АРХЕОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗВÜСТІЯ И ЗАМÜТКИ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АРХЕОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗВÜСТІЯ И ЗАМÜТКИ

„АРХЕОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗВ?СТІЯ И ЗАМ?ТКИ“ — збірка наук. праць і повідомлень, яку видавало Моск. археол. т­во (Император. Моск. археол. общество) у 1893—99. Всього вийшло 7 т. (1893— 99 по одному тому річно) за ред. Д. Анучина, пізніше — С. Богоявленського, А. Кирпічнікова, І. Линниченка, В. Михайловського, О. Орєшнікова. Оскільки до археології в ХІХ ст. відносили все, що стосувалося давніх часів, то в „А. и. з.“ друк. статті не тільки з питань археології, але й розвідки, присвячені писемним пам’яткам, антропології, етнографії, архі-тектурі і мист-ву, географії і спец. істор. дослідженням — палеографії, нумізматиці та ін.

У низці томів уміщено мат-ли про землі та історію України. Акт. участь у підгот. вид. брали київ. та одес. автори: Біляшівський М. Письмо к редактору, Забєлін І. Є. Заметка о древности Днепровского Олешья (т. ІІІ), Петров М. Следы древней Никитской церкви в Киеве (т. V) та ін. В „А. и. з.“ уміщена інформація про Археологічні з’їзди в Росії, Археол. т-во в Одесі та ін. Томи збірки систематично надходили з Москви до Бібліотеки НТШ. Під рубрикою „Наукова хроніка“ „Записок НТШ“ вміщено огляди „А. и. з.“ (1894—97, т. ІІ—V; 1899, т. VІІІ). Їх авторами були Д. Анучин, М. та О. Грушевські. У IV т. „А. и. з.“, що вийшов за ред. І. Линниченка та В. Михайловського, під рубрикою „Библіографія“ надрук. оглядова рец. М. Довнара-Запольського на V—VІІІ т. „Записок НТШ“: „Нельзя не отм±тить, что в журнал± ведется подробная научная хроника (обзор журналов) и библіографія. Содержаніе журнала разнообразно и интересно“. У рец. автор згадує статті М. Грушевського (про „архів при Варшавській казенній палаті“, про „похоронні поля кам’яного віку в Чехах“ і про „похвалу великому князю Вітовту“), О. Щуровського (про поч. Почаївської друкарні) та І. Фран-ка (дослідження про Варлаама та Йоасафа) та не-видані тексти цих учених.

Літ.: [Б. а. Рец. на:] Археологическія изв±стія и зам±тки // Записки НТШ. Львів, 1895, т. VII, кн. ІІІ, с. 20—21; Д. [Анучин], О. Г[рушевський. Рец. на:] Археологическія Изв±стія и Зам±тки // Там само, 1896, т. XIV, кн. VI, с. 12—13; О. Г[рушевський. Рец. на:] Археологическія изв±стія и зам±тки // Там само, 1897, т. ХХ, кн. VI, с. 9—10; М. Д[овнар]-З[апольський. Рец. на:] Записки НТШ. Видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу. Впорядкував М. Грушевський (у Львови, 1895 г.), т. V—VIII // Археологическія изв±стія и зам±тки. М., 1896, № 2—3, с. 91—92; І. К. [Рец. на:] Археологическія изв±стія и зам±тки // Записки НТШ. Львів, 1898, т. XXVI, кн. VI, с. 10; його ж. [Рец. на:] Археологическія изв±стія и зам±тки // Там само, 1901, т. ХХХІХ, кн. I, с. 63—64; Веселовский Н. И. История русского археологического общества за первое 50-летие существования. 1846—1896. СПб., 1900; Список изданий Московского Археологического общества. М., 1913 (3-є вид.).

Олег Купчинський, Тарас Романюк

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Купчинський, Тарас Романюк

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АРХЕОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗВÜСТІЯ И ЗАМÜТКИ / Олег Купчинський, Тарас Романюк // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-128

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я