ВАНКУВЕРСЬКИЙ ОСЕРЕДОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У КАНАДІ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАНКУВЕРСЬКИЙ ОСЕРЕДОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У КАНАДІ

ВАНКУВЕРСЬКИЙ ОСЕРЕДОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У КАНАДІ (ін. наз.— „осередок НТШ у пров. Британ. Колумбія“, „осередок НТШ на Зх. Канаді“) — осередок праці НТШ К у м. Ванкувері (Канада).

В. о. НТШ К створено у верес. 1961, спочатку як відділ при Едмонтонському осередку НТШ К. Головою цього відділу став д. чл. НТШ В. Лазорко, секретарем і скарбником — М. Гуцуляк, д. чл. НТШ К В. Ревуцький, чл. НТШ К І. Якиміщак і А. Гайний. Форми праці відділу, а згодом осередку були різні. Найчастіше у межах відділу проводилися наук. конференції і сесії, на яких виголошувано різнотем. доповіді: 19. 09. 1961 відбулася наук. сесія, яку проводило НТШ К під кер. В. Мацьківа, з доповідями виступили чл. НТШ Є О. Старчук („Т. Шевченко і реакція царської Росії“) та д. чл. НТШ К Я. Славутич („Майстерність поезії Т. Шевченка“). 12. 12. 1961 на наук. сесії (організатори — М. Гуцуляк, В. Лазорко) доповідали М. Гуцуляк („Історична епоха часів М. Шашкевича“) і В. Ревуцький („М. Шашкевич у світлі сучасної світової літератури“). 15. 04. 1962 на аналогічній наук. сесії під головуванням І. Якиміщака доповідали В. Ревуцький („До форми Стефаникової новелі“) та А. Гайний („Село в творах Стефаника“); П. К. Дебрин читала новелу В. Стефаника „Діточа природа“.

22. 09. 1963 проведено наук. сесію, на якій виголошували доповіді чл. НТШ К о. В. Бараник з Едмонтона („Життя св. Кирила і Методія та походження й уживання церковної мови“) та В. Ревуцький („Драматична творчість Лесі Українки“), а 07. 12. 1963 А. Гайний виступив із доповіддю „Етапи розвитку української науки“. 1963 В. Лазорко опубл. у серії видань НТШ К свою пр. „Матеріяли до систематики і фавністики жуків України“.

08. 03. 1964 на наук. сесії В. о. НТШ К, присвяченій 150-річчю від народження Т. Шевченка, доповідали о. В. Бараник („Т. Шевченко — поет і мистець-маляр“), В. Ревуцький („Т. ШевВ. Лазоркоченко як театральний критик“), М. Гуцуляк („Шевченківський концерт Рівненської української гімназії“). 10. 05. 1964 відбулася зустріч з архиман. о. В. Великим, який виголосив доповідь на тему „Наукові видання Ч.С.В.В.“ 15. 11. 1964 пройшла наук. сесія, на якій доповідали д. чл. НТШ К В. Гришко з м. Ляваль де Рапід („М. Рильський як поет“) та В. Ревуцький („М. Рильський як науковець і суспільний діяч“). 27. 06. 1965 В. Ревуцький вигоМ. Гуцуляклосив доповідь на тему „Найвизначніші наші театральні артистки“.

25. 09. 1965 сформувався осередок НТШ К у Ванкувері як самостійна наук. інституція. До його управи увійшли М. Гуцуляк (голова і скарбник), д. чл. НТШ В. Лазорко (секретар), І. Якиміщак (заст. голови). Члени: В. Ревуцький, Л. Крип’якевич, К. Кушнір, Ю. Чорнодоля та ін.

12. 11. 1965 осередок провів літ. вечір за участю письменниці В. РевуцькийВ. Вовк (д. чл. НТШ у Бразилії, почес. чл. НТШ А) та Н. Мудрик-Мриц, які прочитали уривки своїх творів. В. Ревуцький інформував про підгот. кн. „Сто років українського професійного театру“. 21. 05. 1966 відбулася наук. сесія з доповіддю В. Ревуцького „Франко — драматург“, а 10. 10. 1966 — літ. вечір за участю В. Вовк і Н. Мудрик-Мриц. 1967 у серії видань НТШ К опубл. кн. „Українець — співтворець кордонів Канади й Аляски“ М. Гуцуляка. 1969 М. Гуцуляк працював над книжкою про поселення українців у провінції Британ. Колумбія. 25. 02. 1973 осередок провів ювілейну сесію до 100­річчя НТШ, на якій виголошено такі доповіді: М. Гуцуляк „Основні дати з історії НТШ“, Я. Славутич „Тринадцята пісня Г. Сковороди“, д. чл. НТШ К Я. Рудницький „Нові методи етимологічних дослідів“ та М. Хом’як „Проект конституції Галицько-Волинської землі“. Ф. Богдан поділився своїм досвідом з роботи над першим словником укр. прізвищ, а також відбулася виставка укр. видань, організована М. Гуцуляком і М. Татарнюком.

З поч. 1974 В. о. НТШ К припинив свою роботу.

Літ.: Хроніка НТШ. Торонто; Н.-Й.; Сидней; Париж, 1963, ч. 79, с. 62, 64, 68; 1966, ч. 80, с. 79, 84, 89; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 90, 92, 94, 98, 107; М. На Заході Канади розпочато Ювілейні святкування НТШ // Свобода (Джерсі Ситі; Н.-Й.), 1973, 16 берез., рік LXXX, ч. 49, с. 3; Хом’як М. Хроніка осередку НТШ на Західну Канаду // Західньоканадський збірник НТШ (серія: „Праці НТШ К“, т. XIV) / Упоряд. Я. Славутич. Едмонтон, 1973, с. 182—83; Вертипорох Є. 25-річчя канадського НТШ // Ювілейний збірник наукових праць Канадського НТШ в 100-річчя НТШ і в 25-річчя НТШ у Канаді (серія: „Праці НТШ К“, т. XIХ). Торонто, 1977, с. 42, 54, 67.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВАНКУВЕРСЬКИЙ ОСЕРЕДОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У КАНАДІ / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-498

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я