ВАЦИК Микола | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАЦИК Микола

ВАЦИК Микола (* 15. 05. 1903, с. Засадки Самбір. пов., Галичина (нині — Старо-Ропівської сільради Старосамбір. р-ну Львів. обл.) — † 17. 03. 1978, м. Нью-Йорк, США) — філолог, літературознавець.

Д. чл. НТШ Америки (1970-ті рр.).

1920—21 перебував у лавах УГА. Навч. у Перемишльській чол. г-зії, де здобув серед. освіту. 1927—32 студіював на філос. ф­ті Ягеллон. ун-ту у Кракові. Вчителював у різних школах Галичини.

Під час Другої світової війни виїхав в Австрію. У Віден. ун-ті 1948 захистив (нім. мовою) на філос. ф­ті докторат „Розвиток національно-політичних ідей І. Франка та його змагання за їхнє утвердження“. На поч. 1950-х рр. еміґрував у США, де працював у центр. громад. орг-ції укр. діаспори — Укр. нар. союзі (голова контрольного к­ту відділу Укр. нар. союзу ім. Д. Галичина у Нью-Йорку, засн. 25. 03. 1962; відзначений титулом „заслужений діяч Українського народного союзу“), а згодом був чл. управи в Українському інституті Америки у Нью-Йорку.

Осн. наук. зацікав.— укр. л-ра та її історія, літературознавство, франкознавство. Досліджував творчість В. Яґича та І. Франка. 1943 вийшла друком повість І. Франка „Boa Constrictor“ у перекл. нім. мовою В. М.

Зі серед. 1950-х рр.— чл. НТШ А, з кін. 1960-х рр.— чл.-кор., з 1970-х рр.— д. чл. НТШ А (за даними І. Кедрина-Рудницького). 23. 03. 1974—16. 04. 1977 — заст. чл. управи НТШ А, 16. 04. 1977—17. 03. 1978 — чл. управи НТШ А. Чл. Комісії з купівлі будинку НТШ А (1983).

25. 05. 1952 виступав на наук. конференції НТШ Є із доповіддю „Розвиток національно-політичних поглядів І. Франка“, 28. 05. 1966 доповідав на тему „Поема „Мойсей“ І. Франка“ на урочистій наук. конференції до 110-річчя з народження і 50-річчя смерти І. Франка, організованій у Нью-Йорку Філологічною секцією НТШ А; 11. 02. 1967 доповідав на тему „Михайло Грушевський як історик української літератури“ на урочистій наук. конференції до 100-річчя від народження М. Грушевського, організованій НТШ А в Укр. ін­ті Америки (Нью-Йорк); 14. 11. 1967 виступав із доповіддю „Пролог“ та „Великі роковини“ І. Франка“ у Філол. комісії Світового конґресу української вільної науки у Нью-Йорку, організованій НТШ А; 23. 11. 1973 виголосив доповідь на тему „Листування І. Франка з В. Яґичем“ у Філол. секції Ювілейного наук. конґресу для відзначення 100-ліття НТШ (Нью-Йорк); 13. 12. 1975 брав участь у наук. конференції Філол. секції НТШ А (Нью-Йорк), присвяченій 400­річчю книгодрукування на укр. землях; а 11. 03. 1978 доповідав на тему „Історія першого видання Шевченкового „Кобзаря“ на святковій конференції Філол. секції НТШ А на пошану Т. Шевченка (Нью-Йорк).

Автор ст. „Листування Івана Франка з Ватрославом Яґічем“ у „Записках НТШ“ (1976, т. CLXXXVII) та англомов. монографії „Іван Франко — його ідеї та змагання“ в серії „Бібліотека українознавства НТШ“ (1975, ч. 38).

Пр.: Яблуні цвіли // Сільський господар (Львів), 1943, ч. 41, с. 14—15; ч. 42, с. 13—14; Die Entwicklung der national-politischen Ideen Iwan Frankos und seine K?mpfe f?r sie. Wien, 1948, 103 S.; Edward Gibbon on Ukraine // Ukrainian Quarterly. N. Y., 1970, vol. 26, p. 69—72; Ivan Franko: His Thoughts and Struggles. N. Y., 1975, 114 p. („Бібліотека українознавства“, ч. 38; English Section, vol. 11); Листування Івана Франка з Ватрославом Яґічем // Записки НТШ. Філол. секція. Доповіді Ювілейного Наукового Конґресу для відзначення сторіччя НТШ. Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1976, т. CLXXXVII, с. 48—54.

Літ.: Хроніка НТШ. Париж; Н.-Й.; Торонто; Сидней, 1954, ч. 77, с. 26, 55; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 38, 40, 50; Галій М. Вшанування Михайла Грушевського в ЗДА // Вільна Україна (Н.-Й.), 1967, ч. 53, с. 58; Перший Світовий конґрес вільних українців (матеріяли). Вінніпеґ; Н.-Й.; Лондон, 1969, с. 273; Ювілейний альманах у 75-річчя Українського народного союзу, 1894—1969. Джерсі Ситі; Н.-Й., [1969], с. 173; Ювілейний науковий конґрес для відзначення століття НТШ (програма конґресу і абстракти доповідей). Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1973, с. 12, 55; [б. а.] Появилася книжка д-ра М. Вацика „Іван Франко — його ідеї та змагання“ // Свобода (Джерсі Ситі; Н.-Й.), 1975, 19 верес., рік LXXXII, ч. 176, с. 3; [б. а.] Українські стародруки були темою наукової конференції НТШ в Ню Йорку // Там само, 19 груд., ч. 237, с. 1; Кухар Р. [Рец. на:] Nicholas Wacyk. Ivan Franko: His Thoughts and Struggles. N. Y., 1975, 114 pp. // Українська книга (Філадельфія), 1976, № 1, с. 27—28; Українська Галицька Армія: матеріяли до історії. Вінніпеґ, 1976, т. 2, с. 333; Bohachevsky-Chomiak M. [Рец. на:] Wacyk, Nicholas. Ivan Franko: His Thoughts and Struggles. N. Y., 1975 // Harvard Ukrainian Studies, 1977, vol. 1, N 2, p. 259—61; Ukraine in a Changing World / Ed. W. Dushnyck. N. Y., 1977, p. 36; [б. а.] НТШ А плянує спеціяльну комісію шевченкознавців для викривання совєтських фальшів // Свобода (Джерсі Ситі; Н.-Й.), 1978, 17 берез., рік LXXXV, ч. 60, с. 1; [б. а.] В Ню Йорку помер нагло св[ітлої] П[ам’яти] д-р Микола Вацик // Там само, 21 берез., ч. 63, с. 1; [б. а. Некролог] // Там само, 24 берез., ч. 66, с. 5; Husar Struk D. [Рец. на:] Wacyk, N. Ivan Franko: His Thoughts and Struggles. N. Y., 1975, 114 p. // Slavic Review, 1978, vol. 37, N 1, p. 174; Кедрин І. Український рік 1978­ий // Свобода (Джерсі Ситі; Н.-Й.), 1979, 17 січ., рік LXXXVI, ч. 12, с. 2; Косик В. До питання про еволюцію світогляду Івана Франка // Зб. на пошану проф. д-ра Володимира Янева (Наук. збірник УВУ, т. Х). Мюнхен, 1983, с. 497; Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі, 1895—1995 / Упоряд. І. Гнаткевич. Дрогобич, 1995, с. 116.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВАЦИК Микола / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-525

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я