АНДРУСЕВИЧ Франц | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АНДРУСЕВИЧ Франц

АНДРУСЕВИЧ Франц (крипт.: А. Ф., Ф. А.) (* 1889, м. Станіславів (нині — м. Івано-Франківськ) — † 1925, там само) — вчитель, краєзнавець, видавець. Н. у родині залізничників. Серед. освіту здобув у Станіславів. г-зії (1901—1906), пізніше — в реальній школі в Станіславові (1907—09). 1907 разом із І. Ставничим організував таємний „Артистичний кружок“ середньошкільної молоді у Станіславові, а у верес. 1908 очолив т. зв. Централку — центр. орган учнівських гуртків Станіславова, до якого входили голови всіх таємних середньошкільних гуртків міста (01. 11. 1909 заходами Централки — єдиної установи такого типу на зх.укр. землях — у Львові було проведено крайовий з’їзд представників таємних гуртків учнів укр. шкіл та г-зій Галичини). Впродовж січ.—черв. 1909 — співробіт. редакції часоп. „Зірка“ (рукопис. місячника таємних гуртків шкільної молоді Станіславова, вийшло 6 чисел). 1909 став слухачем Львів. політехніки. 01. 07. 1910 брав участь у відомому вічі у Львів. ун-ті з вимогою відкриття укр. ун-ту у Львові, був заарештований. Після звільнення продовжив навчання і паралельно рік (1912) працював адміністратором журн. „Житє“ (неперіод. літературно-наук. часоп., 1912—14 виходив у Львові), а згодом заснував у Станіславові власне вид­во, в якому друкував худож. поштівки на укр. тематику (на увагу заслуговує надрук. серія поштівок „Укр. письменники“). Одним із перших вид. проектів А. Ф. була книжка Ернеста Ренана „Що таке нація“ у перекл. М. Залізняка (Львів, 1912. Б-ка „Житя“, ч. 3).

З другої пол. 1912 А. Ф. розпочав співпрацю із педагогом і видавцем Б. Заклинським, котрий за рік до того заснував у с. Кривополі (нині — Верховинського р-ну Івано-Франк. обл.) власне вид-во „Всеукраїнська бібліотека“. А. Ф. вступає у спілку зі Б. Заклинським. Їхнє спільне вид-во наз. „Всеукраїнське видавництво“, підготовляло дві серії: серія 1 — науково-популярні та худож. книжки, серія 2 — листівки (під ч. 1 у цій серії вийшла листівка з етнограф. картою України, нарисованою А. Ф.). Паралельно А. Ф. виконував у вид-ві адміністративно-фінансові та тех. обов’язки. До кін. 1916 у серії „Всеукраїнська бібліотека“ сумарно вийшло 12 ч. Під час Першої світ. війни А. Ф. потрапив у рос. полон і з 1917 перебував у м. Тарі Тобольської губ. Росії. Там у вільний час писав укр. мовою курс „нарисної геометрії“, а також змальовував руїни різних будівель та архітектурних пам’яток, готуючи мат-ли для видань нових поштових карток.

А. Ф.— меценат НТШ, сприяв розбудові музеїв НТШ. Протягом 1911—13 подарував музеєві Т-ва 54 писанки (за ін. даними — 71) з Косівщини, два обруси й рушник (1911), поштову листівку зі зображенням гуцула та 19 писанок із Гуцульщини (1913). 1912 НТШ закупило в А. Ф. (за 500 кор.) „дуже цікавий і цінний альбом кольорових знимок галицьких писанок, мальованих студентом техніки Ф. Андрусевичем“. Альбом зберігався в етнограф. відділі Музею НТШ у Львові (512 фото). 1910 А. Ф. подарував рукоп., а 1913 — дві книги для Бібліотеки НТШ у Львові. Крім того, 1912 нарисував „Етнографічну карту України“, видав своїм накладом поштівку з фотопортретом В. Антоновича, а також підгот. для „Ілюстрованої історії України“ М. Грушевського (1920) два рис. предметів з археол. збірки вченого: „чільця“ гуцульських молодиць із жовтої міді (мосяжу). Після повернення з полону 1921 працював учителем школи в с. Посіч побл. Станіславова (нині — Тисменицького р­ну Івано-Франк. обл.), але погіршення стану здоров’я, непоправно підірваного на засланні, призвело до передчасної смерти А. Ф.

Арх. дж.: ДАЛО, ф. 350, оп. 1, спр. 3182, арк. 13; Інвентар Музею НТШ [Львiв, част.] ІІ (№ 6044—16289), інв. ч. 8203—8273, 8361, 8412—8428.— Бібліотека Інституту народознавства НАН України; ЛННБ України, від. рукоп., ф. 48 (Заклинські), оп. 1, спр. 22-б, арк. 3—4, 10—11, 12 зв., 14, 23—24, 29—31; спр. 53-с, арк. 2; спр. 130-а/20, арк. 1; оп. 2, спр. 12, арк. 163—66; ф. 252, спр. 954, арк. 1—8; ЦДІА України у Києві, ф. 1235, спр. 322, арк. 1—6.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1910, ч. 44, с. 23; 1911, ч. 46, с. 26; ч. 47, с. 21; 1913, ч. 53, с. 55; ч. 54, с. 20, 25; Тимчасовий катальог Українського національного музея при Науковім Товаристві імени Шевченка у Львові (відділи археольогії і етнографії). Львів, [1911], с. 25; Грушевський М. Ілюстрована історія України (з додатком нового періоду історії України за роки від 1914 до 1919). Вінніпег, [1920], с. 7, 97; Діло (Львів), 1925, ч. 59 (17. 03.), с. 4; Альманах Станиславівської землі / Ред.-упоряд. Б. Кравців. Н.-Й.; Торонто; Мюнхен, 1975, [т. 1] („Укр. архів НТШ“, т. 28), с. 525, 544, 942; Арсенич П. Шевченко і Прикарпаття // Жовтень, 1988, № 3, с. 115—16; Качкан В. Українське народознавство в іменах: У 2 част. К., 1994, част. 1, с. 30; Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині. Львів; Н.-Й., 1999 („Українознавча б­ка НТШ“, ч. 12), с. 189; Забочень М. Україна у старій листівці: альбом-каталог. К., 2000, с. 67, 183; Українські часописи Львова, 1848—1939 / Укл. М. М. Романюк, М. В. Галушко. Львів, 2002, т. 2 (1901—1919), с. 440; Ковалюк Р. Т. Національно-патріотичний рух студентської молоді Львівської політехніки (друга пол. ХІХ — перша пол. ХХ ст.). Львів, 2003, с. 39; Репертуар української книги, 1798—1916: матеріали до бібліографії / Упоряд. Л. І. Ільницька. Львів, 2003, т. 7, с. 142, 153, 217; 2004, т. 8, с. 46, 116, 129, 271, 333; Домбровська Є. М. Видавнича діяльність Б. Заклинського // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Львів, 2004, вип. 12, с. 449—51.

Єлизавета Домбровська, Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Єлизавета Домбровська, Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АНДРУСЕВИЧ Франц / Єлизавета Домбровська, Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-79

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я