БУРАЧИНСЬКА Лідія | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БУРАЧИНСЬКА Лідія

БУРАЧИНСЬКА Лідія (Рудик; крипт., псевд.: Л. Б., Л. Бура, Ліда Б., Людмила Бурачинська) (* 28. 12. 1902, с. Гринява Косів. пов., Галичина (нині — Верховинського р-ну Івано-Франк. обл.) —† 29. 01. 1999, м. Філадельфія, США. Похована на цвинтарі у Фокс-Чейсі, Пенсільванія) — інженер, журналіст, етнограф, громадсько-культ. діяч. Д. чл. НТШ (з 1980).

Серед. освіту здобула у м. Вижниці (1916—17), один рік навч. у Г-зії сестер василіянок у Львові, продовжила навчання у Чернівцях (1918—21), вищу освіту здобула у Бухаресті, пізніше студіювала екон. науки у Високій торговельній школі у Празі (1923—29). Там контактувала з Є. Маланюком, Н. Лівицькою-Холодною, О. Телігою. З 1929 як інженер-економіст працювала у Земельному банку у Львові, з 1930 — чл. редколегії, а у 1932—39 — ред. журн. „Нова хата“ (Львів), який видавала кооператива „Українське народне мистецтво“. У часоп. надрукувала понад 100 своїх статей на теми мистецтвознавства й етнографії. Публ. також у журн. „Назустріч“, редагувала окр. альманахи та збірники. Ред. брошури „Український Жіночий Конґрес. Станиславів. 23—27. VІ. 1934“ (1934), автор кн. „Український народний одяг“ (1992) з оп. строїв 17 реґіонів України з дод. карти України зі зазначенням місцевостей поширення зразків одягу. Багато зусиль доклала до організації щорічних показів нар. ноші, які проводилися щорічно з 1934 по 1939 і відбувались у Львові, Стрию, Коломиї. Під час Другої світової війни працювала в УЦК у Кракові. З 1944 — в еміґрації в Австрії, 1949 — у Філадельфії. Прибувши до США, викладала укр. мову в Коледжі сестер василіянок у Філадельфії, 1950—72 — чл. редакції, а згодом ред. журн. „Наше життя“ (Філадельфія), „Союз українок Америки“, дописувала у журн. „Буковина“, „Минуле і сучасне“ (1956). У 1965—74 — голова, почес. голова Союзу українок Америки. 1973—77 — заст., а 1977—82 — голова, почес. голова Світ. федерації укр. жін. орг-цій (СФУЖО). В амер. період життя — акт. учасник різних культ. заходів; заснувала секцію журналістики при СФУЖО, співзасн. Укр. музею в Нью-Йорку, чл. управи З’єднаного українсько-амер. допомогового к-ту (ЗУАДК). Великі заслуги Л. Б. перед НТШ.

Осн. зацікав. Б. Л.— літературознавство, культурно-осв. життя українців в Україні та за кордоном, матеріальна культура (зокрема одяг), нар. прикладне мист-во та обрядовість укр. народу, музика, мистецтво, театр, спорт. Досліджувала питання жін. і культурно-осв. руху в контексті світ. політ. та культ. проблематики і Союзу українок Америки, пропаґувала жін. вид. (була ред. „Бібліографії видань жіночої творчості поза межами України. 1940—1973“). Крім того, постійно подавала у журн. літературозн. огляди, біобібліограф. нариси про укр. л-ру, а з метою поширення знань про світ. л-ру — закордонних письменників ( К. Гриневичеву, Н. Королеву, П. Куліша, Уляну Кравченко, Олену Пчілку, О. Кобилянську, Н. Кобринську, Лесю Українку), писала про відомих у світі жінок-науковців: про родину Марії Кюрі, відомих жінок Франції, Америки, Канади. У „Новій хаті“ вела бібліограф. рубрику „Нові книжки“, „Що читати“, де рецензувала твори укр. письменників У. Самчука, О. Кисілевської, Ю. Липи, С. Русової, а також навчала і виховувала укр. дітвору у школах, сприяла розвитку нац. журналістики. Публікації 1930—39 можна поділити на 4 осн. тем. групи, які присвячені: 1) питанням професійного (живопис, графіка, л­ра, театр, музика, танці, фотографія) і нар. (ткацтво, вишивка, нар. одяг) мист-в; 2) питанням культури в Галичині й у світі; 3) публікації про жін. рух; 4) на культурно-ужиткові теми.

1980 Б. Л. обрано д. чл. НТШ за рекомендацією Філологічної секції Т-ва. Працювала у Філадельфійському осередку НТШ, чл. його управи (1968—72). Брала акт. участь у роботі Т-ва. Чл. Істор. т-ва.

Пр.: Про східні килими // Нова хата, 1930, ч. 3, с. 1—3; Виставка аматорської світлини // Там само, 1932, ч. 1, с. 10; Дещо про жіночий спорт // Там само, ч. 7—8, с. 14; Із української сокільської виставки у Празі // Там само, ч. 9, с. 1—3; Народні вишивки в нашій хаті // Там само, ч. 6, с. 1—3; Нові роковини укр[аїнського] театру // Там само, с. 12; Про лагідного демона [Про амер. актрису Бриґітту Гельм] // Там само, ч. 3, с. 11; Століття поступу [100 м. Чікаго] // Там само, ч. 12, с. 9; Жінки в житті Р. Ваґнера // Там само, 1933, ч. 5, с. 5—6; Млада Липовецька // Там само, ч. 4, с. 5; Про завдання жіночої преси // Там само, ч. 1, с. 3—4; Про льняну виставку в Вильні // Там само, ч. 10, с. 4; Гонора Енфільд // Там само, 1935, ч. 18, с. 5—6; Підсумки виставки [„Українські вишивки і тканини“ в Музеї ім. Шевченка] // Там само, ч. 20, с. 6; Спортові міркування // Там само, ч. 18, с. 2; У Лесі Кривіцької // Там само, ч. 10, с. 5, 10; У Ярослави Музики // Там само, ч. 24, с. 5—6; Вечір народньої ноші // Назустріч, 1936, ч. 5, с. 4; Відродження народної ноші // Там само, 1937, ч. 24, с. 5; В театрі ім. Садовського // Нова хата, 1937, ч. 21, с. 3; Гутірка про писанку // Там само, ч. 9—10, с. 3; Дитячий театр // Там само, ч. 8, с. 11; Іванна Біберович [некролог] // Там само, ч. 18, с. 4; Ірина Невицька // Там само, ч. 1, с. 4; Катря Гриневичева у нашому клюбі // Там само, ч. 6, с. 5; Кілька хвилин із Іванною Нижник // Там само, ч. 13—14, с. 7; Листи Куліша // Там само, ч. 7, с. 1, 3 (обкл.); У Наталени Королевої // Там само, ч. 3, с. 3—4, 6; У райдузі емалії [М. Дольницької] // Там само, с. 5; Українське жіноцтво Дітройту. Дітройт, 1955; Жінка без жіночих прикмет // Наше життя (Філадельфія), 1957, ч. 5, с. 3; Пам’яті великої вчительки // Там само, ч. 1, с. 3; На Поділлі // Там само, 1958, ч. 6, с. 5—6; Уляна Кравченко // Там само, 1960, ч. 6, с. 5—6; Олена Кульчицька // Там само, 1962, ч. 10, с. 3; Про жіночу містику // Там само, 1965, ч. 7, с. 3—4; Жінки-вчені // Там само, 1969, ч. 8, с. 3—4; О. Пчілка як редактор // Там само, 1971, ч. 4, с. 6—8; Русова Софія // ЕУ. Париж; Н.­Й., 1973, т. 7, с. 2650—51; Щоденник Ольги Кобилянської // Записки НТШ. Філол. секція. Н.­Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1976, т. CLXXXVII, c. 27—47; Бібліографія статей О. Залізняк // Українка в світі, 1979, ч. 1, с. 16; Одяг і взуття // ЕУ. Заг. част. К., 1994, т. 1, с. 219—27 (у співавт.); Родина Паліївих // Дмитро Паліїв. Життя і діяльність. 1896—1944. Зб. праць і мат-лів / Відп. ред. О. Купчинський. Львів, 2007, с. 335—60.

Арх. дж.: ЛННБ України, від. рукоп., ф. 232 (Є.-Ю. Пеленський), спр. 17, арк. 5—6 та ін.; ЦДІА України у Львові, ф. 327, оп. 1, спр. 3, арк. 11; спр. 6, арк. 8; спр. 39, арк. 16.

Літ.: Чаплинська Л. Лідія Бурачинська — голова „Союзу українок Америки“ // Українка в світі, 1971, ч. 3, с. 9—10; Чапленко Н. Лідія Бурачинська — заступник голови СФУЖО // Там само, 1973, ч. 3, с. 16; Любович У. Тридцятиріччя журналу „Наше життя“ // Сучасність, 1974, № 7/8, с. 109—12; Зельська І. Архів журналісток СФУЖО // Там само, 1982, ч. 1, с. 11; її ж. „Український народний одяг“ (Нове книжкове видання) // Жіночий світ, 1993, ч. 6, с. 13—15; [б. а.] Burachynska Lidija // Encyklopedia of Ukraine / Ed. V. Kubijovі….. Toronto; Buffalo; London, 1984, vol. I, р. 327; Царинник Г. Зі шляху життя Лідії Бурачинської // Наше життя, 1992, ч. 12, с. 1—3; Богачевська-Хом’як М. Білим по білому. Жінки в громадянському житті України 1884—1939. К., 1995, с. 203, 221, 402; Передирій В. Бурачинська-Рудик Лідія // Українська журналістика в іменах. Львів, 1996, вип. 3, с. 46—48; Дядюк М. Участь жінок у діяльності Наукового товариства імені Шевченка у Львові (Хронікально-біо-бібліографічний аспект) // З історії Наукового товариства ім. Шевченка: Збірник доповідей і повідомлень наукових сесій і конференцій НТШ у Львові. Львів, 1998, с. 101—50; Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної Європи (1914—1939 рр.). Матеріали до бібліографії. Львів, 1998, с. 178, 754, 1200; Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогоденні / За заг. ред. Л. О. Смоляр. Одеса, 1999, с. 233, 322, 360; Кравчук А. Лідія-Костянтина Бурачинська: [некролог] // Наше життя, 1999, с. 6; Стельмащук Г. Лідія Бурачинська — дослідниця народного мистецтва // Мистецтвознавство, 2000, с. 187—93; Арсенич П. Священичий рід Бурачинських. Івано-Франківськ, 2004, с. 113—17; Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ — першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно-історичний контекст. Чернівці, 2006, с. 80, 83, 307, 450; Паліїв-Турченюк Х. Післяслово // Дмитро Паліїв. Життя і діяльність. 1896—1944. Зб. праць і мат-лів / Відп. ред. О. Купчинський. Львів, 2007, с. 829—31; С[емчишин] М. Бурачинська Лідія // ЕУД. США; Н.-Й.; Чікаго, 2009, т. 1, с. 84—85.

Олег Купчинський

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Купчинський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БУРАЧИНСЬКА Лідія / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-462

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я