БЮЛЕТЕНЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В ЗДА | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БЮЛЕТЕНЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В ЗДА

„БЮЛЕТЕНЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В ЗДА“, („БЮЛЕТЕНЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ“) (з 1979 — „News-lether“) — науково-інформ. вид. НТШ Америки (НТШ А). 1-ші ч. „Б.“ з’явились у 1950-х рр. (ч. 1, 1958). Виходив „Б.“ двома етапами з перервою, на кожному етапі вид. мало власну нумерацію: 1­й — 1958—76 (ч. 1—17), 2-й (новий — 1­ші ч. якого містять підзаголовок „News-lether“ — від 1979 і донині). Нумерація „Б.“ 2-го етапу подвійна: 1979 (ч. 1 (18) — 2012—14 (ч. 37 (53).

Виходить укр. мовою в Нью-Йорку. Відп. за випуск кожного числа — голова (президент) крайового т-ва; працювали над номером кожного „Б.“ протягом вказаного часу (у складі редколегій або без них) такі особи, як О. Кузьмович, В. Лев, В. Лопух, О. Попович, О. Рожка, А. Слобожанський, В. Стойко. На 1-му етапі виходу „Б.“ постійної редакції не було. Ч. 1—28 „Б.“ виходили нереґулярно, з 2001: ч. 13 (29), 14 (30) і наст.— 2 вип. на рік. У 1990-х рр. вирівнюються обсяг і оформлення „Б.“, тираж ілюстр., хоч змінний.

Вид. покликане інформувати про працю НТШ А на різних рівнях — від управи до чл. Т-ва, забезпечувати координацію і постійні контакти управи Т-ва з членством, осередками НТШ, які діють у межах країни, з крайовими т-вами ін. держав і наук. громадськістю. Часто на стор. „Б.“ фіґурує інформація про роботу управи крайового Т-ва за відповідні періоди. Важливими з цього огляду є звіти голів (президентів) НТШ А та повідомлення про працю секцій і комісій. За звітний період з 1 січ. 1974 по 1 берез. 1977 у межах Філологічної секції, як повідомляє „Б.“, утворилися Літературознавча, Мовознавча, Бібліологічна, Термінологічна комісії та Комісія реґіональних дослідів і публікацій, продовжували працювати Математично-фізична та Хемічно-біологічно-медична секції, Секція історії України, при котрій діяли Комісія англомов. вид. 10-том. „Історії України-Руси“ М. Грушевського, Комісія історії укр. театр. мист-ва, Комісія перекладу „Історії України-Руси“ М. Грушевського, Укр. військово-істор. ін-т, Істор. комісія. Також працювали Комісія для приєднання нових чл., Пед. ін-т українознавства. Активно діяли осередки у Філадельфії, Вашингтоні, Клівленді („Б.“ подавав також фінансовий звіт від 01. 01. 1974 до 31. 12. 1976 НТШ у США). У 9 (25) ч. „Б.“ (весна 1998) вміщені статті про діяльність Вашингтонського, Детройтського, Чиказького, Клівлендського, Філадельфійського осередків НТШ Америки, опубліковано спец. „Інформаційний обіжник секретаріату Світової ради НТШ“ під заголовком „Про відзначення 125-літнього ювілею НТШ“. Загалом на стор. „Б.“ описано всі найважливіші події наук. і суспільно-культ. та мист. життя, які стосуються НТШ А та заанґажування в ньому чл. Т­ва, гостей НТШ А, стипендіатів Т-ва. „Б.“ подає інформацію про власні видання і книжки, які виходять в Україні завдяки фінансовій підтримці крайового Т-ва в Америці, також вид. новинки в матірному НТШ в Україні, публікує переліки доповідей, виголошених на різних засіданнях, „круглих столах“, конферен ціях. Окр. числа „Б.“ містять наук. і науково-популярні публікації. Водночас низка чисел „Б.“ має тем. спрямування: ч. 15 (31) 2003 — присвячене виборам управи НТШ А; 16 (32) — 130­літтю НТШ від заснування; 17 (33) 2004 — Переяславській раді; 18 (34) 2004 — внеску НТШ А у розвиток укр. мови; 20 (36) 2005 — НТШ А про „євразійську“ загрозу для України і т. д.

На стор. „Б.“ найчастіше систематизовані мат-ли за розділами і рубриками (ост. часто не тотожні й не однакові за змістом). Поширені рубрики „Від редакції“, „Вісті з бібліотеки“, „Нові члени і дійсні члени НТШ А“, „Наші втрати“ і т. д. (пор. ч. 1 (18) — 6 (23) та ін.).

Дописувачами „Б.“ є, крім адміністрації Т-ва, також чл. і д. чл. НТШ, укр. науковці та громадсько-культ. діячі.

Літ.: Звіт голови Комісії преси Ореста Поповича // Бюлетень [Наукового товариства ім. Шевченка в Америці]. Н.-Й., 2003, ч. 15 (31), с. 22; 2006, ч. 21 (37), с. 19; ч. 22 (38), с. 46; 2007, ч. 23 (39), с. 42; ч. 24 (40), с. 41; Звіт голови НТШ­А Ореста Поповича // Там само, 2009, ч. 27 (43), с. 9.

Олег Купчинський

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Купчинський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БЮЛЕТЕНЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В ЗДА / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-483

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я