913 переїхав до Чити (Росія), вступив у військ. школу в Іркутську. Після закінчення цієї школи 1914 в чині підпоручика служив кадровим старшиною в Новомиколаївську, а згодом — у Томську. 1916 навч. у школі старшин в Оранієнбаумі. Під час революції 1917 Тимчасовий уряд скерував його супроводжувати ешелон війська зі зброєю на Пд. фронт, де він залишався до закінчення військ. дій, а згодом перейшов до укр. військ. част. у Кам’янці-Подільському.

1918—19 навч. на матем. від-ні фізико-матем. ф-ту (з 11. 03. 1919 — у статусі вільного слухача), а згодом — на сільськогосп. ф-ті Кам’янець-Подільського держ. укр. ун-ту. 1920 разом із військом УНР виїхав з України до Ченстохови (Польща) і 1921—22 навч. на ветеринар. ф-ті Варшав. ун-ту. 1923 переїхав у Чехо-Словаччину і вступив на агроном. ф-т Празької політехніки. Згодом узяв участь у заснуванні крайового пасічного т-ва „Рій“ в Ужгороді і став його головою, організував взірцеву пасіку на 100 бджолиних сімей, став її зав. і заклав плантацію медоносних та лікарських рослин. На Закарпатті був співред. часоп. „Підкарпатське пчолярство“ (1923—25) і журн. „Пчілка“ (1923—24), а також ред. часоп. „Пчолярство“ (1925—26), в якому 1925 вийшла зб. „Оповідання з природи“ і багатоколірний „Атлас рослин“ Б. М. Крім того, зібрав гербарій місцевих лікарських рослин, експозицію якого на сільськогосп. виставці у Празі (1926) відзначено срібною медаллю. Був делегатом укр. та міжнар. конґресів, зокрема Всеслов’ян. пасічницьких з’їздів у Празі (1927) і Познані (1929).

Закінчивши навч. 1927, виїхав до Львова, де працював у вид-ві „Сільський світ“ (референтом секцій пасічництва і садівництва), у т-ві „Сільський господар“, а також був ред. журн. „Український пасічник“ (1928—39) — щомісячного вид. т­ва „Сільський господар“ і кооперативу „Рій“ — та „Практичне садівництво“ (1933—38). Кн. Б. М. „Мід як відживчий і лічничий середник“ (1932) було того ж року перевидано в Болгарії, а 1933 — польс. мовою в Любліні (Польща).

1939 переїхав на Холмщину, де викладав курси сільськогосп. дисциплін у Госп. серед. школі в Окшові, а 1942 повернувся до роботи в кооперативі „Рій“ і читав курс садівництва та городництва в сільськогосп. школі в м. Холмі. 1943 Б. еміґрував на Зх.: спочатку у Чехію, де працював викладачем УТГІ в Подебрадах (1943—44), а згодом у Німеччину, де став доц. і зав. каф. садівництва та городництва агрономічно-лісового ф-ту УТГІ в Реґенсбурзі (1945—48).

Наприкін. 1948 прибув у Канаду, де спочатку працював на дослід. агроном. станції Манітоб. ун-ту (1949—50), а потім обіймав посаду фахівця з озеленення і прикрашання шкільних садиб в адміністрації шкіл м. Вінніпега (1950—58) й одночасно ред. госп. стор. в тижневику „Український голос“ (1950—51).

Після виходу на пенсію 1961 продовжував наук. та громад. діяльність: чл. низки сусп. орг-цій (Орден Колегії св. Андрея, ТУС, СУС), чл. управи Укр. наук. ради Канади, надзвич. проф. Укр. тех. ін­ту в Нью-Йорку (з 1958), д. чл. і генеральний секретар УВАН у Канаді (1956—73). Голова діаспорного Ін-ту дослідів Волині (1957—68) і гол. ред. (1961—67) журн. „Літопис Волині“ (науково-популярного збірника з волинезнавства).

Осн. наук. зацікав.— садівництво, ботаніка, бджільництво, агрономія. Автор серії практичних посібників із ведення сільс. госп-ва.

З 06. 06. 1961 — д. чл. НТШ К. Брав участь у роботі Біологічно-медичної комісії НТШ А: 28. 12. 1953 доповідав на тему „Україніка в ботаніці“ на засіданні цієї комісії в рамках 1-го Заг. наук. з’їзду НТШ А (Нью-Йорк). Виступав із доповідями на наук. конференціях НТШ К: „Україніка в ботаніці“ (Філологічна секція — ІІІ Наук. конференції НТШ К: Торонто, 31. 08—01. 09. 1952), „Любов до природи як психологічний вияв окремішності українців“ (Математично-природописно-лікарська комісія — IV Наук. конференції НТШ К: Торонто, 05—06. 09. 1953), „Флора Волині і її особливості“ (VI Наук. конференція НТШ К: Торонто, 1956), „Тис-негній дерево (Taxus baccata) в українських лісах у минулому і сучасному та проблеми його охорони і розмноження“ (Наук. конференція НТШ К: Торонто, 1958), „Цукровий клен на сході Канади і продукція його сиропу“ (тех. сесія спільної Наук. конференції НТШ К, УЛТ ПА та Укр. тех. т-ва у Канаді: Торонто, 07. 10. 1967). Збереглося значне листування Б. М. з науковцями НТШ.

Пр.: Оповідання з природи. Ужгород, 1926, 32 с.; Атлас рослин. Ужгород, 1928, 118 с.; З життя тварин. Х., 1930, 36 с.; Як самому зробити солом’яний вулик. Львів, 1930, 24 с.; Зелені погної. Львів, 1931, 56 с.; Медодайні рослини (ілюстрований підручник плекання паші для бджіл). Львів, 1931, 74 с.; Мід як відживчий і лічничий середник. Львів, 1932, 16 с.; Плекання добірних маток і раси бджіл. Львів, 1932, 48 с.; Як лікувати хвороби бджіл. Львів, 1932, 33 с.; Виноград. Львів, 1933, 49 с.; Вентиляція вуликів. Запорука здоров’я і працездатності бджіл. Львів, 1934, 33 с.; Вулики і пасічницьке приладдя. Подєбради, 1934, 28 с.; Технолоґія і збут продуктів пасічництва. Подєбради, 1934, 32 с.; Бросквини і морелі. Львів, 1935, 32 с.; Олійні рослини. Соняшник, ріпак, гірчиця, кольза та інші. Львів, 1935, 48 с.; Садівництво ягідне. Подєбради, 1935, 34 с.; Шкідники і хвороби саду та боротьба з ними. Львів, 1936, 96 с.; Приятель пасічника (календар-записник). Львів, 1938, 100 с.; Провідник молодого пасічника. Львів, 1939, 104 с.; Як господарити в пасіці. Львів, 1939, 80 с. (у співавт.); Порадник пасічника. Краків, 1941, 175 с.; Звідки береться нектар (мед) у рослині // Укр. пасічник (Львів), 1942, ч. 2, с. 5—6; Колендра — нектародайно-лікувальна рослина // Там само, 1942, ч. 6, с. 13; Шкідники овочевих дерев і кущів. Ярослав, 1942, 120 с.; Яку краску бджоли розрізняють // Укр. пасічник, 1942, ч. 6, с. 11; Дальші проби рижосіву в Німеччині в 1946 р. // Там само, с. 182—83; Досліди з плекання рижу в Німеччині в 1945 р. // Наукові записки УТГІ. Реґенсбурґ, 1948, т. І (IV), с. 180—81; Любов до природи як психологічний чинник окремішності українців // Бюлетень (мат­ли IV Наук. конференції НТШ-Торонто). Торонто, 1953, ч. 1 (4), с. 146—54; Українське місцеве й особове назовництво в інтернаціональній ботанічній термінології. Вінніпег, 1955, 64 с.; Names of the Black Sea basin in the international botanical terminology // VII Congresso internazionale di scienze onomastiche (Firenze-Piza, 4—8 aprile 1961). Firenze, 1962, p. 16; Тис-негній в українських лісах у минулому і сучасному та проблеми його охорони і розмножування // Наукові записки УТГІ. Мюнхен, 1962, т. ІІІ (VI), с. 35—44; Рослини, перенесені з України до Канади („Євшан Зілля“). Вінніпег, 1967; Спогади про М. Левицького, В. Левицького і Д. Дорошенка / Ред. М. Л. Боровський. Вінніпег, 1967, 40 с.; Українські субтропіки та їх середземноморська й інша субтропічна флора // Наукові записки УТГІ. Мюнхен, 1967, т. XII (XV), с. 230—35; Матеріяли до бібліографії господарської літератури, виданої в Галичині, на Волині, Закарпатті й Буковині, 1788—1944. Вінніпег, 1968, 32 с.; Нарис історії сільськогосподарського шкільництва на західньоукраїнських землях 1900—1944. Вінніпег, 1974, 32 с.

Арх. дж.: ДАХО, ф. 582, оп. 2, спр. 23, арк. 157.

Літ.: Хроніка НТШ. Париж; Н.-Й.; Торонто; Сидней, 1954, ч. 77, с. 31, 35—36; 1966, ч. 80, с. 34; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 93; М. П. Ювілей голови ІДВ М. Боровського // Літопис Волині. Вінніпег, 1961, ч. 5, с. 151—53; Розгін І. Михайло Леонтович Боровський: біобібліографічний нарис життя, громадської і наукової праці з нагоди 70-річного ювілею. Торонто, 1962, 47 с.; Український технічно-господарський інститут (1932—1952). Видання абсольвентів УГА та УТГІ в 40-ліття заснування УГА і 30-ліття УТГІ. Н.-Й., 1962, с. 108; Боровський М. Пасічнича кооперація та її співпраця з т-вом „Сільський господар“ // Крайове господарське товариство „Сільський господар“ у Львові, 1899—1944 / Ред. П. Дубрівний. Н.-Й., 1970, с. 554—55; Кубійович В. Українці в Генеральній губернії: 1939—1941 (історія Українського Центрального Комітету). Чикаго, 1975, с. 390; Ukrainians in North America / Ed. D. M. Shtohryn. Champaign (IL), 1975, p. 26; Бойко М. Культурна праця волинян у Північній Америці. Блумінґтон, 1978, с. 136; Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпег, 1986, с. 78; Качор А. Помер професор інж. М. Боровський // Літопис Волині. Вінніпег, 1990, ч. 16, с. 153; Рудка Б. Біографія Михайла Боровського (до річниці з дня смерті і 80-річчя заснування журналу „Український пасічник“) // Укр. пасічник (Львів), 1994, № 4, с. 29—31; Павлюк І. З. Боровський Михайло Леонтійович // Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника / Ред. М. М. Романюк. Львів, 2003, вип. 10, с. 45—46; Завальнюк О. М. Історія Кам’янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918—1921). Кам’янець-Подільський, 2006, с. 432; Мовна У. З історії пасічницької секції українського крайового товариства „Сільський господар“ у Львові // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2008, вип. XI—XII, с. 293—300; Прокопчук В. С. Подолянин М. Л. Боровський — керівник Інституту дослідів Волині у Вінніпезі у 1956—1968 рр. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка (серія „Історичні науки“). Кам’янець-Подільський, 2011, т. 21, с. 476—83.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БОРОВСЬКИЙ Михайло / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-397

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я