ВАРШАВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАРШАВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

„ВАРШАВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ“ („Варшавскія университетскія изв±стія“, ВУИ) — рос. наук. період. вид. Варшав. ун-ту, виходило протягом 1870—1917, спершу — у Варшаві, у 1915 — в Ростові-на-Дону, 1916 — у Харкові, 1917 — знову в Ростові-на-Дону (з 1918 замість ВУИ виходили „Вести Донского университета“). У 1870—83 — по 6 кн. на рік, 1884—1905 — 9, 1906 і 1908 — 6, 1907 — 4, 1909—14 — 9, у 1915—16 — 6, 1917 — 1. До 1915 видавця не вказувано, далі — рада Варшав. ун-ту. Спершу відп. за вихід ВУИ були ректори ун-ту, згодом — редактори: з 1890 — Н. Сонін, з 1892 — С. Лук’янов, від кн. 6 (1894) П. Сомов, від кн. 9 (1894) — Г. Ульянов, від кн. 6 (1897) — Ф. Леонтович та ін.

У ВУИ публіковано наук. праці з різних гуманіт., сусп. і природничо-матем. наук, також курси лекцій, крит. огляди, бібліографію, відгуки про дисертації, звіти про наук. відрядження, скорочені протоколи засідань ради ун-ту, річні звіти про діяльність ун-ту, програми курсів і практ. занять тощо. У вид. друк. видатні рос., білорус., укр., польс. вчені.

ВУИ постійно перебували в полі зору науковців НТШ. 1894—1913 майже кожний річник рецензовано або згадано на стор. „Записок НТШ“ у рубриці „Наукова хроніка. Огляд часописів“. Авторами рец. та оглядів були чл. Історично-філософської та Філологічної секцій: М. Возняк, М. Грушевський, О. Грушевський, Ю. Кміт, М. Кордуба, І. Кревецький, С. Томашівський:

1895 — М. Кордуба. [Рец. на:] Филевич И. П. Угорская Русь и связанные с нею вопросы и задачи русской исторической науки. Варшава, 1894, 32 с.; Ґрот К. Я. Мадьяры и Славяне в прошлом. Варшава, 1893, 34 с. // Записки НТШ. Львів, 1895, т. V, кн. І, с. 5—7;

1896 — М. Грушевський. [Рец. на:] Леонтович Ф. И. Источники русско-литовскаго права. Варшава, 1894, 71 с.; Михайлов А. В. Общій обзор состава, редакцій и литературных источников Толковой Палеи. Варшава, 1895, 21 с.; Леонтович Ф. И. Панскій двор в Литовско-русском государств±. 1895, 59 с. // Записки НТШ. Львів, 1896, т. Х, кн. ІІ, с. 22—25; т. ХІ, кн. ІІІ, с. 4—6, 11—12; т. XIV, кн. VI, с. 8—11;

1897 — О. Грушевський. [Рец. на:] Карскій Е. Я. О язык± так называемых Литовских летописей. Варшава, 1894, 64 с.; Леонтович Ф. И. Один из вопросов западно-русской старины // ВУИ, 1896, [кн.] V—VI, с. 1—69 // Записки НТШ. Львів, 1897, т. XVI, кн. ІІ, с. 4—5; т. ХХ, кн. VI, с. 13—14;

1899 — Ю. Кміт. [Рец. на:] Тарановскій Ф. В. Обзор памятников магдебурского права западно-русских городов литовской епохи. Варшава, 1897, ІІ + 201 с.; А. Крушельницький. [Рец. на:] Леонтович Ф. И. Сельскіе промышленники в Литовско-русском государств± // ВУИ, 1897, [кн.] IV—VII, с. 1—130; М. Грушевський. [Рец. на:] Леонтович Ф. И. Арійскіе основы общественнаго быта древних Славян. Варшава, 1897, 72 с. // Записки НТШ. Львів, 1899, т. ХХVII, кн. І, с. 24—26; т. XXVIII, кн. ІІ, с. 15—18; т. ХХХ, кн. IV, с. 2—3;

1901 — Й. Чайківський. [Рец. на:] Леонтович Ф. И. Сельскіе ремесленники в Литевско-русском государств± // ВУИ, 1898, [кн.] II, с. 1—40; [кн.] IІI, с. 41—68 // Записки НТШ. Львів, 1901, т. XLIV, кн. VI, с. 6—7;

1913 — М. Возняк. [Рец. на:] Григорьев А. Д. Пов±сть об Акир± Премудром как художественное произведеніе // ВУИ, 1913, кн. IV, с. 1—60 // Записки НТШ. Львів, 1913, т. CXIV, кн. ІІ, с. 216—22 та ін.

ВУИ і відбитки окр. публікацій (на обмін або за приват. ініціатив) надходили у Бібліотеку НТШ у Львові.

Літ.: М. М. Варшавскія университетскія изв±стія // Энциклопедическій словарь / Издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1892, т. V-а, с. 564; Вербовский Ф. Указатель к Варшавским университетским известиям за 1870—1894 гг. Варшава, 1900; Варшавские университетские известия // Русская периодическая печать (1702—1894): справочник / Под ред. А. Г. Дементьева, А. В. Западова, М. С. Черепахова. М., 1959, с. 526; Варшавские университетские известия // Шмелева А. С., Геккер О. Н., Иткина И. И. Периодическая печать России (журналы и продолжающиеся издания). Естественные науки. Техника. Промышленность. Транспорт. Городское хозяйство. Кустарные промыслы: каталог-справочник 1703—1917 / Под общ. ред. А. С. Шмелевой. М., 1974, т. І: А—И, с. 207—08; Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego. 1815—1915 / Pod red. S. Kieniewicza. Warszawa, 1979.

Роман Лаврентій

Інформація про статтю

 Автор:

Роман Лаврентій

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВАРШАВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ / Роман Лаврентій // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-505

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я