БУДУЧНІСТЬ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БУДУЧНІСТЬ

„БУДУЧНІСТЬ“ — товариство-кооператив („з обмеженою порукою“), яке виготовляло та продавало паперові вироби у м. Тернополі, Зх. Україні та за її межами. Засн. 1910 на заг. зборах під головуванням свящ. В. Громницького (статут офіційно зареєстровано 08. 09. 1910). Діяло протягом 1910—39. У 1920—30­х рр. „Б.“ володіла уже фабрикою цигаркового паперу, т. зв. папіросних папірців та туток. Фабрика виробляла й ін. паперову продукцію, від 1925 наз. „Калина“. Засн. і фундаторами кооперативу були Є. Білинський, І. Брикович, І. Голубович, свящ. В. Громницький, С. Кондур, свящ. Е. Роздольський, А. Сабат, С. Сидорак, Т. Стрільбицький, С. Чумак, свящ. Л. Юрчинський. До складу першої управи (дирекції) кооперативу входили Є. Білинський, І. Боднар, К. Редчук. У 1930­х рр. співдир. кооперативу стали І. Брикович, І. Лень, О. Павлишин, С. Чумак. Значного розквіту т-во-кооператив „Б.“ досягло у 1930-х рр. Тоді помітно зріс асортимент виробів кооперативу і зацікав. продукцією серед громадськости. У власності „Б.“ були окр. адмін. будинок, виробничі та складські приміщення, мережа філіалів із продажу продукції у містах і м-ках Зх. України та за кордоном. У 1930-х рр. на фабриці працювало понад 100 ос. Окрім того, при кооперативі діяла книгарня, через яку, крім паперу власного виробництва, розповсюджувалися шкільні підручники, укр. часоп., письмово-канцелярські приладдя.

Упродовж 1920—30-х рр. „Б.“ стала меценатом укр. культурно-осв. та наук. інституцій у Тернополі, Терноп. пов. та на всіх зх.укр. землях.

У 1930-х рр. „Б.“ зі своїх прибутків фінансово підтримувала „Рідну школу“, т-ва „Просвіта“, „Міщанське братство“ у Тернополі, „Сільський господар“. Тоді „Б.“ (через І. Бриковича) нав’язала контакти з НТШ. Завдяки фінансовій підтримці „Б.“ 1936 Я. Пастернак провадив від Археологічного відділу Т-ва розкопки на Поділлі. Згодом, через акт. заангажування т-ва-кооперативу до життя НТШ, „Б.“ стала колект. (заг.) чл. Т-ва, сприяла закупівлі експонатів для музеїв НТШ, виділяла гроші (1932, 1934, 1937) на потреби Виділу (президії) і музеїв Т­ва.

Арх. дж.: Терноп. держ. обл. архів, ф. 113, 16 спр., 1928-36. Опис. Укр. мова; ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 180, арк. 34.

Літ.: Статут стоваришеня „Будучність“, товариство для промислу і продажи паперових виробів. Тернопіль, 1910; Осінчук Л. 50 літ „Рідної школи“. 1881—1931. Львів, 1932, с. 113 та ін.; Хроніка НТШ. Львів, 1932, ч. 71, с. 12; 1935, ч. 72, с. 31; 1939, ч. 74, с. 9; Сосновський М. Українське господарське життя в Тернополі // Шляхами золотого Поділля / Ред. С. Кондар. Філадельфія, 1960, [т. І], с. 94—95, 97; Нестерович В. Т. Українські купці і промисловці у Західній Україні. 1920—1945. Торонто; Чікаґо, 1977, с. 125, 316 та ін.; Остап’юк Б. Ілярій Брикович (1881—1942) // Шляхами золотого Поділля. Тернопільщина і Скалатщина / Редкол. Р. Миколаєвич (голова). Філадельфія, 1983, т. ІІІ, с. 564; його ж. Давній Тернопіль // Там само, с. 742; Попадинець Д. Кооперація в Тернопільщині // Там само, с. 262, 264; Головин Б., Левенець Л. Брикович Ілярій (Іларіон) Матвійович // Тернопільський енциклопедичний словник. Тернопіль, 2014, т. І (А-Й), с. 186; Левенець Л. „Будучність“ // Там само, с. 196.

Олег Купчинський

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Купчинський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БУДУЧНІСТЬ / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-448

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я